Bibliotheek

De bibliotheekcommissie heeft na goedkeuring van de coronacommissie besloten om de bibliotheek weer te openen op vrijdag 21 mei. Iedereen is weer van harte welkom op de gebruikelijke openingstijden. Vrijdag van 19.30 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. We zullen wel enkele regels toe moeten passen. Er mogen maximaal 4 bezoekers (inclusief kinderen) in de bibliotheek zijn. Dus kom zoveel mogelijk alleen zodat we meer bezoekers kunnen helpen. We houden 1.5 meter afstand als we moeten wachten op elkaar. En we dragen binnen een mondkapje.
Wij als commissie en vrijwilligers zien uit naar uw en jouw komst in de Rank.
_____________________________________________________________________________________________________________


Onze gemeente beschikt over een prachtige bibliotheek. De bibliotheek heeft tot doel het uitlenen en ter inzage leggen van boeken die in overeenstemming zijn met Gods Woord en de belijdenisgeschriften en de daaruit voortvloeiende christelijke levenswijze. We hebben ook boeken van algemene strekking die niet in strijd zijn met het bovenstaande.

In onze bibliotheek staan ongeveer 350 theologische boeken, 2000 romans en 2000 jeugd- en kinderboeken. Tevens worden er 3 keer per jaar nieuwe boeken gekocht.

- Kinderboeken zijn gratis.
- Romans en theologische boeken voor slechts € 0,10 per week per boek.
 
U bent van harte welkom! 

Onze openingstijden zijn:
Vrijdag: 19.30-21.00 uur                                                         
Zaterdag: 10.00-11.30 uur

Bij sluiting vermelden we dit ook in het kerkblad.
                                
De bibliotheek is te vinden in De Rank, Oranjestraat 7

Heeft u nog vragen? Mail deze aan: bibliotheek@bethel-sliedrecht.nl