Bijbellezingen

Seizoen 2022-2023

In het komende winterseizoen zullen we verder gaan met de geschiedenis van Elisa, De landbouwer van Abel-Mehóla. De erediensten zullen aanvangen om 19.45 uur in ons kerkgebouw. Hieronder treft u en jij het overzicht aan van de Bijbellezingen.


  Datum Thema Bijbelgedeelte Voorganger
1 11-10-2023 Elisa en de arme weduwe
2 Koningen 4: 1-7 ds. J.M.M. Kieviet
2 25-10-2023 Elisa en de Sunamitische vrouw
2 Koningen 4: 8-37 ds. S.M. Buth
3 08-11-2023 De dood is in de pot 2 Koningen 4: 38-44 ds. M.J. Kater
422-11-2023 De genezing van Naäman  2 Koningen 5: 1-19 ds. A.A. Egas
5 06-12-2023 Een eigenzinnige knecht: Gehazi melaats 2 Kronieken 5: 20-27 ds. A. van der Zwan
6 10-01-2024 Een wonder van God bij de Jordaan 2 Koningen 6: 1-7 ds. R. de Jong
7 24-01-2024 Elisa in Dothan 2 Koningen 6: 8-23 ds. J. van Walsem
8 07-02-2024 Hongersnood in Samaria 2 Koningen 6: 24- 7:20
ds. W.E. Klaver
9 28-02-2024 De dood van een koning 2 Koningen 8: 7-15 ds. H.C. Bezemer
10 06-03-2024 Elisa's levenseinde 2 Koningen 13: 14-21
ds. C.P. de Boer