Diaconie

De diakenen van onze gemeente zijn de volgende broeders:

VoorzitterP.H. Dammers
SecretarisA.P. Blokland
PenningmeesterS.J.T. Kieviet


Overige diakenen:
J. Huijser
W.D. Huijzer
W. van der Linden
M.G. Tanis

PenningmeesterG. Vlot
2e PenningmeesterJ. Dekker

Rekeningen t.n.v. de Chr. Geref. Kerk Beth-El:
ING bankNL32 INGB 0000 5735 87
ABN-AMRO BankNL30 ABNA 0482 0153 30
RaboBankNL67 RABO 0359 3031 45

Contactpersonen

Penningmeester Dhr. G. Vlot
Scriba Dhr. A. Droogendijk
0184-414212