Bijbellezingen

In het komende winterseizoen zal tijdens de Bijbellezingen het 1e deel van Richteren behandeld. Hieronder treft u een overzicht aan van de avonden met daarbij het thema, het Bijbelgedeelte en de predikanten die voor zullen gaan.

Ter voorbereiding op deze avonden kan gebruik gemaakt worden van het boek van ds. P. den Butter over Richteren ‘Trouw tegenover ontrouw’ (verkrijgbaar bij de boekhandel prijs: €15,90)

Nr. DatumThemaBijbelgedeelteVoorganger
18 novemberEen overzicht van de tijd van de Richteren.Richt. 2: 6 t/m 3:4Ds. C.P. de Boer
222 novemberDe eerste richter: OthniëlRicht. 3: 5 t/m 11Ds. K. Hoefnagel
329 novemberEhudRicht. 3: 12 t/m 30Ds. R. Kok
46 decemberSamgar, Debóra en BarakRicht. 3: 31 t/m 4:24Ds. J.M.J. Kieviet
510 januariHet lied van DebóraRicht. 5Ds. C.P. de Boer
617 januariGideon geroepen Richt. 6: 1 t/m 24Ds. A. v.d. Zwan
724 januariGideons eerste richterdaadRicht. 6: 25-35Ds. H. Polinder
831 januariGideons geloof versterkt, beproefd en beoefendRicht. 6: 36-7:8Ds. K. Visser
97 februariGideons overwinning op de MidianietenRicht. 7: 9 t/m 25Ds. G.R. Procee
1014 februariGideons achtervolging van de vijandRicht. 8: 1 t/m 21Ds. B.L.C. Aarnoudse
1121 februariHet laatste deel van Gideons levenRicht. 8: 22 t/m 35Ds. M.A. Kempeneers