Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

28-07-2021 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

Meditatie Ds grootte: 11,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Gebed d Heeren : 1 - 10
Ps.                    1 : 1 - 2 - 4

Bijbelgedeelte:
Leviticus 24 : 10 - 23
Tekst:
-

Thema:
-
Collecte(n):
-

Organist:
-

25-07-2021 18:30 Zondagavonddienst - Ds. G. Kater

Preek grootte: 23,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.       143 : 10
Ps.         25 : 2
Ps.         31 : 15 - 17
Ps.         16 : 3
Avondzang : 7

Bijbelgedeelte:
Efeze 1 : 1 - 14
Tekst:
Efeze 1 : 13 - 14

Thema:
Het heerlijke zegel van de Heilige Geest
1 De gave van het zegel (vers 13a)
2 De troost van het zegel (vers 13b)
3 De garantie van het zegel (vers 14)
Collecte(n):
1e voor het LCJ
2e voor het fonds gebouwen
3e voor de emeritikas

Organist:
Dick van Meeuwen

25-07-2021 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. G. Kater

Preek grootte: 21,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     19 : 1
Ps.     19 : 6
Ps.   104 : 9 - 10
Ps.   138 : 1
Ps.     19 : 4

Bijbelgedeelte:
Spreuken 30
Tekst:
Spreuken 30 : 24 - 28

Thema:
Wijsheidslessen uit Gods schepping
1 De mieren (vers 24 - 25)
2 De konijnen (vers 26)
3 De sprinkhanen (vers 27)
4 De spinnenkop (vers28)
Collecte(n):
1e voor het LCJ
2e voor het fonds gebouwen
3e voor emeritikas

Organist:
Jan de Winter

18-07-2021 16:30 Zondagmiddagdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 23,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    99 : 1 - 4
Ps.      2 : 3
Ps.    93 : 1 - 2
Ps.    93 : 3 - 4
Ps.    98 : 3 - 4

Bijbelgedeelte:
Psalm 2 en Openbaring 11 : 15 - 19
Tekst:
Openbaring 11 : 15 - 19

Thema:
De zevende bazuin: geopende tempelpoorten in de hemel
1 Geven zicht op Gods troon
2 Geven zicht op Gods toekomst
3 Geven zicht op Gods hart
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de evangelisatie

Organist:
Jan de Winter

18-07-2021 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. W.E. Klaver

Preek grootte: 23,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    123 : 1
Ps.      19 : 7
Ps.      85 : 3 - 4
Ps.      45 : 1
Ps.      84 : 6

Bijbelgedeelte:
Markus 7 : 24 - 37
Tekst:
Markus 7 : 31 - 37

Thema:
Gods Woord moet gehoord worden
1 Hoe het Woord tot ons komt
2 Hoe het Woord doorbreekt
3 Hoe het Woord wordt ontvangen
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de evangelisatie

Organist:
Ad Spruyt

14-07-2021 07:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

Meditatie Ds grootte: 15,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    142 : 2 - 7
Ps.    121 : 1 - 4

Bijbelgedeelte:
Hebreeën 13 : 1 - 8
Tekst:
-

Thema:
-
Collecte(n):
-

Organist:
-

11-07-2021 16:30 Zondagmiddagdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 15,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.             119 : 83 - 84
Ps.               84 : 6
Ps.               19 : 5 - 6
Ps.               19 : 7
Morgenzang     : 3
Geb. d Heeren : 3 - 9

Bijbelgedeelte:
1 Timotheüs 3
Tekst:
1 Timotheüs 3 : 9

Thema:
Met hart en ziel de Heere in het ambt dienen
1 Het hart van het ambt
2 De ziel van de ambtsdrager
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Gert-Jan Oosterom

11-07-2021 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 22,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     90 : 1 - 2
Ps.   102 : 6
Ps.   103 : 8 - 9
Ps.     27 : 7
Ps.     90 : 9

Bijbelgedeelte:
Spreuken 23 : 15 - 26
Tekst:
Spreuken 23 : 26a

Thema:
Christus eist je hart
1 Christus' bewogenheid om je hart
2 Christus' liefde tot je hart
3 Christus' werk in je hart
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Dick van Meeuwen

04-07-2021 18:00 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 21,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   132 : 3 - 5
Ps.   105 : 4
Ps.     84 : 5 - 6
Ps.   146 : 3 - 4
Ps.     89 : 1 - 8

Bijbelgedeelte:
Genesis 28 : 10 - 22
Tekst:
Genesis 28 : 11 : 16 - 17

Thema:
Bethel: huis van God
1 Een plaats
2 Dé plaats
3 Gods plaats
Collecte(n):
1e voor W. Olweny (Kenia)
2e voor de kerk
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Ad Spruyt

04-07-2021 09:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 22,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    84 : 1 - 2
Ps.  147 : 10
Ps.    84 : 3 - 4
Ps.    86 : 6
Ps.    25 : 2 - 6

Bijbelgedeelte:
Genesis 28 : 10 - 22
Tekst:
Genesis 28 : 11 - 13a

Thema:
Bethel: Kruispunt tussen hemel en aarde
1 Jacobs weg
2 Gods weg
3 Gods weg doorkruist Jacobs weg
Collecte(n):
1e voor W. Olweny (Kenia)
2e voor de kerk
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Jan de Winter