Prekenarchief

live meeluisteren Bij de preken heeft u de mogelijkheid om het audiofragment te downloaden of te streamen. Ook is er soms de mogelijkheid om extra bestanden aangaande de preek te downloaden.

Het terugluisteren/downloaden van een volledige dienst is alleen mogelijk voor ingelogde leden.

25-12-2022 18:30 1ᵉ Kerstdag avonddienst - Ds. D. Bos

Preek grootte: 35,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Lofz. v Simeon     : 2
Ps.                   86 : 5
Lofz. v Zacharias : 4 - 5
Ps.                   22 : 14 - 16
Ps.                   96 : 2

Bijbelgedeelte:
Mattheüs 2 : 1 - 12
Tekst:
Mattheüs 2 : 2, 8b en 11

Thema:
De geboren Koning aanbidden
1. Gelokt door een ster
2. Geveinsd door Herodes
3. Beoefend door de wijzen

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor de evangelisatiepost Gent
2e voor het fonds gebouwen
3e voor Kerk & Israël

Organist:
Ad Spruijt

Extra informatie:
-

25-12-2022 11:30 1ᵉ Kerstdag morgendienst - Ds. K. Hoefnagel

Preek grootte: 41,6 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.  103 : 8 - 9
Ps.    25 : 2
Ps.    98 : 1 - 2
Ps.    84 : 2
Ps.  145 : 1

Bijbelgedeelte:
Lukas 2 : 1 - 20
Tekst:
Lukas 2 : 7b

Thema:
Geen plaats
1. dit zegt ons Wie God is
2. en Wie Jezus is
3. en wie de mens is

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor de evangelisatiepost Gent
2e voor het fonds gebouwen
3e voor Kerk & Israël

Organist:
Gert-Jan Oosterom

Extra informatie:
-

21-12-2022 19:00 Meditatie - Ds. K. Hoefnagel

meditatie grootte: 13,8 MB

18-12-2022 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 38,1 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.           118 : 8
Ps.           136 : 2 - 23
Lofz. v Maria : 4 - 5
Lofz. v Maria : 6 - 7
Ps.             33 : 10

Bijbelgedeelte:
Lukas 1 : 46 - 56
Tekst:
Lukas 1 : 50 - 55

Thema:
Vanwege Gods liefde
1. opzien tegen God
2. verbonden met God
3. verhoogt door God

Verwerking:
1. Gods hand verdeelt de mensen in twee groepen: hoogmoedigen, machtigen en rijke tegenover nederigen, armen en hongerigen. Wat betekenen die woorden? Wat betekenen die woorden voor u?
2. Gods liefde verbindt armen, nederigen en hongerigen met God. In welke gelijkenis legt Lukas dit uit? Wie van de twee bent u?
3. Wat betekenen de woorden 'Zijn knecht Israël' ?
4. Dit is de laatste Adventszondag, volgende week is het Kerst. Dan gedenken we de geboorte van Gods Zoon in het vlees. Verwacht u Hem?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de emeritikas

Organist:
Dick van Meeuwen

Extra informatie:
-

18-12-2022 11:30 Heilig Avondmaal - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 10,9 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.                    61 : 3
Ps.                      9 : 10
Lofz. v Zacharias : 1
Lofz. v Maria        : 1
Ps.                   116 : 4
Ps.                   116 : 8 - 9 - 10

Bijbelgedeelte:
Lukas 1 : 46 - 56
Tekst:
Lukas 1 : 46 - 48a

Thema:
In deze korte preek leg ik uit wat de Bijbelse betekenis van nederig zijn is.
Ik doe dat beknopt aan de hand van drie invalshoeken die de Lofzang van Maria ons aanreikt:
1. Gods liefde vernedert
2. Mijn afkomst maakt mij nederig
3. Gods belofte in Christus vernedert

Verwerking:
-
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de emeritikas

Organist:
Mark Brandwijk

Extra informatie:
-

14-12-2022 19:45 Bijbellezing - Ds. K. Hoefnagel

Preek grootte: 47,7 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.     43 : 3 - 5
Ps.   119 : 69
Ps.     18 : 8 - 15
Ps.   132 : 11 - 12
Ps.     72 : 10 - 11


Bijbelgedeelte:
2 Kronieken 21
Tekst:
2 Kronieken 21 : 12a

Thema:
Elia en Joram
1. De tijd
2. De brief
3. De lamp

Verwerking:
-
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Edwin van Heteren

Extra informatie:
-

11-12-2022 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 43,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.          100 : 1 - 4
Ps.          113 : 4
Ps.          103 : 1 - 6 - 9
Lofz. v Maria : 1
Lofz. v Maria : 2 - 3

Bijbelgedeelte:
Lukas 1 : 39 - 56
Tekst:
Lukas 1 : 46 - 50

Thema:
Maria verheugt zich in Gods
1. oog
2. hand en
3. hart

Verwerking:
1. Wat bedoelt Maria met 'Hij heeft de nederheid van Zijn dienstmaagd aangezien?' (48)? Wat betekent deze uitdrukking met het oog op het HA?
2. Wat bedoelt Maria met 'grote dingen heeft Hij aan mij gedaan'? Wat betekenen die woorden met het oog op het HA?
3. Maria omschrijft de Heere met 'Hij die machtig is en heilig is Zijn Naam'. Wat betekenen Gods almacht en heiligheid voor haar?
4. Maria verheugt zich in God, hoewel ze nog niets heeft, ze is moeder (43), hoewel Jezus nog geboren moet worden. Ze is arm en toch rijk, nederig en toch verhoogd. Trek deze lijn is door naar het HA. Herkent u Maria's vreugde?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Ad Spruijt

Extra informatie:
-

11-12-2022 11:30 Zondagmorgendienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 39,5 MB
meer informatie »
Liturgie:
Lofz. v Zacharias : 1 - 2
Ps.                    86 : 8
Ps.                    71 : 14 - 16 - 17
Ps.                 111 : 5
Ps.                   27 : 7

Bijbelgedeelte:
Lukas 1 : 26 - 45
Tekst:
Lukas 1 : 45

Thema:
Maria's geloof
1. zoekt bevestiging
2. legt verbinding
3. geeft verwachting

Verwerking:
1. Waarom wijst de engel Maria op heer nicht Elizabeth?
2. Wat betekent dit voor u en mij met het oog op het Heilig Avondmaal?
3. Wat verbindt Maria, Elizabeth en Zacharias met elkaar?
4. Wat is "verwachting"? Verwacht u ook?
Collecte(n):
1e voor de diaconie
2e voor de kerk
3e voor de TUA

Organist:
Jan de Winter

Extra informatie:
-

07-12-2022 19:45 Bijbellezing - Ds. H. Polinder

Preek grootte: 33,8 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    89 : 13 - 19
Ps.    34 : 5
Ps.    49 : 3 - 5
Ps.  118 : 9
Ps.  138 : 3

Bijbelgedeelte:
2 Koningen 1
Tekst:
-

Thema:
De HEERE en koning Ahazia
1. De HEERE belemmert de weg naar de afgoden
2. De HEERE beschermt Zijn knecht
3. De HEERE maakt Zijn Woord waar

Verwerking:
-
Collecte(n):
Voor de kerk

Organist:
Lucas van den Bergh

Extra informatie:
-

04-12-2022 18:30 Zondagavonddienst - Ds. C.P. de Boer

Preek grootte: 43,3 MB
meer informatie »
Liturgie:
Ps.    146 : 1 - 3 - 8
Ps.    147 : 10
Ps.    148 : 1 - 5
Ps.    149 : 1
Ps.    150 : 1 - 2 - 3

Bijbelgedeelte:
1 Korinthe 15 : 12 - 28
Tekst:
1 Korinthe 15 : 24 - 28 HC zondag 52

Thema:
Want van U is het Koninkrijk
1. Het tijdelijk koningschap van de Zoon
2. Het eeuwig koninkrijk van God
3. Gods koninkrijk voor mij

Verwerking:
1. Waarom eindigen Psalmen met een lofprijzing op Gods Koninkrijk?
2. Waarom is het koningschap van de Zoon tijdelijk?
3. Waarom noemt Paulus de dood de laatste vijand?
4. Hoe spreekt u het woordje 'Amen' uit?
Collecte(n):
1e voor St. Steun Reformatie Oostenrijk
2e voor het kerkblad
3e voor evangelisatie

Organist:
Gert-Jan Oosterom

Extra informatie:
-