Light to Shine

Sinds Oktober 2015 is Willianne Olweny - den Hartog samen met haar man Elijah Ogoye Olweny uitgezonden naar Kenia. Zij werken hier als zelfstandige stichting onder de naam ‘Light to Shine’. Samen bezoeken zij patiënten in de sloppenwijken rondom de stad. Deze patiënten hebben vrijwel allemaal aids en zijn daardoor enorm verzwakt en ziek. Zij bezoeken deze mensen om hen te adviseren, medicatie te controleren, medische hulp te geven, voedsel te brengen maar bovenal het Evangelie aan de mensen te brengen.

Willianne en Elijah zijn in hun onderhoud afhankelijk van giften. Deze giften komen van familie, vrienden en bekenden. De kerkraad heeft alleen ondersteunende rol in de geestelijke ondersteuning.

Wilt u hen (maandelijks) ondersteunen? Dan kunt een gift overmaken op NL76 INGB 0000 8151 98 t.n.v. Stichting NGW te Apeldoorn, o.v.v. het fondsnummer waarvoor u uw gift wilt bestemmen:
• 404.01 – Light to Shine algemeen
• 404.03 – Light to Shine noodhulp voor voedselpakketten
• 404.04 – Light to Shine medische zorg
• 404.05 – Light to Shine evangelisatie

Op de hoogte blijven van hun werk? Kijk dan op www.lighttoshine.org of de Facebook/Instagram van Light to Shine.

Uw medeleven in welke vorm dan ook wordt erg gewaardeerd.
Wilt u een bemoediging via de post sturen? Dat kan naar: Fam. Olweny, PO BOX 124, 40100 Kisumu, Kenia