Evangelisatiecommissie

De Heere Jezus zegt: ‘Een ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader Die in de hemelen is,’ en: ‘Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.’ (Mattheüs 10:32 en Johannes 6:37)

Het doel van de evangelisatiecommissie is onze medemens, die niets of nauwelijks van de Bijbel weet, bekend te maken met het Evangelie: de reddende boodschap van Jezus Christus. Evangeliseren is niet alleen een activiteit van een commissie, maar voor alle gemeenteleden.

Activiteiten van de commissie:

  • Elke laatste zaterdag van de maand staan we op de Kerkbuurt met een kiosk (Juli en Augustus uitgezonderd). We spreken met mensen om aan hen het Evangelie door te geven. Er is gratis koffie en thee. In de kerk kan geluisterd worden naar orgelspel.
  • Elk jaar verspreiden we een evangelisatiefolder in Sliedrecht met medewerking van een groep gemeenteleden. 
  • Ieder jaar organiseren we een Open Huis. Mensen kunnen dan een kijkje nemen in de kerk. 
  • Verder evangeliseren we op de Kerkbuurt braderie en houden we Opendeur diensten.
  • Voor de gemeenteleden en betrokkenen organiseren we regelmatig toerustingsavonden. 
In de hal van de kerk hangt een rek waar u ‘Ver boven alles uit’ en ander evangelisatiemateriaal kunt vinden. Ook ligt er een welkomstfolder voor mensen die nog nooit in onze kerk zijn geweest. We beschikken verder over een depot met Bijbels in diverse talen, kinderbijbels en allerlei evangelisatiemateriaal.

Agenda

Geen agendapunten bekend

Bestuursleden

Voorzitter Joan den Besten
0184-701335
Secretaris Mirjam Huijser