Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

15-04-2022 19:30 Goede Vrijdag avonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 43,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Gebed des Heeren : 3 - 8
Gebed des Heeren : 9
Ps.                      16 : 3 - 5
Ps.                      16 : 6
Ps.                      42 : 3 - 7

Bijbelgedeelte:
Lukas 23 : 33 - 56
Tekst:
Lukas 23 : 50 - 56

Thema:
Onderweg naar Galilea (4)
Jezus' begrafenis
1 Een begrafenis met hoop
2 Een begrafenis met verdriet
3 Een begrafenis met troost
Collecte(n):
Voor de Vervolgde Kerk

Organist:
Pieter de Ruijter

15-04-2022 12:00 Goede Vrijdag morgendienst - Ds. K. Hoefnagel

Preek grootte: 29,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     116 : 1 - 2 - 3
Ps.       22 : 1
Ps.     118 : 11 - 12
Ps.       79 : 4
Ps.       42 : 1 - 5

Bijbelgedeelte:
Johannes 19 : 1 - 22
Tekst:
Johannes 19 : 19

Thema:
Het opschrift
1 De beschuldiging
2 De huldiging
Collecte(n):
Voor de Vervolgde Kerk

Organist:
Dick van Meeuwen

13-04-2022 19:45 Bezinniningsuur Goede Vrijdag & Pasen - Ds. K. Hoefnagel

Bezinniningsuur Goede Vrijdag & Pasen grootte: 40,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   85 : 1
Alle roem is uitgesloten
Leer mij o Heer Uw lijden recht betrachten
Ik wil mij gaan vertroosten
O hoofd bedekt met wonden
Ps.   103 : 5 - 6

Bijbelgedeelte:
Jesaja 53
Tekst:
-

Thema:
Meditatie 1: “De Vader achter het lijden” n.a.v. NGB art 20
Meditatie 2: “De Zoon in het lijden” n.a.v. NGB art 21
Meditatie 3: “De Heilige Geest en het lijden”, n.a.v. NGB art 22
Collecte(n):
-

Organist:
-

10-04-2022 18:30 Zondagavonddienst - Ds. A. van Heteren

Preek grootte: 20 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   22 : 3
Ps.   89 : 3
Ps.   38 : 12 - 13 - 14
Ps.   69 : 5
Ps.   42 : 2 - 7

Bijbelgedeelte:
Lukas 22 : 63 - 23 : 12
Tekst:
Lukas 23 : 8 - 12

Thema:
Jezus voor Herodes
1. Verheuging
2. Teleurstelling
3. Bespotting
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het kerkblad
3e voor de TUA

Organist:
Jan de Winter

10-04-2022 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. A. van Heteren

Preek grootte: 18,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     51 : 4
Ps.       6 : 2
Ps.     12 : 1 - 2 - 3
Ps.     86 : 3
Ps.     42 : 1 - 7

Bijbelgedeelte:
Jeremia 19 : 1 - 11 en Mattheüs 27 : 1 - 10
Tekst:
Mattheüs 27 : 1 -10

Thema:
Jezus verraden voor 30 zilverlingen

1. Verraders geld
2. Veroordelend geld
3. Verontreinigend geld
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het kerkblad
3e voor de TUA

Organist:
Ad Spruyt

07-04-2022 19:45 Bijbellezing - Ds. J. van Walsem

Preek grootte: 31,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    84 : 3 - 4
Ps.  103 : 7
Ps.    34 : 4 - 9
Ps.    31 : 19
Ps.    68 : 17

Bijbelgedeelte:
1 Koningen 19 : 1 - 8
Tekst:
1 Koningen 19 : 1 - 8

Thema:
Hij weet wat maaksel wij zijn
1 Verblinding
2 Verzwakking
3 Versterking
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Gert-Jan Oosterom

03-04-2022 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 19,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Avondz.  : 1 - 2
Ps.   119 : 19
Ps.     17 : 3 - 4
Ps.     86 : 3
Ps.     42 : 6 - 7

Bijbelgedeelte:
1 Korinthe 6 : 10 - 20
Tekst:
HC Zondag 41 (3) en 1 Korinthe 6 : 19

Thema:
Ons lichaam: Gods tempel
1 De heiligheid van Gods tempel
2 Het heiligen van Gods tempel
3 God geheiligd door onze tempel
Collecte(n):
1e voor de Joh. Calvijnschool
2e voor de kerkelijke kassen
3e voor de evangelisatie

Organist:
Ad Spruyt

03-04-2022 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 16,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.       36 : 2
Ps.       69 : 4
Ps.       38 : 11 - 19 - 22
Ps.       31 : 9 - 12
Ps.       42 : 5 - 7

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 27 : 33 - 56
Tekst:
Mattheüs 27 : 55 - 56

Thema:
Op weg naar Galilea (3)
Galileïsche vrouwen bij Jezus' kruis
1 Volgen om Jezus te dienen
2 Volgen om Jezus te zien lijden
3 Volgen om van Jezus te getuigen
Collecte(n):
1e voor de Joh. Calvijnschool
2e voor de kerkelijke kassen
3e voor de evangelisatie

Organist:
Dick van Meeuwen

30-03-2022 19:45 Bijbellezing - Ds. L.A. den Butter

Preek grootte: 37,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   147 : 4
Ps.   141 : 1 - 2
Ps.     66 : 2
Ps.     66 : 9 - 10
Ps.     84 : 3

Bijbelgedeelte:
1 Koningen 18 : 41 - 46
Tekst:
1 Koningen 18 : 41 - 46

Thema:
Elia's geloofsdaad van het gebed
Waarin God schenkt
1 vertrouwen
2 volharding
3 verhoring
4 voorbeeld
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Rens de Winter

28-03-2022 19:00 Dagsluiting - Dhr.A.D.Aarnoudse

Dagsluiting A.D.Aarnoudse grootte: 23,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     56 : 5
Ps.       6 : 9
Ps.   119 : 83

Bijbelgedeelte:
Handelingen 27 : 21 - 25
Tekst:
Handelingen 27 : 25

Thema:
Zijt goedsmoeds
Collecte(n):
-

Organist:
Edwin van Heteren