Heilige Doop

De Heilige Doop wordt als regel bediend in de morgendienst van de eerste zondag van de maand. Doopaangifte is de maandagavond daaraan voorafgaande tijdens de kerkenraadsvergadering van 20.00 uur - 20.30 uur.
De zaterdag voor de doopbediening wordt er van 19.30 uur - 20.30 uur doopcatechese gehouden.