Mannenvereniging Rondom het Woord

Voor wie:

Onze vereniging is voor mannen in de leeftijd vanaf ca. 35 jaar.

 

Wanneer en waar:

De vergaderingen zijn 2-wekelijks op de maandagavond van 20:00 – 22:00 uur.

 

Doel en invulling:

Het doel van de vereniging is het onderzoeken van het Woord van God. Bijbelse personen, geschiedenissen en thema’s nemen een centrale plaats in. Ook belijdenisgeschriften en actuele thema’s komen aan de orde.

Voorafgaand aan het nieuwe vergaderseizoen vindt de jaarvergadering plaats waarvoor een spreker wordt uitgenodigd.

De invulling van een verenigingsavond bestaat uit een aantal vaste elementen zoals gebed, zang, schriftlezing en het houden van een inleiding door één van de leden.

Na de pauze, waarin ruim tijd is voor onderling contact, wordt het onderwerp plenair besproken en wordt de avond met zang en gebed afgesloten.

 

Uitnodiging:

Voelt u zich aangesproken door bovenstaande informatie? U bent van harte welkom op onze vereniging. Schroom niet om bij wijze van kennismaking geheel vrijblijvend een verenigingsavond te komen bezoeken.

 

Nadere informatie:

Te verkrijgen via de secretaris of via de mail (klik op de naam)

Bestuursleden

Secretaris Wim de Jong