Mannenvereniging Rondom het Woord

Voor wie?
Onze vereniging is voor mannen in de leeftijd van ca. 35 tot 85 jaar.

Wanneer en waar?
De vergaderingen zijn 2-wekelijks op de maandagavond van 20.00 - 22.00 uur.

Wat doen we verenigingsavond?
De naam van onze vereniging laat er geen twijfel over bestaan; het is helder en duidelijk, het gaat over zaken van Gods Woord. In de praktijk van ons verenigingsleven betekent dat er is de doordenking over de Bijbelse thema’s / personen en belijdenis-geschriften van de kerk. Het rooster van de inleidingen wordt per verenigingsseizoen vastgesteld, waarin ook ruimte is voor het maken van “vrije”onderwerpen.

Hoe gaat het nu toe op zo’n verenigingsavond? 
Na de opening door zang, gebed en Schriftlezing worden de notulen van de  vorige vergadering gelezen en eventueel ontvangen post. Na een 2e Schriftlezing wordt door de inleider het onderwerp voorgelezen. Daarna is er een pauze van ca 15 minuten voor koffie en onderling contact. Na de pauze is er gelegenheid tot  vragen, aanvullingen en/of opmerkingen over het onderwerp. De verenigingsavond wordt na de rondvraag besloten met zang en gebed.

Andere activiteiten?
In september houden we onze jaarvergadering, waarvoor een spreker wordt uitgenodigd.

Meer weten?
Voelt u zich aangesproken door en/of betrokken op onze vereniging, U bent van harte welkom om  kennis te komen maken op onze verenigingsavond.

Agenda

23 apr Verenigingsavond
24 sep Verenigingsavond
08 okt Verenigingsavond

Bestuursleden

Secretaris Wim de Jong
0184 410190