Orgelcommissie

De orgelcommissie bestaat uit de vier vaste organisten:

  • Dick van Meeuwen
  • Gert-Jan Oosterom
  • Ad Spruyt
  • Jan de Winter

Het volgende kerkenraadslid maakt eveneens deel uit van de commissie:

  • Ouderling J. den Besten
De hoofdtaken van de orgelcommissie zijn enerzijds het bespreken van de gang van zaken rond het orgelspel in de eredienst en daaromheen, anderzijds het bespreken van het technisch onderhoud van het orgel.
Aanspreekpunt van de vaste organisten is Gert-Jan Oosterom. Hij maakt ook de roosters voor het spelen. Aanspreekpunt voor de technische zaken van het orgel is Ad Spruyt.

De orgelcommissie komt één keer per jaar bij elkaarUitbreiding aantal organisten

Kerkenraad en orgelcommissie zijn voornemens het aantal vaste organisten uit te breiden van vier naar zes. Belangstellende gemeenteleden worden uitgenodigd om een sollicitatiebrief te schrijven, met daarin een uiteenzetting van motivatie, muzikale opleiding en reeds opgedane ervaring.
Een benoemingscommissie, bestaande uit een deel van de orgelcommissie, een afvaardiging vanuit de kerkenraad en een externe adviseur, zal de sollicitaties beoordelen en, naar bevind van zaken, sollicitanten uitnodigen voor het doorlopen van een zorgvuldige procedure.
Een belangrijke rol is weggelegd voor het overzicht van criteria voor benoembare organisten, dat te raadplegen is via de website van onze kerk (Over ons > Commissies > Orgel).
Proefspel in een kerkdienst en/of sollicitatiegesprek kan onderdeel zijn van de procedure.
Een jaar na benoeming vindt een evaluatie plaats in aanwezigheid van een delegatie van organisten en kerkenraadsleden.
Sollicitatiebrieven zien we graag tegemoet (uiterlijk tot en met zaterdag 30 april) via het emailadres jdenbesten@bethel-sliedrecht.nl.


Criteria voor benoembare organisten Bethelkerk Sliedrecht

1. Een gedegen muzikale opleiding gevolgd hebben of nog volgen. Een organist moet bijv. iedere psalm a prima vista uit een koraalboek kunnen spelen.
2. In staat zijn om gemeentezang te begeleiden. Dat betekent in de praktijk: leiding geven aan de samenzang.
3. Als organist zich dienend willen opstellen. Het orgelspel vindt plaats in een eredienst en sluit zich aan bij de prediking.
4. Dooplid / belijdend lid zijn van CGK Sliedrecht Bethel. Belangstellenden van buiten de eigen gemeente kunnen niet solliciteren.
5. Bekwaamheid in het registreren. Enige bekwaamheid in (eenvoudig) improviseren wordt aanbevolen.
6. Het orgelspel ten allen tijde aanpassen aan de woorden van de gezongen psalmen. Dit aspect vereist, naast technische vaardigheden, invoelingsvermogen.
7. Zich verbinden aan de traditie binnen onze kerkelijke gemeente. Anders gezegd: het orgelspel sluit zich aan bij de manier van spelen die hier gangbaar is.

Orgel