Collecten afgelopen 7 dagen

Op deze pagina vind u de collectes van de afgelopen 7 dagen. Op deze manier kunt u ook later uw gift via de website geven, ook als er meerdere collectemomenten waren in die 7 dagen.

De collecte van zondag 23 januari 2022

Diaconie
Fonds gebouwen
Kerk tbv Emeritikas

In verband met transactiekosten (€ 0,35) wordt geadviseerd om in 1 keer een groter bedrag te geven.