Catechisatie

Dit jaar wordt catechisatie gegeven door ds. C.P. de Boer en ouderling L. Voorthuijzen. Ds. De Boer geeft de belijdeniscatechisatie.
Zoals gebruikelijk is er een indeling naar leeftijd gemaakt; de grens ligt bij 1 oktober. Zijn er catechisanten die op geen enkel aangegeven tijdstip in de gelegenheid zijn de catechisatie te volgen, neem dan contact op met ds. C.P. de Boer of br. Leo Lommers. We rekenen op ieders inzet en medewerking en hopen op goede en leerzame avonden onder de zegen van de Heere.

LeeftijdCatecheetDagTijdLocatie
12 jaar br. L. Voorthuijzendinsdag 18.30De Rank
13 jaar ds. C.P. de Boerdinsdag18.30Benedenzaal
14 jaar br. L. Voorthuijzendinsdag19.15De Rank
15 jaar br. L. Voorthuijzendinsdag20.00De Rank
16 jaards. C.P. de Boerdinsdag19.15Benedenzaal
17 jaar ds. C.P. de Boerdinsdag20.00Benedenzaal
18+br. L. Voorthuijzendinsdag20.45De Rank
20+ds. C.P. de Boerdinsdag20.45Benedenzaal
Belijdenis catechisatieds. C.P. de Boervrijdag19.15Consistorie
Aangepast catechese 1br. A.D. Aarnoudsedonderdag18.30Adr. V. Singel
Aangepast catechese 2br. A.D. Aarnoudsedonderdag19.15Adr. V. Singel
Anders begaafdenzr. M. Heijstek-de Jongwoensdag16.30Consistorie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen me een van de catecheten.

Bestuursleden

Geen bestuursleden bekend