Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. Voor het prekenarchief op audioserver/kerkdienstgemist kunt u hier klikken.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

19-05-2019 16:00 Zondagmiddagdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 54m) grootte: 18,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.       6 : 1 - 2
Ps.   102 : 13
Ps.     14 : 1 - 2 - 3 - 7
Ps.     51 : 2 - 3
Ps.   130 : 1 - 2

Bijbelgedeelte:
Romeinen 5 : 12 - 21
Tekst:
HC Zondag 3

Thema:
Wat leert de Bijbel over de erfzonde.

1.De Bijbelse leer van de erfzonde.
2.Het Bijbelse bewijs van de erfzonde.
3.De Bijbelse troost van de leer van de erfzonde.
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerkelijke kassen
3e voor de evangelisatie

Organist:
Gert Jan Oosterom

19-05-2019 09:00 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 54m) grootte: 18,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    92 : 1 - 3
Ps.  116 : 4
Ps.  118 : 4 - 7
Ps.    21 : 3 - 5
Ps.  121 : 1 - 4

Bijbelgedeelte:
Hebreeën 2 : 5 - 18
Tekst:
Hebreeën 2 : 10

Thema:
Christus is de overste Leidsman (1)
1 Christus de overste Leidsman is een mens
2 Christus de overste Leidsman is de Zoon
3 Christus de overste Leidsman is de oudste Broer
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerkelijke kassen
3e voor de evangelisatie

Organist:
Dick van Meeuwen

12-05-2019 16:00 Doopdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 46m) grootte: 16,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    147 : 10
Ps.      89 : 2
Ps.    105 : 5
Ps.      81 : 12
Ps.      72 : 3 - 9
Ps.    111 : 3 - 5
Ps.      32 : 1

Bijbelgedeelte:
Romeinen 4 : 1 - 12
Tekst:
Romeinen 4 : 11a

Thema:
Gods handtekening onder Christus' gerechtigheid
1 Geschonken aan Abraham
2 Gegeven door God
3 Geloofd door u?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het kerkblad
3e voor de TUA

Organist:
Jan de Winter

12-05-2019 09:00 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 55m) grootte: 19,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.            24 : 2 - 3
10 Geboden  : 1 - 2
Ps.            15 : 1 - 2 - 3
Ps.            38 : 6 - 15
Ps.          147 : 2

Bijbelgedeelte:
Romeinen 3 : 1 - 20
Tekst:
Romeinen 3 : 20b, HC zondag 2

Thema:
Gods Wet: Kernbron van onze ellende

1.De wet
2.God
3.Kennis van onze ellende
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het kerkblad
3e voor de TUA

Organist:
Ad Spruyt

05-05-2019 16:00 Zondagmiddagdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (1u 1m) grootte: 21,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     113 : 1 - 4
Morgenz   : 7
Ps.       78 : 2 - 3 - 4
Ps.       27 : 7
Ps        56 : 5 - 6

Bijbelgedeelte:
2 Korinthe 1 : 1 - 14
Tekst:
HC zondag 1

Thema:
-
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor jeugd werk eigen gemeente
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Dick van Meeuwen

05-05-2019 09:00 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 51m) grootte: 17,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    130 : 1 - 2
Ps.    130 : 3 - 4
Ps.    131 : 1 - 2 - 3
Ps.    131 : 4
Ps.    132 : 11 - 12

Bijbelgedeelte:
Psalm 130 en Psalm 131
Tekst:
Psalm 131 : 2

Thema:
God is onze hoop
1 het voorbeeld van een kind
2 de belijdenis van David
3 de hoop van Israël
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor jeugdwerk eigen gemeente
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Gert Jan Oosterom

28-04-2019 16:00 Zondagmiddagdienst - Ds. J. Westerink

Preek (1u 0m) grootte: 20,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      84 : 1 - 5
Ps.      65 : 3
Ps.      68 : 5 - 8
Ps.      26 : 8 - 7
Ps.      69 : 14

Bijbelgedeelte:
Johannes 14 : 1 - 14
Tekst:
Johannes 14 : 2 - 3

Thema:
Jezus is de Weg naar het Vaderhuis
1 Hij richt het oog op het Vaderhuis
2 Hij bereidt plaats in het Vaderhuis
3 Hij neemt mee naar het Vader huis
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor fonds gebouwen
3e voor de emeritikas

Organist:
Ad Spruyt

28-04-2019 09:00 Zondagmorgendienst - Ds. J. Westerink

Preek (0u 55m) grootte: 19 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     68 : 2
Ps.     95 : 4
Ps.   118 : 8 - 11 - 12
Ps.     87 : 5
Ps.     21 : 7 - 13

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 28 : 1 - 15
Tekst:
Mattheüs 27 : 52 - 53

Thema:
Op Goede vrijdag wordt het Pasen op Jeruzalems kerkhof
1 Vrucht van Jezus' sterven
2 Getuigenis van Jezus' opstanding
3 Profetie van Jezus' toekomst
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor fonds gebouwen
3e voor de emeritikas

Organist:
Jan de Winter

22-04-2019 09:00 2ᵉ Paasdag morgendienst - Ds. K. Hoefnagel

Preek (0u 50m) grootte: 14,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     135 : 1 - 2 - 3
Ps.     118 : 13
Ps.       45 : 1 - 2
Ps.     119 : 65
Ps.       85 ; 4

Bijbelgedeelte:
1 Timotheus 1
Tekst:
1 Timotheus 3 : 16

Thema:
Het geheim van de Godzaligheid wordt bezongen in zes coupletten.

1.God is geopenbaard in het vlees.
2.Gerechtvaardigd in de Geest.
3.Hij gezien is van de engelen.
4.Hij is gepredikt onder de heidenen.
5.En Hij is geloofd in de wereld.
6.Opgenomen in heerlijkheid.
Collecte(n):
Voor de kerkelijke kassen

Organist:
Jan de Winter

21-04-2019 16:00 1ᵉ Paasdag avonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 51m) grootte: 17,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     34 : 3 - 9
Ps.   119 : 62
Ps.     42 : 1 - 2 - 5
Ps.   103 : 7 - 11
Ps.     47 : 3

Bijbelgedeelte:
Johannes 20 : 11 - 18
Tekst:
Johannes 20 : 16

Thema:
Jezus verschijnt aan Maria Magdalena

1 Ze hoort de stem van haar Herder
2 Het bevel van haar Meester
3 Ze hoort de beloften van haar Broer
Collecte(n):
1e voor Evangelisatie Oost Vlaanderen
2e voor de kerk
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Gert Jan Oosterom