Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

10-12-2023 17:00 Zondagmiddagdienst - Ds. K. Hoefnagel

Preek grootte: 28,9 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    46 : 1 - 2
Ps.    67 : 2
Ps.  133 : 1 - 2 - 3
Ps.    87 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5

Bijbelgedeelte:
Kolossenzen 1 : 1 - 23
Tekst:
Kolossenzen 1 : 18 en H.C. Zondag 21

Thema:
De kerk van Christus:
1. Hij vergadert
2. en verenigt
3. en verzoent Zijn Kerk


Verwerking:
-
Collecte(n):
1. voor de diaconie
2. voor de kerk
3. voor de TUA

Organist:
Pieter de Ruijter

Extra informatie:
Koster van dienst: P. Struijk

10-12-2023 09:30 Zondagmorgendienst - Ds. K. Hoefnagel

Preek grootte: 25,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.  103 : 8
Ps.  146 : 3
Ps.    25 : 2
Ps.  130 : 2 - 3 - 4
LvZ.       : 4
Ps.   56 : 6

Bijbelgedeelte:
Genesis 32
Tekst:
Genesis 32 : 7

Thema:
'Jacob, het adventskind'
1. een ongeduldig adventskind
2. een worstelend adventskind
3. een gezegend adventskind

Verwerking:
-
Collecte(n):
1. voor de diaconie
2. voor de kerk
3. voor de TUA

Organist:
Dick van Meeuwen

Extra informatie:
Koster van dienst P. Struijk

06-12-2023 19:45 Bijbellezing - Ds. A. v.d. Zwan

Preek grootte: 25 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.         119 : 1
Ps.         119 : 18
10GEB         : 1 - 7 - 8 - 9
Ps.         139 : 14
Ps.          17 : 7 - 3

Bijbelgedeelte:
2 Koningen 5 : 20 - 27
Tekst:
2 Koningen 5 : 20 - 27

Thema:
Gehazi op de glijbaan:
1. Zijn begeerte
2. Zijn bedrog
3. Zijn bestraffing

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor de kerk

Organist:
Leo Voorthuijzen

Extra informatie:
Koster van dienst: L. Lommers

03-12-2023 17:00 Zondagmiddagdienst - Ds. J.M.J. Kieviet

Preek grootte: 24,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.  119 : 3 - 9
Ps.  119 : 86
LvM.      : 1 - 3 - 5
GdH.      : 3 - 9
AZ.         : 7

Bijbelgedeelte:
Johannes 16 : 1 - 15 ; HC Zondag 20
Tekst:
HC Zondag 20 Johannes 16 : 13 - 15

Thema:
De belijdenis van de Heilige Geest:
1. wie Hij is
2. wat Hij is
3. wat hij doet

Verwerking:
-
Collecte(n):
1. Stichting Steun Reformatie Oostenrijk
2. voor het kerkblad
3. voor de evangelisatie

Organist:
Mark Brandwijk

Extra informatie:
Koster van dienst: L Lommers

03-12-2023 09:30 Zondagmorgendienst - Ds. R. de Jong

Preek grootte: 22,9 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    26 : 8 - 7
Ps.    78 : 3
Ps.  105 : 5
Ps.  134 : 3
Ps.  146 : 1 - 4 - 8
LvM.      : 1 - 7
Ps.    32 : 4 - 6

Bijbelgedeelte:
Lukas 1 : 46 - 56
Tekst:
-

Thema:
'In blijde verwachting"
1. Waarom Maria zingt
2. Waarover Maria zingt
3. Waartoe Maria zingt


Verwerking:
-
Collecte(n):
1e Stichting Steun Reformatie Oostenrijk
2e voor het kerkblad
3e voor de evangelisatie

Organist:
Jan de Winter

Extra informatie:
Koster van dienst: L Lommers

26-11-2023 19:00 Zingen op zondagavond - Wilbert de Boer

Zingen op zondagavond grootte: 37,7 MB

26-11-2023 17:00 Zondagmiddagdienst - Ds. R. de Jong

Preek grootte: 23,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.  123 : 1
Ps.  118 : 8
Ps.  110 : 1 - 2 - 5
Ps.    89 : 8
Ps.    45 : 5 - 7


Bijbelgedeelte:
Hebreeën 4 ; HC Zondag 19
Tekst:
HC Zondag 19

Thema:
'Achtergelaten, maar niet verlaten'
1. Christus' wonen in de hemel
2. Christus' werk vanuit de hemel
3. Christus' wederkomst uit de hemel

Verwerking:
-
Collecte(n):
1. voor familie Olweny
2. voor fonds gebouwen
3. voor Kerk&Israël

Organist:
Ad Spruyt

Extra informatie:
Koster van dienst: P. Struijk

26-11-2023 09:30 Zondagmorgendienst - Prof. dr. A. Baars

Preek grootte: 21,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    89 : 19 - 9
GdH.      : 3
Ps.      2 : 1 - 4 - 6
Ps.    89 : 8
Ps.    16 : 6

Bijbelgedeelte:
Psalm 110 ; 1 Korinthe 15 : 20 - 28
Tekst:
1 Korinthe 15 : 24 - 25

Thema:
Hij moet als Koning heersen totdat....
1. de vijanden verslagen zijn
2. de genadetijd voltooid is
3. de heerlijkheid volkomen is

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor familie Olweny
2e voor fonds gebouwen
3e voor Kerk&Israël

Organist:
Gert-Jan Oosterom

Extra informatie:
Koster van dienst: P. Struijk

23-11-2023 14:30 Huwelijksbevestiging - Ds. G.W.S. Mulder

Geen downloads beschikbaar

22-11-2023 19:30 Bijbellezing - Ds. A.A. Egas

Preek grootte: 29,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   68 : 10
Ps.   98 : 2
Ps.   78 : 2 -3
Ps.   40 : 5
Ps.   42 : 5


Bijbelgedeelte:
2 Koningen 5 : 1 - 19
Tekst:
2 Koningen 5 : 3

Thema:
Een heerlijke boodschap van verlossing:
1. voor wie
2. door wie
3. van wie

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor de kerk

Organist:
Edwin van Heteren

Extra informatie:
Koster van dienst: L Lommers