Aanmelden bijwonen zondagse diensten

De kerkenraad heeft besloten om, in lijn met de overheidsrichtlijnen, vanaf zondag 5 juli het bijwonen van de kerkdiensten open te stellen voor maximaal 280 personen.

Via dit formulier kunt u zich opgeven voor het bijwonen van de kerkdiensten.

Per dienst zal er een lijst met personen worden opgesteld die de dienst bij zullen wonen. U krijgt op de dinsdag voorafgaand aan de zondag bericht wanneer u voor een ochtend- of avonddienst bent ingepland.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de brief van de kerkenraad: Bijwonen kerkdiensten