Zondagsschool

Voor wie?
Alle kinderen tussen de 5 en 12 jaar zijn hartelijk welkom.

Wanneer en waar?
Iedere zondag houden we zondagsschool, behalve in de zomervakantie, de kerstvakantie en de zondagen waarop het Heilig Avondmaal bediend wordt.

Ook op de eerste zondag van de herfst- en voorjaarsvakantie zijn we vrij en de op de middelste zondag van de meivakantie.

 • Er is 's morgens, na de morgendienst, zondagsschool in de bovenzaal en de benedenzaal van de kerk. We beginnen om 11.15 uur tot uiterlijk 12.00 uur.
 • ‘s Middags wordt er zondagsschool gehouden in de Joh. Calvijnschool. We beginnen om 14.15 uur en eindigen rond 15.00 uur.

Wat doen we allemaal  op de zondagsschool?
We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord. Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door het LCJ.

We worden ook beloond: Voor de aanwezigheid op de zondagsschool wordt één punt uitgedeeld. Het leren van het versje wordt beloond met 2 punten en de tekst met één punt. Per zondag kunnen op deze manier maximaal vier punten worden verdiend.

Met deze punten kunnen verschillende cadeaus worden opgespaard, bijv. een kleurplaat, een puzzel, een bouwplaat of een kwartet. 
De huidige uitgebreide lijst kunt u hier downloaden: cadeaulijst.pdf

Andere activiteiten?

 • Afscheidsavond. De kinderen die voor 1 oktober 12 jaar worden, gaan ongeveer half juni van de zondagsschool af. Samen met hun ouders nemen we op een gezellige manier afscheid van hen.
 • Kerstfeest vieren. Meestal wordt de kerstfeestviering gehouden op tweede kerstdag ‘s middags. Naast een Bijbelverhaal is er een vrije vertelling en zeggen een aantal kinderen iets op. Ook krijgen alle kinderen een boek en een snoepzak.
 • Natuurlijk besteden we ook aandacht aan andere christelijke feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 

Meer weten?
Kom gerust eens met uw kind(eren) kijken op de zondagsschool.

Tot ziens op 'Het Mosterdzaadje'!


Vrije zondagen en bijzondere data:
12 april - vrij (Pasen)
3 mei - vrij (meivakantie)
10 mei - bestelzondag
31 mei - Pinksterviering in de kerk
21 juni - laatste keer zondagsschool van dit seizoen


Beste ouders en kinderen,
Nu de zondagsschool gesloten is, kunt u 's zondags thuis samen met uw kinderen een moment de tijd nemen om bezig te zijn rondom Gods Woord. Hier volgen wat praktische tips om dat vorm te geven. 
- probeer elke dag het versje wat aan de beurt is samen te zingen en te leren. Als u meerdere kinderen hebt, mag u ook 1 vers kiezen om samen te leren. 
- U mag het op zondag zelf 'overhoren' en uw kind de punten geven die het verdient. Dit kunt u opschrijven in de binnenkant van de kaft van het roosterboekje, zodat wij tzt de punten kunnen overnemen op de lijst. Zo sparen de kinderen toch door voor de cadeautjes.
- de puntenverdeling is als volgt: 1 punt voor de tekst, 2 punten voor het psalmvers en 1 punt voor het aanwezig zijn.
- Op de website van het LCJ staan de verschillende roosters en de verwerkingen bij de Bijbelverhalen. Zie www.lcj.nl/leiding/leiding-zs/rooster-en-verwerkingen
- lees samen het verhaal wat aan de beurt is voor uit de kinderbijbel. Als u meerdere kinderen hebt, kunt het beste zelf een keuze maken uit de verhalen en 1 verhaal voorlezen.
- zing samen het geleerde vers en laat de kinderen de tekst opzeggen. Bedenk nog een lied of psalm die bij dit verhaal past om samen te zingen. 
- praat samen over het verhaal. Denk aan vragen zoals:

 1. Wat wil de Heere ons leren met dit verhaal?
 2. Wat vertelt dit verhaal ons over de Heere?
 3. Wat leren we uit dit verhaal over ons mensen?
 4. Wat begrijp je niet zo goed?
 5. Wat vind je mooi aan dit verhaal? Waarom?
 6. Wat vind je moeilijk?
- maak de puzzel of de verwerking bij het verhaal
- Op de site www.abcvoorkinderen.nl staan nog veel meer mooie ideeën om samen rondom de Bijbel bezig te zijn.

Bestuursleden

Secretaris Thera Tanis
0184-694884