Live meeluisteren/-kijken

Op de volgende momenten wordt er via de streams uitgezonden:

Zondag 11.30 uur Ochtenddienst
18.30 uur Middag/avonddienst
Woensdag 19.00 uur Meditatie (alleen meeluisteren)

Meeluisteren

MeekijkenCollecte

In verband met transactiekosten (€ 0,35) wordt geadviseerd om in 1 keer een groter bedrag te geven.

Radiofrequentie

U kunt ook meeluisteren via de radio. Stel hiervoor de frequentie op de radio in op 153.362,5 Mhz.