Diaconie

De diakenen van onze gemeente zijn de volgende broeders:

VoorzitterP.H. Dammers
SecretarisA.P. Blokland
PenningmeesterSamuel Kieviet


Overige diakenen:
E. van Heteren
J. Huijser
W.D. Huijzer
W. van der Linden
M.G. Tanis

Bankrekeningen:
Algemene bankrekeningen t.n.v. de Chr. Ger. Kerk Beth-El Sliedrecht:
ING bank NL32 INGB 0000 5735 87
ABN-AMRO bank NL30 ABNA 0482 0153 30
Rabobank NL67 RABO 0359 3031 45

Diaconie bankrekening t.n.v. de Chr. Ger. Kerk Beth-El Sliedrecht:
Rabobank NL71RABO 0399306455

Contactpersonen

Penningmeester Samuel Kieviet
0184-750727
Scriba J. Ottevanger
0184-422008