Commissie beheer en onderhoud

Doel
Het doel van de commissie is het beheren en het onderhouden van het kerkgebouw, de pastorie en verenigingsgebouw De Rank. Dit betekent in de praktijk het in goede staat houden en/of vernieuwen van alle technische- en bouwkundige voorzieningen. De commissie voert het beheer en onderhoud uit in opdracht van de kerkenraad.

Vrijwilligers
Twee keer per jaar wordt een vrijwilligersdag gehouden voor het uitvoeren van het onderhoud van de kerk en de gebouwen. Door het zelf uitvoeren van werkzaamheden door leden van onze gemeente zijn in de afgelopen jaren veel kosten voor de kerk bespaard. De werkzaamheden gebeuren altijd onder leiding van vakmensen uit onze gemeente, zodat specifieke kennis wel op prijs wordt gesteld maar niet is vereist. Naast het uitvoeren van werkzaamheden is ook het onderlinge contact van belang.

Inkoopprocedure
Voor de inkopen van materiaal en/of arbeid wordt een vaste procedure gehandhaafd. Deze is bedoeld om het proces van inkopen op een transparante en eerlijke manier te laten verlopen. De actuele inkoopprocedure is te downloaden via de link: Inkoopprocedure v4

Agenda

10 sep CBO
12 okt Vrijwilligersdag
03 dec CBO

Contactpersonen

Voorzitter Baltus de Ruijter
Secretaris Jan Visser
Secretaris Philip Leeuwesteijn
Bestuurslid Piet Struijck
Bestuurslid Wim van der Linden
Bestuurslid Leo Lommers