Collecten afgelopen 7 dagen

Op deze pagina vind u de collectes van de afgelopen 7 dagen. Op deze manier kunt u ook later uw gift via de website geven, ook als er meerdere collectemomenten waren in die 7 dagen.


De collecte van maandag 20 mei 2024

kerk

De collecte van zondag 19 mei 2024

Zending
Fonds gebouwen
Theologische Universiteit Apeldoorn

In verband met transactiekosten (€ 0,35) wordt geadviseerd om in 1 keer een groter bedrag te geven.