Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. Voor het prekenarchief op audioserver/kerkdienstgemist kunt u hier klikken.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

24-03-2019 16:00 Zondagmiddagdienst - Ds. H. Polinder

Preek (0u 54m) grootte: 18,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Lofz. v M : 4 - 5
Ps.     51 : 9
Ps.     36 : 1 - 3
Ps.   138 : 3
Ps.   147 : 6

Bijbelgedeelte:
Spreuken 16 : 1 - 20
Tekst:
Spreuken 16 : 5 en 18 - 19

Thema:
Salomo's les over hoogmoed en nederigheid

1.De zonde van hoogmoed
2.de genade van nederigheid
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het fonds gebouwen
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
-

24-03-2019 09:00 Zondagmorgendienst - Ds. H. Polinder

Preek (0u 56m) grootte: 19,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    49 : 2 - 3
Ps.  119 : 69
Ps.    40 : 3 - 4
Ps.    85 : 1
Ps.    52 : 7

Bijbelgedeelte:
Hebreeën 9 : 11 - 28
Tekst:
Hebreeën 9 : 27 - 28

Thema:
De dood van Jezus de Hogepriester.

1.Eenmalig offer.
2.Volmaakt offer.
3.Eeuwig geldend offer.
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het fonds gebouwen
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
-

20-03-2019 19:45 Zendingsavond - Ds. H. Korving

Preek (0u 53m) grootte: 18,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      87 : 1 - 3 - 4
Ps.      72 : 6
Ps.      67 : 1 - 2
Geb. d H. : 3 - 9
Ps.      98 : 1 - 2

Bijbelgedeelte:
Efeze 3
Tekst:
Mattheus 28 : 18 - 20

Thema:
-
Collecte(n):
-

Organist:
Ad Spruyt

17-03-2019 16:00 Zondagmiddagdienst - Ds. A. van der Zwan

Preek (0u 52m) grootte: 18 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    22 : 11
Ps.    31 : 11
Ps.    69 : 2 - 4
Ps.    89 : 9
Ps.    32 : 1

Bijbelgedeelte:
Markus 14 : 41 - 64
Tekst:
Markus 10 : 33a

Thema:
Jezus en Zijn geestelijke rechters
1 God Gezalfde gekeurd
2 Gods Zoon afgekeurd
3 Gods Lam goedgekeurd
Collecte(n):
1e voor W. Olweny (Kenia)
2e voor de kerk
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Jan de Winter

17-03-2019 09:00 Zondagmorgendienst - Ds. A. van der Zwan

Preek (0u 49m) grootte: 17 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     72 : 8
Ps.     40 : 4
Ps.   119 : 17 - 25
Ps.     17 : 3
Ps.     84 : 4

Bijbelgedeelte:
Markus 10 : 17 - 34
Tekst:
Markus 10 : 32

Thema:
Jezus gaat voor naar Jeruzalem
1 Als Profeet
2 Als Priester
3 Als Koning
Collecte(n):
1e voor W. Olweny (Kenia)
2e voor de kerk
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Ad Spruyt

13-03-2019 19:30 Biddag - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 50m) grootte: 17,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      89 : 2 - 16
Ps.      89 : 18 - 20
Ps.      90 : 1 - 7
Ps.      90 : 8 - 9
Ps.      91 : 1

Bijbelgedeelte:
Psalm 89 : 39 - 53 en Psalm 90
Tekst:
Psalm 90 : 1

Thema:
Bidden met Mozes
1 Luisteren naar Mozes
2 Bidden met Mozes
3 Gezegend door Mozes
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk

Organist:
Gert Jan Oosterom

13-03-2019 14:00 Biddag - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 49m) grootte: 17,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      25 : 2  - 7
Ps.      81 : 12
Ps.    141 : 2 - 3 - 4
Ps.      72 : 1
Ps.      75 : 1

Bijbelgedeelte:
1 Koningen 3 : 1 - 15
Tekst:
1 Koningen 3 : 9a

Thema:
Het gebed van de jonge koning Salomo te Gibeon
1 Salomo's gebed en Gods genade
2 Salomo's gebed en Gods gebod
3 Salomo's gebed en Gods belofte
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk

Organist:
Dick van Meeuwen

10-03-2019 16:00 Zondagmiddagdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 56m) grootte: 19,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      92 : 1 - 3
Ps.    136 : 23
Ps.      97 : 4 - 7
Ps.    132 : 6
Ps.      33 : 7

Bijbelgedeelte:
Genesis 3
Tekst:
Genesis 2 : 25 , 3 : 7 en 3 : 21

Thema:
Schaamte een zegen.

1.Met onze ogen doet.
2.Met onze handen doet.
3.Met ons hart doet.
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor jeugdwerk eigen gemeente
3e voor de evangelisatie

Organist:
Ad Spruyt

10-03-2019 09:00 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 55m) grootte: 16 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    102 : 15
Ps.      29 : 2
Ps.      69 : 6 - 8
Ps.      66 : 4 - 5
Ps.    124 : 1 - 3

Bijbelgedeelte:
Johannes 18 : 1 - 12
Tekst:
Johannes 18 : 8 - 9

Thema:
De almacht van de lijdende Christus (2)
1 Christus' ontwapende vraag
2 Christus' verpletterend antwoord
3 Christus' bevrijdend bevel
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor jeugdwerk eigen gemeente
3e voor de evangelisatie

Organist:
Jan de Winter

06-03-2019 19:45 Bijbellezing - Ds. M.A. Kempeneers

Preek (0u 52m) grootte: 18 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      89 : 9
Ps.      72 : 1
Ps.      78 : 5 - 6
Ps.      72 : 9
Ps.      16 : 6

Bijbelgedeelte:
Richteren 12
Tekst:
Richteren 12 : 7

Thema:
Jeftha's levensboek.

1.Jeftha's strijdt.
2.Jeftha,s dood.
3.Jeftha's erfenis.
Collecte(n):
Kerk

Organist:
Pieter de Ruijter