Diaconie

De diakenen van onze gemeente zijn de volgende broeders:

VoorzitterW. van der Linden
SecretarisE. van Heteren 
PenningmeesterP. H. Dammers


Overige diakenen:
B.T.W. Hoekwater
W.D. Huijzer
P.M. Mosterdijk
M.G. Tanis

Bankrekeningen:
Algemene bankrekeningen t.n.v. de Chr. Ger. Kerk Beth-El Sliedrecht:
ING bank NL32 INGB 0000 5735 87
ABN-AMRO bank NL30 ABNA 0482 0153 30
Rabobank NL67 RABO 0359 3031 45

Diaconie bankrekening t.n.v. de Chr. Ger. Kerk Beth-El Sliedrecht:
Rabobank NL71RABO 0399306455