Commissie beheer en onderhoud

Doel
Het doel van de commissie is het beheren en het onderhouden van het kerkgebouw, pastorie├źn en de kosterswoning. Dit betekent in de praktijk het in goede staat houden en/of vernieuwen van alle technische- en bouwkundige voorzieningen. De commissie voert het beheer en onderhoud uit in opdracht van de kerkenraad.

Vrijwilligers
Minimaal eenmaal per jaar wordt een vrijwilligersdag gehouden voor het uitvoeren van het onderhoud van de kerk en de gebouwen. Door het zelf uitvoeren van werkzaamheden door leden van onze gemeente zijn in de afgelopen jaren veel kosten voor de kerk bespaard. De werkzaamheden gebeuren altijd onder leiding van vakmensen uit onze gemeente, zodat specifieke kennis wel op prijs wordt gesteld maar niet is vereist. Naast het uitvoeren van werkzaamheden is ook het onderlinge contact van belang.
Om buiten de vrijwilligersdag een beroep op de leden te kunnen doen voor het uitvoeren van werkzaamheden beschikt de commissie over een overzichtlijst van de leden met vermelding van hun kennis of vakgebied.

Inkoopprocedure
Voor de inkopen van materiaal en/of arbeid wordt een vaste procedure gehandhaafd. Deze is bedoeld om het proces van inkopen op een transparante en eerlijke manier te laten verlopen. De actuele inkoopprocedure is te downloaden via de link: Inkoopprocedure v4

Agenda

Geen agendapunten bekend

Contactpersonen

Voorzitter Baltus de Ruijter
Secretaris Jaap Mouthaan
Secretaris Jan Visser
Bestuurslid Philip Leeuwesteyn
Bestuurslid Martijn Kraaijeveld
Bestuurslid Wim van der Linden