Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

13-11-2019 19:45 Bijbellezing - Ds. A.A. Egas

Preek (0u 54m) grootte: 18,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   147 : 6
Ps.   113 : 4
Ps.     40 : 3 - 4
Ps.   138 : 3
Ps.   118 : 9

Bijbelgedeelte:
Richteren 13 : 6 - 23
Tekst:
Richteren 13 : 6 - 23

Thema:
De Engel des HEEREN

1.Gebeden om Zijn komst
2.Geluisterd naar Zijn woord
3.Onderwezen in Zijn genade
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Pieter de Ruijter

10-11-2019 18:00 Zondagavonddienst - Dhr. H, Bor

Preek (0u 48m) grootte: 16,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     27 : 3 - 7
Ps.     48 : 6
Ps.     62 : 1 - 4 - 8
Ps.     56 : 4
Ps.     73 : 13

Bijbelgedeelte:
Genesis 13
Tekst:
Genesis 13 : 10 en 14

Thema:
De keuze van Lot

1.Lot kijkt met onverlichte ogen
2.Abraham kijkt met verlichte ogen
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het kerkblad
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Dick van Meeuwen

10-11-2019 09:30 Zondagmorgendienst - Dhr. H. Bor

Preek (0u 52m) grootte: 17,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    86 : 8 - 9
10 Geb. : 9
Ps.    33 : 5 - 6 - 7
Ps.    32 : 3
Ps.  103 : 2

Bijbelgedeelte:
Johannes 8 : 1 - 18
Tekst:
Johannes 8 : 1 - 11

Thema:
Het Goddelijk schrijven

1.In het stof van de aarde
2.In het hart van de mensen
3.In het boek des levens
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het kerkblad
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Gert Jan Oosterom

06-11-2019 19:30 Dankdag - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 52m) grootte: 18,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    90 : 1 - 8
Ps.    46 : 4
Ps.  145 : 3 - 5
Ps.    56 : 2 - 6
Ps.  138 : 4

Bijbelgedeelte:
Jesaja 46
Tekst:
Jesaja 46 : 4

Thema:
Dragen en gedragen worden?
1 Draagt God u?
2 Hoe draagt God u?
3 Waar brengt God u?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk

Organist:
Ad Spruyt

06-11-2019 14:30 Dankdag - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 52m) grootte: 17,9 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      65 : 6 - 7
Ps.      75 : 1
Ps.    105 : 22 - 24
Ps.    107 : 5 - 16
Ps.    136 : 1 - 25

Bijbelgedeelte:
2 Koningen 7
Tekst:
2 Koningen 7 : 9 + 11 en 20

Thema:
Elisa bevrijdt Samaria
1 Dankbaarheid buiten de stadspoort van Samaria
2 Ongeloof achter de paleispoort van Samaria
3 Ontzetting in de poort van Samaria
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk

Organist:
Jan de Winter

03-11-2019 18:00 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 56m) grootte: 19,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    65 : 1 - 4
Ps.  136 : 4
Ps.    33 : 6 - 8
Ps.    33 : 11
Ps.    89 : 8

Bijbelgedeelte:
Jesaja 64
Tekst:
Jesaja 64 : 8 en HC zondag 10

Thema:
Als leem in de handen van de Pottenbakker

1.Het leem
2.De handen
3.De pottenbakker
Collecte(n):
1e voor de zondagsschool
2e voor jeugdwerk in eigen gemeente
3e voor de evangelisatie

Organist:
Dick van Meeuwen

03-11-2019 09:30 Doopdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 44m) grootte: 15,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    92 : 1 - 5
Ps.    31 : 18
Ps.  105 : 5
Ps.    81 : 12
Ps.    68 : 1 - 17
Ps.    99 : 1
Ps.    36 : 3

Bijbelgedeelte:
1 Samuël 4 : 1 - 11
Tekst:
1 Samuël 4 : 3 en 11

Thema:
God verlost de ark

1.Israël met Gods ark
2.God zonder Zijn ark
Collecte(n):
1e voor de zondagsschool
2e voor jeugdwerk eigen gemeente
3e voor de evangelisatie

Organist:
Gert Jan Oosterom

27-10-2019 18:00 Zondagavonddienst - Ds. K. Hoefnagel

Preek (0u 48m) grootte: 16,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.  134 : 1 - 2 - 3
Ps.  138 : 1
Ps.    89 : 13 - 14
Ps.    96 : 3 - 4
Ps.    68 : 16 - 17

Bijbelgedeelte:
Amos 5
Tekst:
Amos 5 : 4 - 5a

Thema:
"Gods Woord in Bethel" (2)
1 Zoekt Mij en leef
2 Maar zoekt Bethel niet
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het fonds gebouwen
3e voor de emeritikas

Organist:
Jan de Winter

27-10-2019 09:30 Zondagmorgendienst - Ds. K. Hoefnagel

Preek (0u 48m) grootte: 16,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   29 : 1 - 5
Ps.   97 : 4
Ps.   27 : 3 - 4
Ps. 119 : 76
Ps. 132 : 9 - 10

Bijbelgedeelte:
1 Koningen 13 : 1 - 24
Tekst:
1 Koningen 13 : 1

Thema:
"Gods Woord in Bethel" (1)
1 gebracht
2 ontkracht
3 bekrachtigd
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het fonds gebouwen
3e voor de emeritikas

Organist:
Dick van Meeuwen

20-10-2019 18:00 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (1u 4m) grootte: 22,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     42 : 3 - 6
Ps.   103 : 7
Ps.     77 : 4 - 6
Ps.     89 : 12
Ps.     42 : 5 - 7

Bijbelgedeelte:
Jesaja 54
Tekst:
Jesaja 54 : 10 en HC zondag 9

Thema:
Gods onveranderlijke liefde

1.De trouw van Gods onveranderlijke liefde
2.Het verbond achter Gods onveranderlijke liefde
3.De zegel van Gods onveranderlijke liefde
Collecte(n):
1e voor noodhulp Colombia
2e voor de kerkelijke kassen
3e voor de TUA

Organist:
Ad Spruyt