Contactpersonen kerkenraad

Overzicht contactpersonen kerkenraad
clubs en verenigingen   kerkenraad
Zondagsschool L. Voorthuijzen /
M.K. Ligthart
  Preses A. van den Bergh
  Assessor L. Voorthuijzen
Rebekka A. van den Bergh   Scriba J. Ottevanger
Samuel R.H. Maasse   2de scriba D.W. Meijer
Esther D.W. Meijer   Jeugdouderling D.W. Meijer
David H.A.C. de Bakker   Wijkouderlingen  
Mirjam A.D. Aarnoudse   wijk 1 A. van den Bergh
Jozef M.K. Ligthart   wijk 2 M. Klaassen
Jozua D.W. Meijer   wijk 3 D. van Meeuwen
Tryfosa D.W. Meijer   wijk 4 R.H. Maasse 
Bij de Bron H.A.C. de Bakker   wijk 5 G. van Toor
Bid en Werk M.K. Ligthart   wijk 6 H.A.C. de Bakker  
Uit-Stek D.W. Meijer   wijk 7 A.D. Aarnoudse
Immanuel A. Tanis   wijk 8 J. den Besten
Timotheus R.H. Maasse   wijk 9 A.D. Aarnoudse
Hanna D. van Meeuwen   wijk 10 M.K. Ligthart
Dorcas G. van Toor   Huisbezoeken  
Sara D. van Meeuwen   wijk 1 en 3 A. van den Bergh /
D. van Meeuwen /
G. Vlot
Rondom het Woord J. Ottevanger  
Kinderkoor Mattanja E. van Heteren  
Sursum Corda  W. van der Linden /
A.D. Aarnoudse
  wijk 2 en 6 H.A.C. de Bakker /
M. Klaassen
 
commissies   wijk 4 en 8 R.H. Maasse /
J. den Besten
Houvast M.K. Ligthart  
Centraal Verband M.G. Tanis   wijk 5 en 10 G. van Toor /
M.K. Ligthart
Website commissie W.D. Huijzer  
CFB P.H. Dammers /
M. Tanis
  wijk 7 en 9 A.D. Aarnoudse /
A. Tanis
 
CJB A. Tanis      
BHV/EHBO A.D. Aarnoudse   Catechisatie oud. D.W. Meijer A. van den Bergh
Evangelisatiecommissie L. Voorthuijzen   Catechisatie L. Voorthuijzen A.D. Aarnoudse
Zendingscommissie L. Voorthuijzen   Belijdeniscatechisatie D.W. Meijer
Commissie Beheer en Onderhoud W. van der Linden   Aangepaste catechisatie A. Aarnoudse D. van Meeuwen
  Aangepaste catechisatie mw. M. Heijstek G. Vlot
Bibliotheek J. Ottevanger   Voorzitter diaconie W. van der Linden
Orgelcommissie J. den Besten   Secretaris diaconie E. van Heteren
Braderiecommissie H.A.C. de Bakker   Penningmeester diaconie P.H. Dammers
Roemenie comité W.D. Huijzer   Kosters W. van der Linden /
P.H. Dammers
Light to Shine P.H. Dammers  
Spaanse Evangelische Zending R.H. Maasse   Eindredactie kerkblad J. Ottevanger
  Commissie Oost Vlaanderen A. van den Bergh
In contact / In actie W. van der Linden /
L. Voorthuijzen
  Identiteitscommissie Parkzicht A.D. Aarnoudse
  ITT (Interkerkelijke st. vrijwillige terminale thuiszorg} L. Voorthuijzen
     

Agenda

11 dec KRV
19 dec Reservering
08 jan KRV bezinning