Bijbellezingen

 12: 6-25In de tweede helft van dit winterseizoen willen we met elkaar nadenken over de laatste richter: Samuël. Hieronder treft u een overzicht aan van de avonden met daarbij het thema, het Bijbelgedeelte en de predikanten die voor zullen gaan.


 DatumThemaBijbelgedeelteVoorganger
56 januariSamuël geboren1Samuël 1: 12-20Ds. H. Polinder
620 januariSamuël geroepen
1 Samuël 3Ds. J. de Bruin
73 februariSamuëls teleurstelling; de vraag om een koning
1 Samuël 8Ds. H.C. Bezemer
817 februariSaul gezalfd door Samuël
1 Samuël 9: 17-10:1Ds. G.J. Post
9
3 maartSamuëls afscheid1 Samuël 12: 6-25Ds. W.L. van der Staaij
10 17 maartSamuëls definitieve afscheid van Saul1 Samuël 15: 24-35 Ds. M.A. Kempeneers
 11 24 maart David door Samuël gezalfd1 Samuël  16:1-13 Ds. C.P. de Boer