Pastoraal werker

Ik ben Leo Voorthuijzen. Sinds 1 juli 2015 ben ik aangesteld als pastoraal werker in de Bethel gemeente. Daarvoor was ik werkzaam in het bedrijfsleven als manager en adviseur, gericht op het management van grote projecten; eerst in de energiewereld en later in het openbaar vervoer. Na een technische opleiding in Delft heb ik in verband met mijn werk verschillende vakken Bedrijfskunde gevolgd. Momenteel volg ik op verzoek van de kerkenraad de opleiding voor pastoraal werker op de CHE.

Ik ben In 1969 Rotterdam geboren en opgegroeid in Capelle a/d IJssel. Op het Driestar College in Gouda heb ik mijn vrouw ontmoet. In 1992 zijn wij getrouwd. We hebben na ons huwelijk tot najaar 2015 in Alphen aan den Rijn gewoond. Daar heb ik allerlei vrijwilligerswerk gedaan, onder meer in een schoolbestuur en was ik vanaf 2010 ouderling in de CGK. Toch bleef er een verlangen om meer in Gods Koninkrijk werkzaam te zijn. Toen de advertentie van de Bethel gemeente kwam, liet dat na enige tijd mijn vrouw en mij niet meer los. Uiteindelijk zien we het dat de Heere ons aan deze gemeente verbonden heeft en ervaren we deze stap als een wonder.

Wanneer u behoefte hebt aan een luisterend oor of advies betreffende pastorale zaken kunt u contact opnemen. Een gesprek kan plaatsvinden bij u thuis of bij mij.

Contactgegevens:
leo.voorthuijzen@solcon.nl
0184 701293