Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden. Voor het prekenarchief op audioserver/kerkdienstgemist kunt u hier klikken.

15-04-2018 18:00 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (1u 0m) grootte: 20,7 MB
Volledige dienst (1u 54m) grootte: 32,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.  103 : 8 - 9
10 Geb. : 6
Ps.  144 : 5 - 6 - 7
Ps.    81 : 11 - 12
Ps.    27 : 6

Bijbelgedeelte:
Spreuken 1 : 8 - 19
Tekst:
HC Zondag 39

Thema:
-
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Ad Spruyt

15-04-2018 09:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 49m) grootte: 16,9 MB
Volledige dienst (1u 51m) grootte: 31,9 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.        5 : 2 - 7 - 11
Ps.    106 : 3
Ps.    149 : 3 - 4 - 5
Geb. d H. : 3
Ps.      98 : 1 - 4

Bijbelgedeelte:
Romeinen 8 : 18 - 27
Tekst:
Romeinen 8 : 22 - 23

Thema:
Tweeërlei zuchten naar de herschepping
Het zuchten van Gods schepping
Het zuchten van Gods kind
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Jan de Winter

08-04-2018 18:00 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 53m) grootte: 18,5 MB
Volledige dienst (1u 52m) grootte: 32,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      19 : 1 - 4
Ps.    111 : 5
Ps.      25 : 2 - 6 - 7
Ps.    119 : 53
Ps.    147 : 10

Bijbelgedeelte:
2 Timotheüs 3 : 10 - 17
Tekst:
2 Timotheüs 3 : 15

Thema:
Bijbellezen met Timotheüs
Bijbellezen geleerd van mensen rondom Timotheüs
Bijbellezen als Timotheüs
Bijbellezen met het oog op de Zaligmaker van Timotheüs
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de emeritikas

Organist:
Gert Jan Oosterom

08-04-2018 09:30 Doopdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 42m) grootte: 14,6 MB
Volledige dienst (1u 41m) grootte: 29 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    146 : 2 - 3
Ps.    119 : 37
Ps.    105 : 5
Ps.      81 : 12
Ps.      42 : 3 - 7
Ps.      43 : 5
Ps.    130 : 4

Bijbelgedeelte:
1 Timotheüs 1 : 1 - 2 en 13 - 17
Tekst:
1 Timotheüs 1 : 2 'en van den Heere Jezus Christus, Die onze Hoop is.'

Thema:
Hoop doet leven!
Christus onze hoop
Hoop op onze Christus
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de emeritikas

Organist:
Dick van Meeuwen

02-04-2018 09:00 2ᵉ Paasdag morgendienst - Ds. K. Visser

Preek (0u 50m) grootte: 17,3 MB
Volledige dienst (1u 33m) grootte: 26,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     42 : 1
Ps.   139 : 2
Ps.     42 : 2 - 3 - 5
Ps.     72 : 1 - 11
Ps.     30 : 8

Bijbelgedeelte:
Johannes 20 : 1 - 18
Tekst:
Johannes 20 : 11 - 18

Thema:

'De opgestane Heere Jezus openbaart Zich aan Maria Magdalena'
De droefheid naar de Heere Jezus (11 - 13)
De verschijning van de Heere Jezus (14 - 16)
Het onderwijs van de Heere Jezus (17 - 18)

Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Jan de Winter

01-04-2018 18:00 1ᵉ Paasdag avonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (1u 1m) grootte: 21,2 MB
Volledige dienst (2u 2m) grootte: 35,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.        8 : 5 - 6
Ps.      30 : 2
Ps.    103 : 8 - 9
Ps.      16 : 5 - 6
Ps.    102 : 11 - 12

Bijbelgedeelte:
1 Korinthe 15 : 35 - 58
Tekst:
1 Korinthe 15 : 53 - 57

Thema:
De troost van Pasen
De dood gedood
Christus gedankt
God geloofd
Collecte(n):
1e voor evangelisatie Oost-Vlaanderen
2e voor de kerk
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Gert Jan Oosterom

01-04-2018 09:30 1ᵉ Paasdag morgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (0u 51m) grootte: 17,6 MB
Volledige dienst (1u 56m) grootte: 33,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    118 : 12 - 13
Ps.      10 : 8
Ps.      21 : 1 - 4 - 5
Ps.      68 : 10
Ps.    126 : 2 - 3

Bijbelgedeelte:
1 Korinthe 15 : 1 - 28
Tekst:
1 Korinthe 15 : 20 - 23

Thema:
De oogst is begonnen!
De eerste Gave van de oogst
De Gever van de oogst
Het oogsten door de Gever
Collecte(n):
1e voor evangelisatie Oost-Vlaandern
2e voor de kerk
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Jan de Winter

30-03-2018 18:30 Goede Vrijdag avonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek (1u 6m) grootte: 22,7 MB
Volledige dienst (2u 2m) grootte: 35,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   69 : 4 - 9
Ps.   25 : 3
Ps.     6 : 1 - 2 - 3 - 4
Ps.   22 : 4
Ps.   85 : 4


Bijbelgedeelte:
Lukas 23 : 33 - 49
Tekst:
Lukas 23 : 40 - 43

Thema:
Het gebed van een moordenaar op Golgotha
Rechtvaardigt God
Verheerlijkt Christus en
Wordt verhoord door Jezus
Collecte(n):
Voor de vervolgde kerk

Organist:
Gert Jan Oosterom

25-03-2018 18:00 Zondagavonddienst - Ds. D. van Luttikhuizen

Preek (0u 46m) grootte: 16,1 MB
Volledige dienst (1u 46m) grootte: 30,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     62 : 1 - 5
Ps.     64 : 10
Ps.     33 : 1 - 6
Ps.     72 : 9
Ps.     73 : 12

Bijbelgedeelte:
Genesis 50 : 22 - 26 en Hebreeën 11 : 8 - 22
Tekst:
Hebreeën 11 : 22

Thema:
Het geloof van Jozef.

1.Waar zijn land niet is.
2.Waar zijn land wel is.
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor fonds gebouwen

Organist:
Dick van Meeuwen

25-03-2018 09:30 Zondagmorgendienst - Ds. D. van Luttikhuizen

Preek (0u 43m) grootte: 15 MB
Volledige dienst (1u 48m) grootte: 31 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      42 : 1 - 3
Ps.        6 : 2
Ps.      69 : 9 - 14
Ps.      68 : 10
Geb. d H. : 10

Bijbelgedeelte:
Psal m 69 : 14 - 22 en Johannes 19 : 23 - 30
Tekst:
Johannes 19 : 28

Thema:
Mij dorst.
1.Jezus vraagt.
2.Jezus vervuld.
3.Jezus verdiend.
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor fonds gebouwen

Organist:
Gert Jan Oosterom