Bibliotheek


_____________________________________________________________________________________________________________


Onze gemeente beschikt over een prachtige bibliotheek. De bibliotheek heeft tot doel het uitlenen en ter inzage leggen van boeken die in overeenstemming zijn met Gods Woord en de belijdenisgeschriften en de daaruit voortvloeiende christelijke levenswijze. We hebben ook boeken van algemene strekking die niet in strijd zijn met het bovenstaande.

In onze bibliotheek staan ongeveer 200 theologische boeken, 1500 romans en 2000 jeugd- en kinderboeken. 

Via onderstaande link kunt u onze online catalogus bezoeken. 

https://bethel-sliedrecht.auralibrary.nl/auraicx.aspx

U bent van harte welkom! 

Onze openingstijden zijn:
Woensdag: 14:00-15:30
Vrijdag: 19.15-20.30 uur                                                         
Zaterdag: 10.00-11.30 uur     

Let op, de volgende datum is de bibliotheek gesloten: 

- Zaterdag 15 juni i.v.m. de braderie                   

De bibliotheek is te vinden in het kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Beth-El kerk te Sliedrecht.

Heeft u vragen of wilt u lid worden, stuur dan een mail naar: bibliotheek@bethel-sliedrecht.nl