Collecten afgelopen 7 dagen

Op deze pagina vind u de collectes van de afgelopen 7 dagen. Op deze manier kunt u ook later uw gift via de website geven, ook als er meerdere collectemomenten waren in die 7 dagen.


De collecte van zondag 10 december 2023

Diaconie
Kerk
Theologische Universiteit Apeldoorn

De collecte van woensdag 06 december 2023

Kerk

In verband met transactiekosten (€ 0,35) wordt geadviseerd om in 1 keer een groter bedrag te geven.