Bijbelstudievereniging Hanna

Voor wie?
Voor vrouwen tot ongeveer 50 jaar is er Bijbelstudievereniging “Hanna”.

Wanneer en waar?
Eenmaal per maand komen we op woensdagmorgen bij elkaar in de bovenzaal van de kerk. Vanaf 9.15 uur staat de koffie klaar. Om 9.30 uur beginnen we en om ongeveer  11.00 uur sluiten we af.

Wat doen we op een verenigingsmorgen?
We beginnen de morgen met elkaar met zingen, lezen en gebed en wordt er een stukje uit een dagboek gelezen, waarna we in groepjes een hoofdstuk van een bijbelstudieboekje gaan bespreken. Daarna is er nog de rondvraag, wordt er een gedicht voorgelezen en sluiten we de morgen af met zingen en dankgebed.

Andere activiteiten?
Eén keer per verenigingsseizoen wordt er een gezamenlijke vergadering georganiseerd met bijbelstudievereniging “Sara”. Voor deze bijeenkomst wordt een spreker uitgenodigd of wordt er een gezamenlijke bijbelstudie gehouden.

Agenda

Geen agendapunten bekend

Bestuursleden

Secretaris Maaike van Genderen
0184-419677