Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

15-01-2023 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. W. L. van der Staaij

Preek grootte: 42,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      62 : 1 - 5
Ps.      41 : 2
Ps.      38 : 9 - 15 - 22
Ps.    103 : 2
Ps.    147 : 2

Bijbelgedeelte:
Markus 1 : 21 - 39
Tekst:
Markus 1 : 29 - 31

Thema:
Op ziekenbezoek
1. De bezorgde familie
2. De bewogen arts
3. De bevrijde patiënt

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor het fonds gebouwen
3e voor de emeritikas

Organist:
Pieter de Ruijter

Extra informatie:
-

11-01-2023 19:45 Bijbellezing - Ds. W. L. Van der Staaij

Preek grootte: 40,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      37 : 3 - 19
Ps.    143 : 10
Ps.      73 : 12 - 13
Ps.      68 : 9
Ps.      43 : 4

Bijbelgedeelte:
2 Koningen 2 : 1 - 11
Tekst:
2 Koningen 2 : 1 - 11

Thema:
Op weg naar het einde
1. De laatste reis (1 - 6)
2. De laatste wens (7 - 10)
3. De laatste momenten (11)

Verwerking:
-
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Henk de Weerd

Extra informatie:
-

08-01-2023 18:30 Zondagavonddienst - Ds. K. Hoefnagel

Preek grootte: 46 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.       43 : 3 - 4
Ps.       65 : 2
Ps.       26 : 9 - 10 - 11
Ps.     107 : 17 - 18
Ps.     118 : 7

Bijbelgedeelte:
Genesis 19 : 12 - 29
Tekst:
Genesis 19 : 29

Thema:
Gods grote daden
1. Hij leidde Lot uit
2. Hij gedacht aan Abraham
3. Hij keerde Sodom om

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor geestelijke gezondheidszorg
2e voor het kerkblad
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Dick van Meeuwen

Extra informatie:
-

08-01-2023 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. K. Hoefnagel

Preek grootte: 37,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.       100 : 1 - 2 - 3 - 4
Ps.         25 : 3
Ps.         40 : 4 - 5
Ps.       143 : 2 - 10
Ps.         81 : 1 - 12

Bijbelgedeelte:
Lukas 2 : 39 - 52
Tekst:
Lukas 2 : 49

Thema:
Jezus' jonge jaren
1. hoe mijn leven is
2. hoe Jezus' leven was
3. hoe mijn leven wordt

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor geestelijke gezondheidzorg
2e voor het kerkblad
3e voor de kerkelijke kassen

Organist:
Mark Brandwijk

Extra informatie:
-

04-01-2023 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

meditatie grootte: 8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Wat de toekomst brengen moge
Ps.    138 : 1 - 4

Bijbelgedeelte:
1 Samuël 9 : 6 - 21
Tekst:
-

Thema:
-

Verwerking:
-
Collecte(n):
-

Organist:
-

Extra informatie:
-

01-01-2023 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 46,4 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      27 : 1 - 2
Ps.      34 : 4
Ps.        3 : 2 - 4
Ps.        9 : 19 - 20
Ps.      37 : 20

Bijbelgedeelte:
Genesis 35 : 1 - 15
Tekst:
Genesis 35 : 2 - 5

Thema:
Op naar Bethel! (2)
1. In geloof
2. Onder Gods leiding

Verwerking:
1. Waar haalt Jakob de kracht vandaan om Gods bevel direct te gehoorzamen?
2. Jakob geeft de opdracht om alle afgodsbeelden uit het legerkamp te verwijderen. Hoe kwam die daar en wat betekent dit moment voor u/jou?
3. God beschermt Jakob en zijn familie. Waarom?
4. Wat betekent deze geschiedenis voor onze gemeente en voor u en jou?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de evangelisatie

Organist:
Jan de Winter

Extra informatie:
-

01-01-2023 12:00 Nieuwjaarsdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 38,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.       121 : 1 - 4
Ps.         17 : 3
Ps.       146 : 3 - 4
Ps.           5 : 8 - 12
Ps.         32 : 4
Ps.       147 : 6

Bijbelgedeelte:
Genesis 35 : 1 - 5
Tekst:
Genesis 35 : 1

Thema:
Op naar Bethel! (1)
1. Op Gods bevel
2. Met Gods belofte

Verwerking:
1. Tussen Jakobs aankomst in Kanaän en Gods bevel liggen ongeveer 10 jaren. Hoe is dat mogelijk?
2. Waarom verwijst God niet naar Jakobs recente ontmoeting met Ezau, maar helemaal terug naar Bethel (Genesis 28)?
3. God baseert zijn bevel op zijn belofte en op Jakobs bevinding. Wat betekent dit?
4. Wat betekent Gods belofte voor ons en onze gemeente in het komend jaar?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de evangelisatie

Organist:
Pieter de Ruijter

Extra informatie:
-

31-12-2022 19:30 Oudejaarsdienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 52,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.           90 : 1 - 2
Morgenzang : 7
Ps.           18 : 8 - 9
Ps.           84 : 3 - 6
Ps.           79 : 4 - 7

Bijbelgedeelte:
Genesis 32 : 2 - 32
Tekst:
Genesis 32 : 25

Thema:
De HEERE worstelt met Jakob
1. God verslaat Jakob
2. Israël overwint God

Verwerking:
1. Het kernwoord in dit hoofdstuk is 'aangezicht/ogen'. Waarom?
2. Waarom wil God Jakob doden?
3. Waarom wil God Jakob sparen?
4. Heeft Jakob nu wel of niet God gezien?
5. Hoe gaat u met al uw zegeningen de grens van 2022/2023 over? Met of zonder God?
Collecte(n):
Voor Christenen in het Midden-Oosten (RD-actie)

Organist:
Mark Brandwijk

Extra informatie:
-

28-12-2022 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

Meditatie grootte: 21,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.      66 : 3 - 5 - 10
De Heer is mijn Herder

Bijbelgedeelte:
Exodus 15
Tekst:
-

Thema:
-

Verwerking:
-
Collecte(n):
-

Organist:
-

Extra informatie:
-

26-12-2022 11:30 2ᵉ Kerstdag morgendienst - Ds. K. Hoefnagel

Preek grootte: 41,2 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.       68 : 10
Ps.       19 : 5
Ps.     131 : 1 - 2 - 3 - 4
Ps.     119 : 84
Ps.       25 : 4 - 7

Bijbelgedeelte:
Lukas 2 : 8 - 20
Tekst:
Lukas 2 : 19

Thema:
"Deze woorden"
1. een kostbaar kleinood
2. een rijke troost

Verwerking:
-
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Dick van Meeuwen

Extra informatie:
-