Catechisatie

Dit jaar wordt catechisatie gegeven door ds. C.P. de Boer en ouderling L. Voorthuijzen. Ds. De Boer geeft de belijdeniscatechisatie.
Zoals gebruikelijk is er een indeling naar leeftijd gemaakt; de grens ligt bij 1 oktober. Zijn er catechisanten die op geen enkel aangegeven tijdstip in de gelegenheid zijn de catechisatie te volgen, neem dan contact op met ds. C.P. de Boer of br. Leo Lommers. We rekenen op ieders inzet en medewerking en hopen op goede en leerzame avonden onder de zegen van de Heere.

LeeftijdCatecheetDagTijdLocatie
12 jaar br. L. Voorthuijzendinsdag 18.30De Rank
13 jaar ds. C.P. de Boerdinsdag18.30Boazkerk
14 jaar br. L. Voorthuijzendinsdag19.15De Rank
15 jaar ds. C.P. de Boer dinsdag19.15Boazkerk
16 jaarbr. L. Voorthuijzen dinsdag20.00De Rank
17 jaards. C.P. de Boer  dinsdag20.00De Rank
18+ds. C.P. de Boer dinsdag20.45Boazkerk
19+br. L. Voorthuijzen  dinsdag20.45De Rank
Belijdenis catechisatieds. C.P. de Boervrijdag19.00Boazkerk

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen me een van de catecheten.

Agenda

Geen agendapunten bekend

Bestuursleden

Geen bestuursleden bekend