Commissie Jeugdbeleid

De Commissie Jeugdbeleid (CJB) is opgericht om het jeugdbeleid in onze gemeente op een gestructureerde wijze gestalte te geven. Zij neemt daartoe kennis van de leef- en denkwereld van de jongeren en geeft daaruit voortvloeiend adviezen aan de kerkenraad. Zij treedt daarover ook in contact met de verenigingen en clubs.

Agenda

Geen agendapunten bekend

Bestuursleden

1e Voorzitter Douwe de Haan
1e Secretaris Arie Droogendijk