Catechisatie

Dit jaar wordt catechisatie gegeven door ds. C.P. de Boer en ouderling L. Voorthuijzen. Ds. De Boer geeft de belijdeniscatechisatie.
Zoals gebruikelijk is er een indeling naar leeftijd gemaakt; de grens ligt bij 1 oktober. Zijn er catechisanten die op geen enkel aangegeven tijdstip in de gelegenheid zijn de catechisatie te volgen, neem dan contact op met ds. C.P. de Boer of br. Leo Lommers. We rekenen op ieders inzet en medewerking en hopen op goede en leerzame avonden onder de zegen van de Heere.

LeeftijdCatecheetDagTijdLocatie
12 jaar ds. C.P. de Boerdinsdag 18.30Benedenzaal
13 jaar br. L. Voorthuijzendinsdag18.30Consistorie
14 jaar br. L. Voorthuijzendinsdag19.15Consistorie
15 jaar gr. 1ds. C.P. de Boerdinsdag 19.15Benedenzaal
15 jaar gr. 2ds. C. P. de Boervrijdag18.30Consistorie
16 jaarbr. L. Voorthuijzendinsdag20.00Consistorie
17 jaar ds. C.P. de Boerdinsdag20.00Benedenzaal
18 jaar gr. 1br. L. Voorthuijzendinsdag20.45Consistorie
18 jaar gr. 2ds. C.P. de Boervrijdag19.15Consistorie
Belijdenis catechisatieds. C.P. de Boervrijdag20.00Consistorie
Aangepast catechese 1br. A.D. Aarnoudsedonderdag18.30Adr. V. Singel
Aangepast catechese 2br. A.D. Aarnoudsedonderdag19.15Adr. V. Singel
Anders begaafdenzr. M. Heijstek-de Jongwoensdag16.30Consistorie
Voortgezette catechesebr. L. Voorthuijzendonderdag
(1x per 2 weken)
19.30Consistorie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen me een van de catecheten.

Agenda

Geen agendapunten bekend

Bestuursleden

Geen bestuursleden bekend