Zondagsschool

Voor wie?
Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar zijn hartelijk welkom.

Wanneer en waar? Iedere zondag houden we zondagsschool, behalve in de zomervakantie, de kerstvakantie en de zondagen waarop het Heilig Avondmaal wordt bediend. 

Ook op de eerste zondag van de herfst- en voorjaarsvakantie zijn we vrij en de op de middelste zondag van de meivakantie.

  • Er is 's morgens, na de morgendienst, zondagsschool in de Joh. Calvijnschool. We beginnen om 11.15 uur tot ongeveer 12.00 uur.
  • ‘s Middags wordt er zondagsschool gehouden in de Joh. Calvijnschool. We beginnen om 14.15 uur en eindigen rond 15.00 uur.

Wat doen we allemaal  op de zondagsschool?
We zingen met elkaar, luisteren naar een Bijbelverhaal en de geleerde versjes en/of teksten worden overhoord. Voor het leren van een psalmvers en een tekst gebruiken we roosterboekjes, uitgegeven door het LCJ.

We worden ook beloond: Voor de aanwezigheid op de zondagsschool wordt één punt uitgedeeld. Het leren van het versje wordt beloond met 2 punten en de tekst met één punt. Per zondag kunnen op deze manier maximaal vier punten worden verdiend.

Met deze punten kunnen verschillende cadeaus worden opgespaard, bijv. een kleurplaat, een puzzel, een bouwplaat of een kwartet. 
De huidige uitgebreide lijst kunt u hier downloaden: cadeaulijst.pdf

Andere activiteiten?

  • Afscheidsavond. De kinderen die voor 1 oktober 12 jaar worden, gaan ongeveer half juni van de zondagsschool af. Samen met hun ouders nemen we op een gezellige manier afscheid van hen.
  • Kerstfeest vieren. Meestal wordt de kerstfeestviering gehouden op tweede kerstdag ‘s middags. Naast een Bijbelverhaal is er een vrije vertelling en zeggen een aantal kinderen iets op. Ook krijgen alle kinderen een boek en een snoepzak.
  • Natuurlijk besteden we ook aandacht aan andere christelijke feestdagen zoals Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 

Meer weten?
Kom gerust eens met uw kind(eren) kijken op de zondagsschool.

Tot ziens op 'Het Mosterdzaadje'!


Vrije zondagen en bijzondere data:
27 september - eerste keer zondagsschool
11 oktober - bestelzondag
18 oktober - vrij (Herfstvakantie)
13 december - vrij (ivm viering Heilig Avondmaal)
26 december - Kerstviering met de kinderen van de zondagsschool
27 december en 3 januari - vrij (Kerstvakantie)

Bestuursleden

Secretaris Thera Tanis
0184-694884