Zondagsschool

Voor wie?
Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn hartelijk welkom op de zondagsschool.

Wanneer en waar? 
De zondagsschool is gelijk na de morgendienst en begint om 11.15 uur tot ongeveer 12.00 uur.

  • Groep 1/2 zit in de Kandelaar
  • Groep 3/4 zit in de Schaapskooi 
  • Groep 5/6 zit in de Wegwijzer
  • Groep 7/8 zit in Rank 2

Iedere zondag houden we zondagsschool, behalve in de zomervakantie, de kerstvakantie en de zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend. Ook op de eerste zondag van de herfst- en voorjaarsvakantie zijn we vrij en de op de middelste zondag van de meivakantie. Zie verder het overzicht onderaan deze pagina.

Wat doen we allemaal  op de zondagsschool?
We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord. Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door het LCJ.

De kinderen worden ook beloond: Voor de aanwezigheid op de zondagsschool wordt één punt uitgedeeld. Voor het leren van het versje krijgen ze twee punten en de tekst één punt. Per zondag kunnen op deze manier maximaal vier punten worden verdiend.

Met deze punten kunnen verschillende cadeaus worden opgespaard, bijv. een kleurplaat, een puzzel, een bouwplaat of een boekenbon. 
De huidige uitgebreide lijst kunt u hier downloaden: cadeaulijst.pdf

Andere activiteiten?

  • Kerstfeest vieren. Meestal wordt de kerstfeestviering gehouden op tweede kerstdag ‘s middags. Naast een Bijbelverhaal is er een vrije vertelling en zeggen een aantal kinderen iets op. Ook krijgen alle kinderen een boek en wat lekkers.
  • Kinderen die in groep 3 zitten, krijgen in dat jaar ook een eigen Bijbel.
  • Ieder jaar besteden we ook aandacht aan een van de andere christelijke feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart of Pinksteren. 
  • Afscheidsavond. De kinderen die voor 1 oktober 12 jaar worden, gaan ongeveer half juni van de zondagsschool af. Samen met hun ouders nemen we op een gezellige manier afscheid van hen. De kinderen krijgen op die avond ook een dagboek en een getuigschrift mee.

Meer weten?
Kom gerust eens met uw kind(eren) kijken op de zondagsschool.

Tot ziens op 'Het Mosterdzaadje'!

Data komend seizoen:
14 januari 2024 -
eerste keer zondagsschool na de kerstvakantie
18 februari 2024 - vrij vanwege de voorjaarsvakantie
24 maart 2024 - vrij vanwege de viering van het Heilig Avondmaal
31 maart 2024
 - Paasviering in de kerk (14:00-15:00)
5 mei 2024 - vrij vanwege de middelste zondag van de meivakantie
19 mei 2024 - vrij vanwege Pinksteren
29 mei 2024 - afscheid kinderen van groep 8
2 juni 2024 - bestelzondag
16 juni 2024 - laatste keer zondagsschool voor de zomervakantie

Bestuursleden

Secretaris Thera Tanis
0184-694884