Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

11-07-2021 16:30 Zondagmiddagdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 15,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.             119 : 83 - 84
Ps.               84 : 6
Ps.               19 : 5 - 6
Ps.               19 : 7
Morgenzang     : 3
Geb. d Heeren : 3 - 9

Bijbelgedeelte:
1 Timotheüs 3
Tekst:
1 Timotheüs 3 : 9

Thema:
Met hart en ziel de Heere in het ambt dienen
1 Het hart van het ambt
2 De ziel van de ambtsdrager
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Gert-Jan Oosterom

11-07-2021 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 22,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     90 : 1 - 2
Ps.   102 : 6
Ps.   103 : 8 - 9
Ps.     27 : 7
Ps.     90 : 9

Bijbelgedeelte:
Spreuken 23 : 15 - 26
Tekst:
Spreuken 23 : 26a

Thema:
Christus eist je hart
1 Christus' bewogenheid om je hart
2 Christus' liefde tot je hart
3 Christus' werk in je hart
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Dick van Meeuwen

04-07-2021 18:00 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 21,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.   132 : 3 - 5
Ps.   105 : 4
Ps.     84 : 5 - 6
Ps.   146 : 3 - 4
Ps.     89 : 1 - 8

Bijbelgedeelte:
Genesis 28 : 10 - 22
Tekst:
Genesis 28 : 11 : 16 - 17

Thema:
Bethel: huis van God
1 Een plaats
2 Dé plaats
3 Gods plaats
Collecte(n):
1e voor W. Olweny (Kenia)
2e voor de kerk
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Ad Spruyt

04-07-2021 09:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 22,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    84 : 1 - 2
Ps.  147 : 10
Ps.    84 : 3 - 4
Ps.    86 : 6
Ps.    25 : 2 - 6

Bijbelgedeelte:
Genesis 28 : 10 - 22
Tekst:
Genesis 28 : 11 - 13a

Thema:
Bethel: Kruispunt tussen hemel en aarde
1 Jacobs weg
2 Gods weg
3 Gods weg doorkruist Jacobs weg
Collecte(n):
1e voor W. Olweny (Kenia)
2e voor de kerk
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Jan de Winter

30-06-2021 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

Meditatie Ds.K.Hoefnagel grootte: 9,3 MB

28-06-2021 19:00 Dagsluiting - D.W. Meijer

Dagsluiting Dhr.D.W.Meijer grootte: 14,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      9 : 1 - 2
Ps.    92 : 2 - 3
Ps.  138 : 1

Bijbelgedeelte:
Lukas 17 : 11 - 19
Tekst:
-

Thema:
Dankbaarheid
Collecte(n):
-

Organist:
Henk de Weerd

27-06-2021 18:00 Heilig Avondmaal - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 13,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Avondzang : 1 - 5
Ps.       110 : 1
Ps.         89 : 4 - 9
Avondzang : 7
Ps.         68 : 10

Bijbelgedeelte:
Efeze 1 : 3 - 14
Tekst:
HC Zondag 19 vraag en antwoord 51

Thema:
De vereniging met Christus en Zijn weldaden
6 De troost van Christus' weldaad: Zijn zitten aan Gods rechterhand
Collecte(n):
1e voor St. Friedensstimme
2e voor fonds gebouwen
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Dick van Meeuwen

27-06-2021 15:30 Heilig Avondmaal - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 8,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.        21 : 1 - 4
Ps.        99 : 1
Ps.        47 : 1 - 3
Avondzang : 7
Ps.        68 :9

Bijbelgedeelte:
Efeze 4 : 1 - 16
Tekst:
HC Zondag 18 vraag en antwoord 49

Thema:
De vereniging met Christus en Zijn weldaden
5 De troost van Christus' weldaad: Zijn hemelvaart
Collecte(n):
1e voor St. Friedensstimme
2e voor fonds gebouwen
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Ad Spruyt

27-06-2021 09:30 Heilig Avondmaal - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 10,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Lofz. van Simeon : 1 - 2
Ps.                     2 : 7
Lofz. van Maria    : 1 - 3 - 6
Avondzang            : 7
Ps.                   68 : 8

Bijbelgedeelte:
Efeze 2 : 11 - 22
Tekst:
HC Zondag 14 vraag en antwoord 36

Thema:
De vereniging met Christus en Zijn weldaden
4 De troost van Christus' weldaad: Zijn menswording
Collecte(n):
1e voor St. Friedensstimme
2e voor fonds gebouwen
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Gert-Jan Oosterom

25-06-2021 19:00 Dagsluiting - J. den Besten

Dagsluiting Dhr.J.den Besten grootte: 8,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     62 : 8
Ps.   133 : 1 - 3
Ps.     84 : 6

Bijbelgedeelte:
Galaten 6 : 1 - 6
Tekst:
-

Thema:
Draag elkaars lasten
Collecte(n):
-

Organist:
Mark Brandwijk