Zondagsschool

Voor wie?
Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn hartelijk welkom.

Wanneer en waar? Iedere zondag houden we zondagsschool, behalve in de zomervakantie, de kerstvakantie en de zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend. Ook op de eerste zondag van de herfst- en voorjaarsvakantie zijn we vrij en de op de middelste zondag van de meivakantie.

  • De zondagsschool is gelijk na de morgendienst en begint om 11.15 uur tot ongeveer 12.00 uur.
  • Groep 1/2 zit in de Kandelaar
  • Groep 3/4 zit in de Schaapskooi 
  • Groep 5/6 zit in de Wegwijzer
  • Groep 7/8 zit in Rank 2

Wat doen we allemaal  op de zondagsschool?
We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord. Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door het LCJ.

De kinderen worden ook beloond: Voor de aanwezigheid op de zondagsschool wordt één punt uitgedeeld. Voor het leren van het versje krijgen ze twee punten en de tekst één punt. Per zondag kunnen op deze manier maximaal vier punten worden verdiend.

Met deze punten kunnen verschillende cadeaus worden opgespaard, bijv. een kleurplaat, een puzzel, een bouwplaat of een boekenbon. 
De huidige uitgebreide lijst kunt u hier downloaden: cadeaulijst.pdf

Andere activiteiten?

  • Afscheidsavond. De kinderen die voor 1 oktober 12 jaar worden, gaan ongeveer half juni van de zondagsschool af. Samen met hun ouders nemen we op een gezellige manier afscheid van hen.
  • Kerstfeest vieren. Meestal wordt de kerstfeestviering gehouden op tweede kerstdag ‘s middags. Naast een Bijbelverhaal is er een vrije vertelling en zeggen een aantal kinderen iets op. Ook krijgen alle kinderen een boek en wat lekkers.
  • Natuurlijk besteden we ook aandacht aan andere christelijke feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 

Meer weten?
Kom gerust eens met uw kind(eren) kijken op de zondagsschool.

Tot ziens op 'Het Mosterdzaadje'!

Data komend seizoen:
10 september 2023 -
eerste keer zondagsschool na de zomervakantie
17 september 2023 - vrij vanwege de viering van het Heilig Avondmaal
15 oktober 2023 - vrij vanwege de herfstvakantie
26 november 2023 - zangzondag
3 december 2023 - zangzondag
10 december 2023 - zangzondag
17 december 2023 - vrij vanwege de viering van het Heilig Avondmaal
24 december 2023 - vrij (zondag voor kerst)
25 december 2023 - 's middags Kerstfeest van de zondagsschool
14 januari 2024 - eerste keer zondagsschool na de kerstvakantie

Bestuursleden

Secretaris Thera Tanis
0184-694884