Bijbellezingen

Seizoen 2022-2023

In het komende winterseizoen zullen we verder gaan met de geschiedenis van Elia onder het thema: Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij (Jakobus 5:17). In de tweede helft van het seizoen willen we een begin maken met de geschiedenissen van de profeet Elisa. De erediensten worden op woensdagavond gehouden en vangen aan om 19.45 uur. Deze diensten worden gehouden in het kerkgebouw van de Christelijke Gereformeerde Kerk 'Eben-Haƫzer' te Sliedrecht (Middeldiepstraat 31).


  Datum Thema Bijbelgedeelte Voorganger
1 19 oktober 2022 Elia op de berg Horeb
1 Koningen 19: 9-18
2 9 november 2022 Elia roept Elisa
1 Koningen 19:19-21
3 23 november 2022 Elia in de wijngaard van Naboth
1 Koningen 21
4 7 december 2022 Elia en Ahazia
2 Koningen 1
5 14 december 2022 Elia's brief aan koning Joram 2 Kronieken 21
6 11 januari 2023 Elia's laatste reis 2 Koningen 2: 1-11
7 18 januari 2023 Elisa neemt Elia's mantel op 2 Koningen 2:12-14
8 1 februari 2023 Elisa maakt het water in Jericho gezond
2 Koningen 2: 15-22
9 15 februari 2023 Elisa in Bethel 2 Koningen 2: 15-22
10 1 maart 2023 Drie koningen bij Elisa op bezoek 2 Koningen 3