Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

21-09-2022 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

Meditatie Ds grootte: 19,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   146 : 3 - 4 - 8
Heilig, Heilig, Heilig

Bijbelgedeelte:
Genesis 19 : 12 - 29
Tekst:
-

Thema:
-

Verwerking:
-
Collecte(n):
-

Organist:
-

Extra informatie:
-

18-09-2022 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 45,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      73 : 1 - 2
Ps.      73 : 3 - 5
Ps.      73 : 6 - 8
Ps.      73 : 9 - 12
Ps.      73 : 13 - 14

Bijbelgedeelte:
Psalm 73
Tekst:
HC Zondag 49

Thema:
Totdat ik in Gods heiligdommen binnenging...
1. Voordat
2. Totdat
3. Opdat


Verwerking:
Vragen:
1. De Heere heeft aan het begin van uw en jouw leven Zorg beloofd, zoals we dat vanmorgen tijdens de doop gezien en gehoord hebben. Welke plaats heeft deze doopbelofte in uw en jouw leven?
2. Asaf kan Gods belofte niet rijmen met Gods leiding. Herkent u dat? Wat ervaart en doet u of jij in zo'n situatie?
3. Hoeveel vragen van Asaf beantwoordt God wel en welke niet? En wat is Zijn antwoord?
4. Wat betekenen de woorden 'Gij hebt mijn rechterhand gevat; Gij zult mij leiden door Uw raad' voor u of jou?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor fonds gebouwen
3e voor Kerk & Israël

Organist:
Dick van Meeuwen

Extra informatie:
-

18-09-2022 11:30 Doopdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 29 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    89 : 19 - 7
Ps.  105 : 10
Ps.  105 : 5
Ps.    81 : 12
Ps.    73 : 6 - 8
Ps.    56 : 4
Ps.    42 : 4 - 7

Bijbelgedeelte:
Genesis 37 : 12 - 18
Tekst:
Genesis 37 : 15 - 17

Thema:
Jozef, de behouder des levens
1. Jozef door God gevonden
2. Jozef door God gezonden


Verwerking:
Vragen:
1. Wie is de man die de dwalende Jozef vindt?
2. Wanneer je Gods leiding niet kan begrijpen, durf je Hem dan wel te vertrouwen?
3. Op welk moment in deze geschiedenis van Jozef zie je overeenkomsten tussen hem en Gods zenden van Zijn Zoon naar godenvijandig wereld?
4. Wat zegt de Heere door deze geschiedenis tot u/jou?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het fonds gebouwen
3e voor Kerk & Israël

Organist:
Gert-Jan Oosterom

Extra informatie:
-

14-09-2022 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

Meditatie Ds.K.Hoefnagel grootte: 17,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Vaste Rots van mijn behoud
Diep o God voor U gebogen

Bijbelgedeelte:
Exodus 12 : 1 - 14
Tekst:
-

Thema:
Jezus, Uw verzoenend sterven

Verwerking:
-
Collecte(n):
-

Organist:
-

Extra informatie:
-

11-09-2022 18:30 Zondagavonddienst - Ds. J.M.J. Kieviet

Preek grootte: 38 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      5 : 4 - 6 - 7
Ps.      5 : 11 - 12
Ps.      7 : 1 - 5
Ps.      7 : 6 - 9
Ps.    86 : 6

Bijbelgedeelte:
Lukas 12 : 49 - 13 : 9
Tekst:
Lukas 13 : 1 - 5

Thema:
De boeteprediking van de Heere Jezus:
1. Wat er gebeurde
2. Wat er zal gebeuren

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Jan de Winter

Extra informatie:
-

11-09-2022 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. H.H. de Haan

Preek grootte: 37,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.                   96 : 1 - 9
Ps.                   32 : 3
Gebed d. Heeren : 3 - 9
Ps.                 139 : 14
Ps.                   42 : 5 - 7

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 24 : 36 - 44 en 25 : 1 - 13
Tekst:
Mattheüs 25 : 1 - 2

Thema:
Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan tien maagden

1. Kerkmensen
2. Naam christenen
3. Ware gelovigen
4. Christus wederkomst

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Ad Spruijt

Extra informatie:
-

07-09-2022 19:00 Meditatie - Ds.K.Hoefnagel

Meditatie Ds.K.Hoefnagel grootte: 21,4 MB

04-09-2022 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 43,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Avondzang   : 1 - 4 - 5
Morgenzang : 6
Ps. 122         : 1 - 2 - 3
Ps. 93           : 1 - 4
Ps. 98           : 4

Bijbelgedeelte:
Openbaring 22
Tekst:
HC Zondag 48 en Openbaring 22 : 17 - 21

Thema:
Christus’ liefdesbrief aan Kerk
1. Een betrouwbare liefdesbrief
2. Een kwetsbare liefdesbrief
3. Een innige liefdesbrief


Verwerking:
-
Collecte(n):
1. Zending en evangelisatie
2. Jeugdwerk eigen gemeente
3. Kerk t.b.v. evangelisatie

Organist:
Gert-Jan Oosterom

Extra informatie:
-

04-09-2022 11:30 Doopdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 33,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps. 103 : 8 - 9
Ps. 119 : 10
Ps. 105 : 5
Ps. 81   : 12
Ps. 84   : 3 - 4
Ps. 69   : 4
Ps. 42   : 5 - 7

Bijbelgedeelte:
Genesis 37: 1-11
Tekst:
Genesis 37 : 1-11

Thema:
Jozef, de Behouder des Levens (1)
1. Jozef: lid van Jakobs gezin
2. Jozef: heerser over Jakobs gezin
3. Jozef: vreemdeling in Jakobs familie


Verwerking:
-
Collecte(n):
1. Zending en evangelisatie
2. Jeugdwerk eigen gemeente
3. Kerk t.b.v. evangelisatie

Organist:
Dick van Meeuwen

Extra informatie:
-

31-08-2022 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

meditatie grootte: 8,4 MB