Bijbellezingen

In het komende winterseizoen willen we een begin maken met de geschiedenis van Elia onder het thema: Elias was een mens van gelijke bewegingen als wij (Jakobus 5:17). De erediensten worden op woensdagavond gehouden en vangen aan om 19.45 uur


 DatumThemaBijbelgedeelteVoorganger
113 oktoberDe komst van Elia1 Koningen 16: 29 - 17: 1Ds. J.M.J Kieviet
210 novemberElia bij de beek Krith
1 Koningen 17: 2-7Ds. M.J. Kater
31 decemberElia bij de weduwe in Zarfath (1): olie in de fles
1 Koningen 17: 8-16Ds. J. van Walsem
415 decemberElia bij de weduwe in Zarfath (2): geloofsbeproeving
1 Koningen 17: 17-24Ds. A. van der Zwan
55 januariElia en Obadja1 Koningen 18: 3-16Ds. H.Polinder
6 19 januariElia ontmoet Achab opnieuw1 Koningen 18: 1,2 en 17-20 Ds. K. Hoefnagel
7 2 februariElia's confrontatie met de Baalpriesters op de Karmel1 Koningen 18: 20-40Ds. W.L. van der Staaij
816 februariHet gebed van Elia op de Karmel
1 Koningen 18:41-46
Ds. L.A. den Butter
92 maartElia onder de jeneverboom
1 Koningen 19: 1-8
Ds. C.P. de Boer
1016 maartElia op de berg Horeb
1 Koningen 19: 9-18
Ds. H.C. Bezemer