Collecten afgelopen 7 dagen

Collecten afgelopen 7 dagen

Op deze pagina vind u de collectes van de afgelopen 7 dagen. Op deze manier kunt u ook later uw gift via de website geven, ook als er meerdere collectemomenten waren in die 7 dagen.

De collecte van zondag 04 december 2022

Stichting Steun Reformatie Oostenrijk

De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) geeft al meer dan 35 jaar steun aan vier kleine reformatorische gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland, namelijk die van Rankweil, Neuhofen, Graz en Basel. Samen met twee andere gemeenten in Wenen en Neuenburg am Rhein vormen zij een kerkverband, de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekentnisses (ERKWB). Ons oud-gemeentelid Korstiaan Spruijt is, samen met zijn vrouw Ezgi, aangesloten bij deze kerken.
Wie wel eens in Oostenrijk of Zwitserland of het Zwarte Woud op vakantie is geweest, heeft mogelijk een kerkdienst bijgewoond in één van deze kerken. Alle zes kerken van de ERWKB hebben een eigen predikant, maar deze vaak kleine gemeenten kunnen zichzelf niet (geheel) voorzien van financiële middelen. De SSRO voorziet in de nood van bovengenoemde vier reformatorische gemeenten.
De ERKWB vormt een klein lichtje van het evangelie in een steeds donker wordende maatschappij. Het zou verdrietig zijn als op die bijzondere plek dit kleine licht gedoofd wordt. Een bijzonder plekje, een van de geboorteplaatsen van de Reformatie. Een plek waar mede onze kerkelijke wortels liggen.
Helpt u mee om dit belangrijke werk in Gods Koninkrijk staande te houden? We vragen om uw gebed. Daarnaast is de eerste collecte op zondag 4 december bestemd voor dit doel.
Hartelijk dank!
De diaconie

Kerkblad
Kerk tbv Evangelisatie

In verband met transactiekosten (€ 0,35) wordt geadviseerd om in 1 keer een groter bedrag te geven.