Zendingscommissie





























Tajmyr 

Het gebied in Rusland boven de poolcirkel was vanouds het leefgebied van Ngagasanen, Dolganen en Nentsen. Zij hebben meestal geen vaste woonplaats, maar zetten dan hier dan daar hun Tsjoem (tent) neer. Ze leven van visvangst en van de rendieren die ze houden en ze geloven dat het leven bepaald wordt door de vooroudergeesten.

Sinds het begin van de twintigste eeuw delen zij hun leefgebied met mensen uit allerlei delen van de vroegere Sovjetunie. De bodem onder de poolcirkel is namelijk rijk aan delfstoffen, zoals nikkel, koper, goud. Op de plaats waar vooral nikkel gevonden wordt, midden op het schiereiland Tajmyr, is een grote stad, Norilsk gebouwd, waar zo’n 300.000 mensen wonen.


uit alle volken …

In Openbaring 7:9 laat de Here aan Johannes zien dat er op de jongste dag mensen uit alle volken, stammen, talen en natiën om de troon van God en het Lam staan om hun loflied te zingen. De niet-geregistreerde baptisten in Rusland zeggen: dat gebeurt niet vanzelf. Iemand moet die boodschap brengen. Daarom zenden ze evangelisten uit in heel Rusland. Dus ook naar die Ngagasanen, Dolganen en Nentsen.

Evangelist Oleg Ljoebitsj (op de foto 1e van rechts) woont met zijn gezin in Norilsk en legt in de zomer per boot en in de winter per auto en sneeuwscooter duizenden kilometers af om mensen te bereiken die vaak erg afgelegen en eenzaam wonen. Hij wordt daarbij geholpen door een team van acht evangelisten.




Friedensstimme

De stichting Friedensstimme Nederland is in 1979 opgericht. De stichting wil zoveel mogelijk christenen in ons land betrekken bij het werk van de broeders en zusters van de niet-geregistreerde baptistengemeenten in de voormalige Sovjet-Unie. Sinds 2010 ondersteunen zendingsdeputaten het werk van br. Ljoebitsj en zijn team via stichting Friedensstimme en er is daarbij sprake van een uitstekende samenwerking.


kou

Van de omstandigheden waaronder de Russische evangelisten werken, kunnen wij ons in Nederland nauwelijks een voorstelling maken. In de Siberische winter kan de temperatuur zakken tot ver onder de min dertig graden! Daarom helpt zending graag via Plusprojecten om goede materialen aan te schaffen: zware voertuigen die zulke temperaturen aan kunnen. Maar ook dragen we graag bij aan Bijbelmateriaal dat wordt meegenomen om uitgedeeld te worden.





toerusting

Het is heel bijzonder dat gereformeerde kerken in Nederland baptistenkerken in Rusland helpen! Er ligt immers een belangrijk verschil als het gaat om de doop. Maar het verlangen om samen te werken om het goede nieuws over de Here Jezus te verkondigen, overstijgt de verschillen die beide partijen zien.

Dat blijkt wel, wanneer eens per twee jaar Nederlandse predikanten meewerken aan de toerustingsconferentie voor evangelisten in Norilsk en samen met br. Ljoebitsj en anderen de toendra op gaan om te evangeliseren. De zending is dankbaar dat er zowel met geld als met Bijbels onderwijs geholpen kan worden.