Heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend in de morgendienst. Als regel de laatste zondag van maart, juni en september en de tweede zondag van december.

Voor 2018 zijn de volgende data van belang:

Heilig Avondmaal:

  • 18 maart
  • 17 juni
  • 23 september
  • 16 december

Bezinningsavonden:

  • 13 juni
  • 19 september
  • 12 december