Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

26-02-2023 20:30 Zingen op zondagavond - Mevr. J. Huisman

Zingen op zondagavond grootte: 51 MB

26-02-2023 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 48,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     103 : 1 - 2
Ps.       40 : 4
Ps.       89 : 3 - 4
Ps.       89 : 9
Ps.       89 : 8

Bijbelgedeelte:
Jesaja 53
Tekst:
HC Zondag 6

Thema:
Waarom Gods Zoon mens is geworden (2)
1. De Middelaar is één van ons
2. De Middelaar is één met God
3. In de Middelaar is God voor ons

Verwerking:
1. HC zondag 6 gebruikt het woord gerechtigheid uit te leggen wat een Middelaar is. Waarom?
2. Waarom staat het woord 'rechtvaardig' wel in vraag/antwoord 16, maar ontbreekt dit woord in vraag/antwoord 17?
3. Wat betekent 'onze Heere Jezus Christus' in HC zondag 6?
4. Verzoent Jezus ons met Hem of met God?
Collecte(n):
1e voor Diaconaal Maatschappelijk Werk
2e voor het fonds gebouwen
3e voor Kerk & Israël

Organist:
Gert-Jan Oosterom

Extra informatie:
-

26-02-2023 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 40,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      89 : 19 - 7
Ps.      19 : 6
Ps.      65 : 1 - 2 - 3
Ps.      19 : 5
Ps.      84 : 2 - 6

Bijbelgedeelte:
Johannes 4 : 16 - 38
Tekst:
Johannes 4 : 24

Thema:
Jezus en de Samaritaanse vrouw (3)
1. De plaats van Jezus' bron
2. De bereikbaarheid van Jezus' bron
3. Met Jezus putten uit één Bron

Verwerking:
1. De Samaritaanse vrouw houdt Jezus voor een profeet. Is dit een afleidingsmanoeuvre of niet?
2. Hoe diep is Jezus' bron?
3. Zowel Jezus als de Samaritaanse vrouw putten uit één Bron. Wat is de overeenkomst en wat is het verschil?
4. Put u al samen met Jezus' uit de Bron van Gods welbehagen?
Collecte(n):
1e voor Diaconaal Maatschappelijk Werk
2e voor het fonds gebouwen
3e voor Kerk & Israël

Organist:
Pieter de Ruijter

Extra informatie:
-

22-02-2023 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

meditatie grootte: 7,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     95 : 1 - 2 - 4
God enkel licht

Bijbelgedeelte:
1 Samuël 18 : 9 - 24
Tekst:
-

Thema:
-

Verwerking:
-
Collecte(n):
-

Organist:
-

Extra informatie:
-

19-02-2023 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 38,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      40 : 5 - 8
Ps.    130 : 2
Ps.      40 : 1 - 3
Ps.      40 : 4
Ps.      85 : 4

Bijbelgedeelte:
Johannes 1 : 1 - 18
Tekst:
HC Zondag 5

Thema:
Waarom God mens werd
1. Om te voldoen
2. Om te betalen
3. Om te verlossen

Verwerking:
1. Zondag 5 en 6 vormen een eenheid. Wat betekent dit voor de uitleg van Zondag 5?
2. Wat is de troost van vraag en antwoord 12?
3. Zijn de vragen en antwoorden in Zondag 5 alleen gericht aan ons of allereerst aan Christus?
4. Wat is de troost van het woord 'zoeken' in vraag 15?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerkelijke kassen
3e voor de emeritikas

Organist:
Dick van Meeuwen

Extra informatie:
-

19-02-2023 12:00 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 38 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.         103 : 8 - 9
Ps.           42 : 1
Ps.           63 : 1 - 3
Ps.           32 : 3
Morgenzang : 3
Ps.           75 : 1

Bijbelgedeelte:
Johannes 4 : 1 - 18
Tekst:
Johannes 4 : 15 - 16

Thema:
Jezus en de Samaritaanse vrouw
1. De Samaritaanse vrouw zonder kruik bij Jezus
2. De Samaritaanse vrouw ontvangt haar kruik van Jezus

Verwerking:
1. De rollen zijn omgedraaid: eerst vroeg Jezus de Samaritaanse vrouw om water (), nu de Samaritaanse vrouw aan Hem (). Wat zegt dit moment over de wijsheid van de Zaligmaker?
2. Wat betekent Jezus' opdracht: 'Haal je man!'? Wat betekent dit voor u/jou?
3. Wat betekent vers 17 -18 ?
4. In het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw lichten de drie ambten van Christus (profeet - priester - koning) op verschillende momenten op. Wat betekenen deze ambten voor u/jou?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerkelijke kassen
3e voor de emeritikas

Organist:
Mark Brandwijk

Extra informatie:
-

15-02-2023 19:45 Bijbellezing - Ds. A. van der Zwan

Preek grootte: 44,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    25 : 2 - 3
Ps.    21 : 8
Ps.    34 : 6 - 7 - 8
Ps.  119 : 57
Ps.    25 : 6

Bijbelgedeelte:
2 Koningen 2 : 9 - 25
Tekst:
2 Koningen 2 : 19 - 24

Thema:
Elisa's intredepreek
1. Oordeel voor Beth-El
2. Voordeel voor Jericho

Verwerking:
-
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Lucas van den Bergh

Extra informatie:
-

12-02-2023 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 44,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     24 : 1 - 2
Ps.     50 : 9
Ps.       5 : 1 - 4 - 5 - 6
Ps.       6 : 1 - 2
Ps.       6 : 3 - 4

Bijbelgedeelte:
Nahum 1
Tekst:
HC Zondag 4

Thema:
-

Verwerking:
1. Wat is het verschil tussen straf en kastijding?
2. God is zowel barmhartig als rechtvaardig. Wat zegt dit over Zijn liefde?
3. HC 4 legt de Bijbelse betekenis van gerechtigheid uit. Waarom? En waarom hier?
4. Wat is de troost van HC 4?
Collecte(n):
1e voor de evangelisatiepost Gent
2e voor het kerkblad
3e voor de TUA

Organist:
Jan de Winter

Extra informatie:
-

12-02-2023 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 42,9 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.       84 : 1 - 3
Ps.       32 : 3
Ps.       67 : 1 - 3
Ps.       36 : 2
Ps.      119 : 9 - 86

Bijbelgedeelte:
Johannes 4 : 1 - 14
Tekst:
-

Thema:
Jezus en de Samaritaanse vrouw (1)
1. Een gewone man
2. Een ongewone vraag
3. Een buitengewoon aanbod

Verwerking:
1. Jezus is gewoon mens. Wat betekent dit voor ons?
2. Wat klinkt door in de woorden 'Hij moest door Samaria gaan'?
3. Jezus moet uitwijken voor de haat van de farizeeën en Hij wordt veracht door de Samaritanen. Wat betekent dit voor Hem?
4. Hoe verkondigt de Samaritaanse vrouw onwetend Wie Jezus Christus is?
Collecte(n):
1e voor de evangelisatiepost Gent
2e voor het kerkblad
3e voor de TUA

Organist:
Dick van Meeuwen

Extra informatie:
-

08-02-2023 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

meditatie grootte: 7,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   1 : 1 - 3
Rust mijn ziel uw God is Koning

Bijbelgedeelte:
1 Samuël 15
Tekst:
-

Thema:
-

Verwerking:
-
Collecte(n):
-

Organist:
-

Extra informatie:
-