Vertrouwenspersonen

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Net als in de maatschappij, komt helaas ook binnen kerkelijke relaties (seksueel) misbruik voor. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel.

Hoe ingewikkeld openheid ook kan lijken, misbruik hoort niet in de doofpot. Veel kerken stellen daarom een interne vertrouwenspersoon (IVP) aan. Deze vertrouwenspersoon biedt mensen met een vraag of klacht een luisterend oor. Daarnaast werkt de IVP aan verbetering van de veiligheid binnen de kerkelijke relaties, door gedragsregels op te stellen en voorlichting te geven.

IVP binnen onze gemeente is de heer Leen Huijser. Hieronder vindt u / vind je zijn naam, gezicht en contactgegevens. Want wordt het meer dan praten? Blijf er niet mee zitten! Hij luistert naar uw/jouw verhaal en helpt u/jou graag verder.

Leen Huijser
la.huijser@solcon.nl
0184-416580
06-36562414