Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

01-05-2022 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 19,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.       15 : 1 - 2 - 3
Ps.       34 : 7
Ps.       12 : 3 - 4 - 6
Ps.     131 : 3 - 4
Ps.     119 : 15 - 22

Bijbelgedeelte:
1 Korinthe 13
Tekst:
1 Korinthe 13 : 6 en HC Zondag 43

Thema:
Geschonken liefde
1 Gaven zonder de liefde
2 Gevende liefde
3 Gever van de liefde
Collecte(n):
1e voor de (geestelijke) gezondheidszorg
2e voor de kerkelijke kassen
3e voor de evangelisatie

Organist:
Gert-Jan Oosterom

01-05-2022 11:30 Doopdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 15,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      72 : 8 - 10
Ps.      45 : 2
Ps.    105 : 5
Ps.      81 : 12
Ps.        2 : 4 - 7
Ps.      34 : 6
Ps.      42 : 3 - 7

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 28
Tekst:
Mattheüs 28 : 19b 'dopende in de Naam van de Zoon'

Thema:
Gedoopt in de naam van de Zoon
1 Het bevel van de Zoon
2 De belofte van de Zoon
3 Het gebod van de Zoon
Collecte(n):
1e voor de (geestelijke) gezondheidszorg
2e voor de kerkelijke kassen
3e voor de evangelisatie

Organist:
Dick van Meeuwen

27-04-2022 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

meditatie grootte: 7,9 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    46 : 1 - 6
Wilhelmus van Nassouwe

Bijbelgedeelte:
1 Timotheüs 1 : 12 - 17
Tekst:
-

Thema:
Kerkgeschiedenis over Osiander
Collecte(n):
-

Organist:
-

24-04-2022 21:00 Zingen op zondagavond - Mevr. J. Huisman

Geen downloads beschikbaar

24-04-2022 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 20,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     95 : 1 - 2
Ps.   119 : 29
Ps.     37 : 2 - 3
Ps.     73 : 12 - 13
Ps.     42 : 2 - 7

Bijbelgedeelte:
Filippenzen 4 : 10 - 20
Tekst:
Filippenzen 4 : 11 en HC Zondag 42

Thema:
Bent u tevreden?
1 Tevreden met wat u ontvangen hebt
2 Tevreden met wie u bent
3 Tevreden met wat u geeft
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor fonds gebouwen
3e voor Kerk & Israël

Organist:
Ad Spruyt

24-04-2022 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 18 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      5 : 2 - 7 - 12
Ps.    85 : 3
Ps.    56 : 5 - 6
Ps.    89 : 7
Ps.    42 : 1 - 7

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 28
Tekst:
Mattheüs 28 : 20

Thema:
'IK ben met ulieden!'
1 Belofte van de HEERE
2 Belofte van de Heere Jezus
3 Belofte voor Jezus' volgelingen
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor fonds gebouwen
3e voor Kerk & Israël

Organist:
Jan de Winter

20-04-2022 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

meditatie grootte: 8,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.  138 : 1 - 4
Nooit kan 't geloof teveel verwachten

Bijbelgedeelte:
Johannes 20 : 24 - 29
Tekst:
-

Thema:
-
Collecte(n):
-

Organist:
-

18-04-2022 11:30 2ᵉ Paasdag morgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 16 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.           42 : 1 - 2
Ps.           65 : 4
Ps.         118 : 8
Ps.           72 : 6 - 10 - 11
Morgenzang: 3
Ps.           42 : 3 - 7

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 28
Tekst:
Mattheüs 28 : 16 - 18

Thema:
Op weg naar Galilea (6)
De opgestane Jezus ontmoeten in Galilea
1 Aanbidden van Hem
2 Twijfelen aan Hem
3 Vertroost worden door Hem
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Dick van Meeuwen

17-04-2022 18:30 1ᵉ Paasdag avonddienst - Ds. A. v.d. Zwan

Preek grootte: 16,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      118 : 13
Ps.      103 : 2
Ps.        21 : 4 - 5 - 6
Ps.        40 : 8
Ps.        42 : 6 - 7

Bijbelgedeelte:
Markus 16 : 1 - 7
Tekst:
Lukas 24 : 34

Thema:
De Heere is waarlijk opgestaan!
1 Het feit van Pasen
2 De realiteit van Pasen
3 De bijzonderheid van Pasen
Collecte(n):
1e voor de evangelisatiepost Gent
2e voor de kerk
3e voor de emeritikas

Organist:
Dick van Meeuwen

17-04-2022 11:30 1ᵉ Paasdag morgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 17,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    118 : 12 - 13
Ps.    119 : 88
Ps.      23 : 1 - 2
Ps.      23 : 3
Ps.      42 : 5 - 7

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 28
Tekst:
Mattheüs 28 : 7 - 10

Thema:
Op weg naar Galilea (5)
1 Een doodlopende weg
2 Een gebaande weg
3 Een Gids voor onderweg
Collecte(n):
1e voor de evangelisatiepost Gent
2e voor de kerk
3e voor de emeritikas

Organist:
Edwin van Heteren