Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

01-02-2023 19:45 Bijbellezing - Ds. J.M.J. Kieviet

Preek grootte: 41,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      93 : 1 - 2 - 3
Ps.      33 : 4 - 7
Ps.      66 : 3a/5b - 6
Ps.      46 : 4

Bijbelgedeelte:
Nahum 1 : 1 - 7 en 2 Petrus 3 : 8 - 18
Tekst:
Nahum 1 : 3

Thema:
De weg van de Heere in wervelwind en storm
1. Een getuigenis van Gods geduld
2. Een getuigenis van Zijn kracht

Verwerking:
-
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Rens de Winter

Extra informatie:
-

29-01-2023 20:30 Zingen op zondagavond - Pieter de Ruijter

Zingen op zondagavond grootte: 51 MB

29-01-2023 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 42,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Tien Geboden : 1 - 2
Ps.              99 : 6
Ps.              81 : 11 - 12 - 14 - 15
Ps.              51 : 1
Ps.                6 : 3 - 4

Bijbelgedeelte:
Romeinen 7 : 1 - 13
Tekst:
HC Zondag 2

Thema:
Evangelische ellendekennis
1. Godskennis
2. Christuskennis
3. Zelfkennis

Verwerking:
1. Waarom staan vraag 2,3,4 en 5 van de HC in de tegenwoordige tijd?
2. Wat zijn de verschillen tussen Evangelische ellendekennis en alle andere vormen van zondekennis?
3. Waarom leert Christus ons de samenvatting van de Wet?
4. Wat is de troost van vraag en antwoord 5?
5. Wat is het verband tussen zondag 1 en zondag 2?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor jeugdwerk eigen gemeente
3e voor Kerk & Israël

Organist:
Mark Brandwijk

Extra informatie:
-

29-01-2023 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 38,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Gebed d Heeren : 3 - 8
Ps.                  39 : 5
Ps.                135 : 3 - 8 - 12
Ps.                125 : 1 - 4
Morgenzang        : 3
Ps.                  79 : 6 - 7

Bijbelgedeelte:
Lukas 7 : 18 - 23
Tekst:
Lukas 7 : 22 - 23 , met name de woorden: 'Gaat heen en boodschapt Johannes weder de dingen die gij gezien en gehoord hebt,....'

Thema:
Het werk van een ambtsdrager
1. Vragen
2. Luisteren
3. Antwoorden

Verwerking:
1. Wat is een ambtsdrager?
2 Het werk van een ambtsdrager is: vragen - luisteren - antwoorden. Wie is de inhoud van dit drievoudige werk en hoe stempelt Hij het vragen - luisteren - antwoorden?
3. Christus' antwoord door een ambtsdrager is drieledig. Uit welke drie onderdelen bestaat zijn antwoord?
4. Wat betekent vers 23 vandaag voor het werk van een ambtsdrager? Mag hij dit tegen u/jou zeggen?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor jeugdwerk eigen gemeente
3e voor Kerk & Israël

Organist:
Ad Spruyt

Extra informatie:
-

25-01-2023 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

medidatie grootte: 7,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    17 : 3 - 8
Ps.  130 : 1 - 2 - 3 - 4

Bijbelgedeelte:
1 Samuël 13 : 7 - 13
Tekst:
-

Thema:
-

Verwerking:
-
Collecte(n):
-

Organist:
-

Extra informatie:
-

22-01-2023 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 48,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.           78 : 2 - 3
Ps.           90 : 1
Ps.           71 : 2 - 10 - 16
Morgenzang : 7
Ps.           56 : 5 - 6

Bijbelgedeelte:
Jesaja 52 : 1 - 12
Tekst:
HC zondag 1

Thema:
Ik ben het Die u troost.
1. Trooster
2. Troost
3. Getroost

Verwerking:
1. Waarom moet de Heidelberger Catechismus met regelmaat bepreekt worden?
2. Wat betekent 'troost' voor u?
3. Zondag 1 legt de betekenis van de enige troost in leven en sterven uit. Wat maakt deze troost in vergelijking met andere vormen van troost uniek?
4. Zondag 1 benadrukt vooral Wie troost, minder wat deze troost concreet inhoudt. Waarom?
5. Hoe werkt de Catechismus deze unieke troost uit en wat betekent deze uiteenzetting voor ons vandaag?
Collecte(n):
1e voor Zhytomir (Oekraïne)
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Ad Spruijt

Extra informatie:
-

22-01-2023 11:30 Doopdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 40,9 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    103 : 8 - 9
Ps.      51 : 3
Ps.    105 : 5
Ps.      81 : 12
Ps.      26 : 8 - 7
Ps.      72 : 9
Ps.      87 : 4 - 5


Bijbelgedeelte:
Genesis 17 : 1 - 14 en Lukas 2 : 21
Tekst:
Lukas 2 : 21

Thema:
Wat is je naam?
1. Geen naam
2. Een naam
3. De Naam

Verwerking:
1. Waarom beveelt de Heere een vader te doden wanneer hij weigert om zijn kind te laten besnijden? En: welke betekenis heeft dit bevel voor ons vandaag?
2. De nieuwe naam van Abram is Abraham. Wie en wat maken het verschil tussen zijn eerste en tweede naam? Wat betekent dit voor ons en onze kinderen?
3. Waarom maken ouders pas op de 8e dag de naam van hun kind bekend? Wat betekent dit voor ons vandaag?
4. In Lukas 2 : 21 valt de nadruk op het laatste deel van het vers. Wat betekent deze unieke volgorde voor ons en onze kinderen?
Collecte(n):
1e voor Zhytomir (Oekraïne)
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Jan de Winter

Extra informatie:
-

18-01-2023 19:45 Bijbellezing - Ds. H. Peet

Preek grootte: 38,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     90 : 1 - 9
Ps.     74 : 2 - 12 - 15 - 21
Ps.     77 : 8
Ps.   146 : 3 - 8

Bijbelgedeelte:
2 Koningen 2 : 6 - 14
Tekst:
2 Koningen 2 ; 12 - 14

Thema:
Elisa en de mantel van Elia:
1. De mantel achtergelaten
2. De mantel opgenomen
3. De mantel in dienst genomen

Verwerking:
-
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Leo Voorthuijzen

Extra informatie:
-

15-01-2023 18:30 Zondagavonddienst - Ds. W. L. van der Staaij

Preek grootte: 42,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     89 : 7 - 12
Ps.     27 : 6
Ps.     16 : 3 - 6
Ps.     69 : 14
Ps.   119 : 83

Bijbelgedeelte:
Markus 3 : 20 - 35
Tekst:
Markus 3 : 31 - 35

Thema:
Ook familie van Jezus?
1. Een harde les
2. Een hoge roeping
3. Een heerlijke erfenis

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het fonds gebouwen
3e voor de emeritikas

Organist:
Gert-Jan Oosterom

Extra informatie:
-

15-01-2023 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. W. L. van der Staaij

Preek grootte: 42,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      62 : 1 - 5
Ps.      41 : 2
Ps.      38 : 9 - 15 - 22
Ps.    103 : 2
Ps.    147 : 2

Bijbelgedeelte:
Markus 1 : 21 - 39
Tekst:
Markus 1 : 29 - 31

Thema:
Op ziekenbezoek
1. De bezorgde familie
2. De bewogen arts
3. De bevrijde patiënt

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het fonds gebouwen
3e voor de emeritikas

Organist:
Pieter de Ruijter

Extra informatie:
-