Light to Shine

Sinds Oktober 2015 is Willianne Olweny - den Hartog samen met haar man Elijah Ogoye Olweny uitgezonden naar Kenia. Hier werken zij voor Christ's Hope in de stad Kisumu. Willianne is verpleegkundige en bezoekt dagelijks patiënten in de sloppenwijken rondom de stad. Deze patiënten hebben vrijwel allemaal aids en zijn daardoor enorm verzwakt en ziek. Zij bezoekt deze mensen om hen te adviseren, medicatie te controleren, medische hulp te geven, voedsel te brengen maar bovenal het Evangelie aan de mensen te brengen. 
Elijah is werkzaam in het kind-sponsor-programma van Christ's Hope. 

Willianne en Elijah zijn in hun onderhoud afhankelijk van giften. Deze giften komen van familie, vrienden en bekenden. De kerkraad heeft alleen ondersteunende rol in de geestelijke ondersteuning.

Wilt u hen (maandelijks) ondersteunen? Dan kunt een gift overmaken op IBAN NL57 RABO 0326 5539 91 ten name van Christ’s Hope Nederland te Zwolle, o.v.v. Light to Shine. 
Op de hoogte blijven van hun werk? Kijk dan op www.lighttoshine.org of de Facebook Light to Shine.

Uw medeleven in welke vorm dan ook wordt erg gewaardeerd.
Wilt u een bemoediging via de post sturen? Dat kan naar:  Elijah en Willianne Olweny, PO BOX 124, 40100 Kisumu, Kenia