Bijbellezingen

In het komende winterseizoen willen we een begin maken met de geschiedenis van Elia onder het thema: Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij (Jakobus 5:17). De erediensten worden op woensdagavond gehouden en vangen aan om 19.45 uur


 DatumThemaBijbelgedeelteVoorganger
113 oktoberDe komst van Elia1 Koningen 16: 29 - 17: 1Ds. J.M.J Kieviet
210 novemberElia bij de beek Krith
1 Koningen 17: 2-7Ds. M.J. Kater
32 februari '22Elia bij de weduwe in Zarfath (1): olie in de fles
1 Koningen 17: 8-16Ds. W.L. van der Staaij
49 februari '22Elia bij de weduwe in Zarfath (2): geloofsbeproeving
1 Koningen 17: 17-24Ds. A. van der Zwan
516 februari '22Elia en Obadja1 Koningen 18: 3-16Ds. L.A. den Butter
6 2 maart '22Elia ontmoet Achab opnieuw1 Koningen 18: 1,2 en 17-20 Ds. K. Hoefnagel
7 16 maart '22Elia's confrontatie met de Baalpriesters op de Karmel1 Koningen 18: 20-40Ds. H.C. Bezemer
830 maart '22Het gebed van Elia op de Karmel
1 Koningen 18:41-46
Ds. L.A. den Butter
9donderdag 7 aprilElia onder de jeneverboom
1 Koningen 19: 1-8
Ds. J. van Walsem
10Elia op de berg Horeb
1 Koningen 19: 9-18