Corona - Informatie

01-10-2021
Geliefde gemeente,

De komende weken zullen we nog niet overgaan tot het opheffen van alle maatregelen. Zo zal er bijvoorbeeld na iedere bank een bank vrij blijven. Daarnaast heeft u nog de mogelijkheid om uw handen te ontsmetten, maar het is geen verplichting meer. In de banken zelf zal niet meer strikt de 1,5 meter afstand nageleefd worden. Als u of jij echter wel een ‘aangepaste’ plaats waarbij afstand gehouden wordt, wilt hebben, neem dan contact op met onze koster.

Iedereen zal de komende weken één keer per zondag uitgenodigd worden om een dienst bij te wonen. In de 2e helft van oktober zullen we dit evalueren en willen we bezien of het aantal mensen per dienst verder omhoog kan gaan. Over een aantal weken zal ook de kindercrèche weer opgestart worden. Voor de morgendienst zullen dan zoveel mogelijk gezinnen met jonge kinderen worden uitgenodigd. Op de site staat inmiddels ook een nieuw gebruiksplan. Ook zijn gasten in ons midden weer hartelijk welkom, ze moeten dit wel vooraf melden aan de koster.

Bovenstaande laat zien dat er door de versoepelingen ook in de gemeente weer ‘meer’ mogelijk is. Ons past daarvoor dankbaarheid ten opzichte van de HEERE. Hij is ons -onverdiend- nog gedachtig geweest!


Uw kerkenraad.

25-09-2021

Geliefde gemeente,

Nu onze overheid de anderhalvemetermaatregel los heeft gelaten, is het voor de kerkelijke gemeente ook mogelijk om met meer leden samen te komen. We willen dat voorzichtig aan opbouwen. Aanstaande zondag wordt iedereen uitgenodigd voor 1 kerkdienst. We gaan wat indikken in de gereserveerde banken. Wel blijft aanstaande zondag de ruimte tussen de banken gehandhaafd. Maandagavond 27 september zullen we dat evalueren en bezien hoe we verder zullen gaan. Ook wordt dan meegenomen of we kunnen besluiten om de crèche weer te openen tijdens de diensten. De kerkenraad gaat ook weer over tot de handdruk onder aan de preekstoel.
Heeft u opmerkingen/vragen of suggesties laat het weten aan ouderling Aarnoudse of Van den Bergh
uw kerkenraad.

11-09-2021

Geliefde gemeente,

Het gemeentelijk leven is weer opgestart na de opening van het verenigingsseizoen. Kerkdiensten mogen er elke zondag zijn, catechisaties en verenigingen gaan weer beginnen. Zonder Gods zegen en Zijn nabijheid en het werk van de Heilige Geest zal het niet gaan. We bidden om Zijn zegen. Bidt u mee?

Bij de kerkdiensten worden zoveel mogelijk mensen uitgenodigd. In de praktijk betekent het dat u een op de drie diensten kunt bijwonen. Als u een uitnodiging ontvangt (kijk ook bij de ongewenste emails/spam) en u kunt niet aanwezig zijn, laat de koster het weten, dan kan hij nog anderen uitnodigen zodat we met zoveel mogelijk aanwezig zijn.

Het gebruiksplan van de kerk wordt spoedig aangepast. Verder zijn alle protocollen van de verenigingen verwijderd. Het gaat nog steeds om de algemeen geldende maatregelen die bij iedereen bekend zijn.

Heeft u vragen over het coronabeleid dan kunt u die stellen aan de koster of aan ouderling Aarnoudse of Van den Bergh.

We hopen en bidden dat er weer een mogelijkheid zal komen dat we met de gehele gemeente mogen samenkomen.

Uw kerkenraad


10-08-2021
Weer een nieuwe Beth-El Praat! Hierin het mini-hemelvaartsweekend, het plaatsen van de zend-antenne in de Middeldiepstraat en beelden van de sloop van de kerk en de Uit-Stek. Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn). 

Mocht u nog andere goede ideeën hebben voor ons dan kunt u die doorgeven aan Mark Brandwijk of Wilbert van der Linden, of mailen naar bethelpraat@bethel-sliedrecht.nl.

22-07-2021
De twaalfde 'Beth-El praat' staat live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn). 

Met het slopen van de kerk hebben we weer wat leuke beelden voor de Beth-El praat! Heb je zelf ook videobeelden in de komende periode van de sloop die je wilt delen? Stuur ze naar: erik-janoudenes@hotmail.com. Extra leuk is als je er wat bij verteld wat er precies gebeurd!

Mocht u nog andere goede ideeën hebben voor ons dan kunt u die doorgeven aan Mark Brandwijk of Wilbert van der Linden, of mailen naar bethelpraat@bethel-sliedrecht.nl.

25-06-2021

Geliefde gemeente,

We zijn erg blij dat we meer mensen in de diensten mogen ontvangen. Het samen opgaan naar Gods huis is een grote zaak. De overheid heeft ook verdergaande verruimingen mogelijk gemaakt. We hopen dat binnenkort ook de 1,5 metermaatregel mag worden afgeschaft.
Vanaf aanstaande zondag is het niet meer nodig om in de kerk een mondkapje te dragen. De 1,5 metermaatregel blijft wel gehandhaafd.
Vanaf zondag 4 juli zullen we weer meer mensen uitnodigen voor de kerkdiensten.
Vanaf zondag 11 juli wanneer de diensten in de Boazkerk gehouden zullen worden, worden de aantallen aangepast aan de normen van de Boazkerk.

Wilt u als de komende weken via de mail een uitnodiging ontvangt voor een kerkdienst, direct even terugmailen naar de koster en doorgeven welke zondagen in juli en/of augustus u afwezig bent in verband met een (eventuele) vakantie? Dan krijgt u namelijk voor die zondag(en) geen uitnodiging.

Uw kerkenraad

18-06-2021
Beste gemeente, aankomende zondagen vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. In deze video wordt hier een korte toelichting op gegeven.16-06-2021

Geliefde gemeente,

Nu er landelijk nieuwe versoepelingen genomen zullen worden, zullen er met betrekking tot de eredienst ook verdere versoepelingen doorgevoerd worden. Dit betekent dat met ingang van heden weer alle psalmen tijdens de dienst (ingetogen) gezongen mogen worden. Ook zullen we de dagsluitingen op maandag- en vrijdagavond per 5 juli stopzetten. Dus vrijdagavond 2 juli is de laatste dagsluiting die door de kerkenraad verzorgd wordt.

Uw kerkenraad

15-06-2021
De bezinningsavond in de Boaz kerk kunt hier u meeluisteren/bekijken: https://kerkdienstgemist.nl/stations/982-Boazkerk---Gereformeerde-Gemeente-Sliedrecht 

12-06-2021

Geliefde gemeente,

Voor de avondmaalsdiensten op zondag 20 en zondag 27 juni hoeft u en jij zich niet op te geven bij de koster. Alle gemeenteleden (en gasten) die zich opgegeven hebben om de 'gewone' zondagse diensten bij te wonen, zullen ook voor één van deze diensten uitgenodigd worden. Gemeenteleden die zich niet opgegeven hebben voor de 'gewone' diensten en wel in een avondmaalsdienst aanwezig willen zijn, dienen wel contact op te nemen met de koster.

Uw kerkenraad

05-06-2021
Op 15 juni 2021 D.V. zal er een bezinningsavond gehouden worden door vijf plaatselijke gemeenten in Sliedrecht: Protestantse Kerk in Nederland (wijk 3 en 4), Hersteld Hervormde Kerk (Hardinxveld-Giessendam/Sliedrecht), Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El, Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer en Gereformeerde Gemeenten.

De avond wordt gehouden in de Boazkerk, Rondo 325 in Sliedrecht en begint om 19.45u.

De sprekers zijn ds. C.P. de Boer (CGK-B), ds. A.T. Huijzer (GG), ds. H. Peet (CGK-EH), ds. P.D. Teeuw (PKN) en ds. B. D. Bouman (HHK).

Via dit formulier kunt u zich opgeven om de avond bij te wonen.

04-06-2021

Geliefde gemeente,
Nu het Coronavirus in ons land op zijn retour lijkt, komen er ook voor ons als gemeente versoepelingen in zicht. De afgelopen periode zijn er in onze gemeente heel wat leden getroffen door het virus. Sommigen lijden er nog aan. Daar waar mogelijk wordt met elkaar hartelijk meegeleefd. Niet van iedereen is bekend hoe ernstig het was/is.
Maar gelet op de voorstellen die er in ons land gedaan worden om weer terug te keren naar het gewone (laten we dat als een voorrecht beleven), menen ook wij dat we met meer gemeenteleden op een veilige manier kunnen samenkomen. Vanaf zondag 6 juni zullen we daarom met 180 leden (exclusief de kinderen <12) samenkomen. We gaan dan ook voorzichtig starten met het zingen van psalmen. In de diensten van zondag 6 juni mag de hele gemeente met de eerste en de laatste psalm meezingen. Bij de doopdiensten ook de psalm na de doopplechtigheid.

uw kerkenraad

26-05-2021
De elfde 'Beth-El praat' staat live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn). Vanaf nu zullen we eens per maand een nieuwe aflevering maken in plaats van eens per 2 weken. Mocht u nog goede ideeën hebben voor ons dan kunt u die doorgeven aan Mark Brandwijk of Wilbert van der Linden, of mailen naar bethelpraat@bethel-sliedrecht.nl.

21-05-2021
In tegenstelling tot de genoemde datum van 22 mei zal de volgende bemoedigingsavond uitgezonden worden op 12 juni. Dit zal de laatste uitzending zijn in ons kerkgebouw. Verzoeken kunt u doorgeven aan Marjoke Heijstek (marjokebrandwijk@gmail.com) of Wilbert van der Linden (06 29 31 15 31).

15-05-2021

De bibliotheekcommissie heeft na goedkeuring van de coronacommissie besloten om de bibliotheek weer te openen op vrijdag 21 mei. Iedereen is weer van harte welkom op de gebruikelijke openingstijden. Vrijdag van 19.30 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 11.30 uur. We zullen wel enkele regels toe moeten passen. Er mogen maximaal 4 bezoekers (inclusief kinderen) in de bibliotheek zijn. Dus kom zoveel mogelijk alleen zodat we meer bezoekers kunnen helpen. We houden 1.5 meter afstand als we moeten wachten op elkaar. En we dragen binnen een mondkapje.
Wij als commissie en vrijwilligers zien uit naar uw en jouw komst in de Rank.

26-04-2021
De tiende 'Beth-El praat' staat live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn). Vanaf nu zullen we eens per maand een nieuwe aflevering maken in plaats van eens per 2 weken. Mocht u nog goede ideeën hebben voor ons dan kunt u die doorgeven aan Mark of Wilbert, of mailen naar bethelpraat@bethel-sliedrecht.nl.

30-03-2021
Morgenavond is er een bezinningsuur geleid door Ds. Hoefnagel. Het programma voor deze avond vind u hier.

25-03-2021
De negende 'Beth-El praat' staat live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn).

20-03-2021

Geliefde gemeente,

In de week van Goede Vrijdag is er op de woensdagavond 31 maart, in deze 'stille week' een bezinningsuur gepland. Dominee Hoefnagel zal de meditatie verzorgen en daarnaast zullen er enkele psalmen en lijdensliederen gezongen/gespeeld worden.
U en jij wordt hiervoor hartelijk uitgenodigd. Als u aanwezig wil zijn verzoeken we u om dit door te geven aan de koster zodat hij uitnodigingen kan versturen.

Doe uw opgave voor zaterdag 27 maart bij de koster via de mail: l.ridders@solcon.nl of telefonisch: 0184-411372

Uw kerkenraad.

12-03-2021
Zondagsschool

De zondagsschool is afgelopen zondag ook voorzichtig weer gestart. Nu de basisscholen weer open zijn, menen we dat de bijeenkomsten van de zondagsschool ook weer kunnen. Er is een plan gemaakt om de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De groepen worden in tweeën gesplitst zodat er gewerkt wordt met kleine groepen waar de onderlinge afstand gewaarborgd kan worden. Gezinnen zitten steeds in dezelfde groep. Elke groep heeft 2 vaste personeelsleden. Ook de coronamaatregelen worden in acht genomen.

We hopen dat alle kinderen gezond mogen blijven en bidden of de Heere Zijn woord door middel van de vertellingen aan de harten van de kinderen wil zegenen.

Uw kerkenraad.

11-03-2021
De achste 'Beth-El praat' staat live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn).

06-03-2021
Geliefde gemeente,

Zoals eerder aangegeven wordt er voorzichtig opgeschaald in de activiteiten van de kerk. We willen daarbij voorzichtigheid in acht nemen. Dat lukt alleen maar als iedereen zich wil houden aan de regels. Het overkomt ons allemaal wel dat het even niet lukt, wanneer u/jij er dan op aangesproken wordt door leden van de commissie gaan we er vanuit dat u zich wil schikken. Laten we daarin ook de minste zijn en de liefde onderling bewaren.

We gaan langs de volgende route:
1. Meer bezoekers in de kerkdiensten, 100 met kinderen onder de 12 niet meegerekend.
2. Op de biddag zijn er 3 diensten om 10.00, 14.30 en 19.00 uur. In de morgen en middagdienst worden dan met name gezinnen met kinderen uitgenodigd.
3. De catechisaties starten weer op vanaf deze week.
4. Voor de zondagsschool wordt een plan gemaakt om te zien of zij ook weer spoedig samen kunnen komen.
5. De clubs en de verenigingen zullen we daarna bezien. Deze moeten dus nog even geduld hebben.
Dit alles als het goed verloopt en er geen verdere Covid-maatregelen worden afgekondigd.

Zingen tijdens de kerkdienst. Vanaf aanstaande zondag zal er weer gezongen worden door een aantal zangers in de voorste banken. Deze zangers worden door de organisten uitgezocht. Vanaf zondag 14 maart zullen dat ook gemeenteleden zijn die graag in de dienst goed mee kunnen zingen en die dat willen.
U krijgt de gelegenheid om zich hiervoor aan te melden. U kunt zich melden bij de koster, telefonisch of via email: l.ridders@solcon.nl. Uit de opgave van deze leden wordt dan voor elke dienst een selectie gemaakt van ongeveer 8 leden. Deze moeten dan wanneer ze aan de beurt zijn plaatsnemen in de voorste banken. Meld bij de commissieleden dat je meezingt, dan krijg je een plaats aangewezen.

NB, neem nog eens kennis van de opgestelde regels die u bij elke uitnodiging ontvangt, dan weet u bijvoorbeeld waarom het wel eens kan ‘tochten’ op de plek waar u zit. Ventilatie is belangrijk.

Uw kerkenraad

26-02-2021

Geliefde gemeente,

We ervaren allemaal de langdurige moeiten en zorgen in verband met corona. Er zijn ook in onze gemeente diverse leden en gezinnen ernstig of minder ernstig door getroffen. Daarnaast wordt ook door meerdere gemeenteleden grote moeiten ervaren over het feit dat er zo weinig mensen in de diensten aanwezig mogen zijn en dat we maar eens in de ruim twee maanden een dienst in de kerk kunnen meemaken. Dat levert thuis in diverse gezinnen grote zorg (en soms ook spanning op). Verder zal iedereen ervaren dat een kerkdienst thuis mee maken geen vervanging kan zijn voor het opgaan naar Gods huis.

Deze nood van verscheidene aard, zowel geestelijk, psychisch als sociaal heeft de kerkenraad na overleg met de coronacommissie doen besluiten dat we voorzichtig willen opschalen. Dus dat er meer mensen per dienst uitgenodigd zullen worden. Dit zal ingaan per 28 februari zodat we spoedig weer met een 100-tal samen kunnen komen. Dit wel onder dezelfde veiligheidsregels als die nu gelden. Waarbij we nog extra aandacht geven aan het verlaten van het kerkgebouw: houd ook dan afstand en ga na dienst gelijk naar huis toe.

Als kerkenraad zijn we blij en dankbaar dat het door de commissie rondom en in de diensten allemaal veilig georganiseerd wordt en in goede banen geleid wordt.

Verder is het zeer wenselijk dat er gezongen wordt het liefst met allemaal, maar dat kan nog niet. Op korte termijn willen we daar voorzichtig weer mee beginnen met 6-8 zingende leden in de voorste banken. Dit zal in overleg met de organisten gebeuren.

Ook zullen met ingang van volgende week de catechisaties weer gestart gaan worden op dezelfde voorwaarden, zoals dit ook in het voortgezet onderwijs zal gaan gebeuren.

Als u (of jij) om gezondheidsredenen of om andere redenen het voorlopig nog niet aandurft om een dienst bij te wonen: geeft u dat dan gerust aan! Datzelfde geldt voor de catechisaties: zie je dit nog niet zitten of lukt het niet om te komen: neem dan vooraf contact op met je catecheet!

Tenslotte geve de HEERE ons allen volharding, gebed voor elkaar in deze blijvende moeilijke omstandigheden en het uitzien van de dichter van Psalm 84: Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders!

Uw kerkenraad

26-02-2021
Beste gemeenteleden,

Zoals u in de berichten vanuit de kerkenraad heeft kunnen lezen gaan we weer meer activiteiten mogelijk maken. Dat is op zichzelf gunstig. Maar we plaatsen hier als Coronacommissie wel een kanttekening bij. Eigenlijk dezelfde als de overheid doet. Gezien de omstandigheden zijn we toe aan verruiming. Ook wij merken dat. Maar we zijn nog niet uit de gevarenzone. Alertheid is en blijft nodig. Wij zijn van mening als iedereen de regels in acht neemt dan pas durven wij hiermee in te stemmen. Maar als blijkt dat dit niet gehandhaafd wordt dan moeten we deze besluiten weer terugdraaien.

Het is daarom voor iedereen belangrijk zich te houden aan de protocollen:
 • U bent alleen welkom als u voldoet aan de gezondheidscheck
 • Bij binnenkomst moet u uw handen desinfecteren
 • Ook in onze gebouwen hanteren wij strikt de 1,5 meter afstand
 • In onze gebouwen is een mondkapje verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar, alleen als u zit mag deze af
 • Na afloop niet napraten rond de gebouwen
 • In elke ruimte is aangegeven hoeveel personen (vanaf 13 jaar) er maximaal aanwezig mogen zijn
Coronacommissie

25-02-2021
De zevende 'Beth-El praat' staat live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn).

24-02-2021
De catechisaties gaan weer beginnen!

Ds. C.P. de Boer:
13 jaar dinsdag 18.30 uur
15 jaar dinsdag 19.30 uur
16 jaar donderdag 18.30 uur
19 jaar donderdag 19.30 uur

Ouderling L. Voorthuijzen:
12 jaar dinsdag 18.30
14 jaar donderdag 18.30
17 jaar dinsdag 19.30
18 jaar donderdag 19.30

De catechisaties van dominee De Boer vinden plaats in het kerkgebouw en de catechisaties van ouderling Voorthuijzen in de Rank.
Jongelui (en ouders),

Vanaf december hebben de catechisaties stilgelegen, vanwege de zeer kritische situatie door COVID-19 in onze regio. Binnen de regio Rijnmond was Sliedrecht een van de brandhaarden. Ook onder ons zijn verschillende jongeren, ouders en zelfs complete gezinnen ziek geworden. Sommige van jullie ondervinden daarvan nog steeds in je directe omgeving de gevolgen. Er kwamen zelfs familieleden te overlijden waardoor verschillende van onze jongeren in rouw gedompeld werden. Met ingang van volgende week (dinsdag 2 maart) starten de catechisaties weer. Vanwege de maatregelen en de avondklok hebben we de besloten om de groepen te spreiden over twee avonden, namelijk dinsdag- en donderdagavond, zie daarvoor het rooster.

In de achterliggende weken hebben we na intern beraad bewust gekozen om de catechisaties niet digitaal te verzorgen. De redenen zijn de omvang van de groepen, de digitale creativiteit van onze jongeren, maar vooral het hart van de catechisatie. Een basale voorwaarde voor het catechiseren is relatie; relatie tussen jou en ons en tussen jou en de Heere. Relatie betekent ontmoeting, gesprek en interactie. Naar onze mening dit niet goed uit de verf komen wanneer we de catechisaties digitaal zouden verzorgen. We willen jullie gewoon zien, op een normale manier met elkaar kunnen spreken en jullie ook de gelegenheid geven om elkaar te ontmoeten, naar elkaar te luisteren en samen met leeftijdgenoten Gods Woord te bestuderen. Om die reden hebben we gewacht om het moment dat we weer kunnen opstarten. We zijn dankbaar dat dit moment nu weer is aangebroken!

Omdat de catechisaties een aantal weken hebben stilgelegen, gaan we dit seizoen ook een aantal weken langer door. De exacte datum waarop we dit seizoen zullen afsluiten, hoor je nog wel. Ook dit hangt af van de ontwikkelingen in onze samenleving en regio.

We zien er naar uit om jullie te ontmoeten! Het doet ons goed om te merken dat we dit van jullie kant horen. Laten we de Heere bidden of deze kleine stappen een begin zijn van het langzaam herstarten van onze gemeenteleven. We mogen Hem daarom vragen in de wetenschap dat we samenkomen rondom Zijn Woord. Dat is dé plaats waar de Heere wil wonen en werken, ook in jou hart!

Hartelijke groet,
Dominee De Boer
Ouderling Voorthuijzen

11-02-2021
De zesde 'Beth-El praat' staat alweer live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn).

Van meerdere kanten hebben we gehoord dat het soms niet bekend is dat er een nieuwe aflevering online staat. We streven ernaar om één keer in de twee weken op donderdag een nieuwe aflevering online te zetten, dan kunt u dat ook in uw agenda noteren 😉. Noteert u daarbij dan ook gelijk de nieuwe bemoedingingsavond: zaterdag 27 februari om 19:00. Meer informatie hierover is te vinden in deze nieuwe aflevering en in het komende kerkblad.

Doneren voor het Timohuis kan via https://timohuis.nl/steun-ons/

De kleurplaat voor de wedstrijd van deze aflevering kunt u hier downloaden.

Heeft u zelf ideeën voor de invulling van Beth-El Praat? Geef het gerust door via bethelpraat@bethel-sliedrecht.nl

27-01-2021
Wat is er leuker dan het spelen van een kennisquiz met meerkeuzevragen? Bovendien ontmoet je ook nog gemeenteleden; weliswaar online, maar toch… DV vrijdagavond 5 februari 19.45 uur starten we de kennisquiz met vragen uit verschillende categorieën. Online inloop vanaf 19.30 uur.
Of u/jij alleen meedoet of met elkaar als gezin, dat maakt allemaal niet uit. Het is een avondje ontspanning nu we ’s avonds niet de deur uit mogen. U/jij kunt meedoen door je voor 4 februari in te schrijven via hansligthart1986@hotmail.com. De link krijgt u voordat de quiz begint via de mail.

(o ja, het is wel handig dat Microsoft Teams is gedownloadt…. of is het nou gedownloaded of gedownload?)

23-01-2021

Even contact
Wat is het heerlijk om weer eens iemand te spreken. Als u niemand heeft om mee te spreken, bel dan een gemeentelid gerust op. Zoek verbinding met elkaar. Alle coronamaatregelen beperken dit om het persoonlijk te doen, maar gelukkig is er de telefoon of beeldbellen. Jong en oud vergeet elkaar niet.
De kerkenraadsleden zoeken nu ook via de telefoon contact. Wil je hen spreken, bel gerust de wijkouderling op of wie u maar wil spreken.
Voelt u zich eenzaam, laat het weten.
Als u hulp nodig heeft omdat u zelf niet naar buiten wil of durft; we zijn er om elkaar te helpen.
De verenigingen en de clubs gaan niet door, dan is het des temeer nodig om elkaar op te zoeken.

Heeft u de ‘Beth-El-praat’ al gezien. Er zijn al vier afleveringen geweest. Boeiend om zo met gemeenteleden kennis te maken.

Tijdens de kerkdiensten worden coronamaatregelen goed nageleefd. Dat moet ook zo blijven de komende tijd. Geef elkaar het voorbeeld. Doe wat er gevraagd wordt! De maatregelen zoals in december genoemd, blijven nog van kracht. Zie bij 19 december.
We zijn blij met datgene wat nog allemaal door kan gaan, al blijven we heel verdrietig dat we met zo weinig samen mogen komen en we niet kunnen zingen. We verlangen ernaar om weer met z’n allen ‘op te mogen gaan’ naar Gods huis.

Nu de avondklok om 21.00 uur is ingesteld, verandert er voor de zondagse kerkdienst niets.
De weekdiensten zullen wel vervroegd worden naar 19.00 uur.
Een bemoedigingsavond zal ook vroeger op de avond gepland worden.

08-01-2021
De vierde 'Beth-El praat' staat al weer live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn).

24-12-2020
De derde 'Beth-El praat' staat live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn).

22-12-2020
Aanstaande zaterdagavond wordt er om 20.00 uur weer live een bemoedigingsavond uitgezonden. Leest en zingt u mee? Programma

19-12-2020

Geliefde gemeente,
We waren verblijd dat we met meer leden in de kerk mochten samenkomen. Maar nu we te maken kregen met een strenge Lockdown en gezien de afgekondigde maatregelen en de adviezen die ons van overheidswege worden gegeven, is in overleg met de coronacommissie het volgende besloten:
 • Vanaf zondag 20 december komen we met 30 leden per dienst samen.
 • Er wordt niet meer gezongen.
 • De catechisaties zijn opgeschort.
 • De verenigingen zijn opgeschort
 • De bibliotheek is gesloten.
Wellicht zullen er digitale mogelijkheden gezocht worden om met elkaar in contact te komen als verenigingen. Wat de kerkdiensten betreft denken we dat we op een hele veilige manier met 30 mensen (exclusief personeel) in ons gebouw goed samen kunnen komen.
Deze maatregelen zijn de komende weken van kracht, in elk geval tot maandag 18 januari 2021.
Bovenstaand besluit hebben we als kerkenraad met verdriet en pijn in het hart moeten nemen. We hopen en bidden dat de Heere het ons geven wil dat we weer met heel de gemeente spoedig samen mogen komen.

18-12-2020
Op 2e Kerstdag hoopten wij met de kinderen van de zondagsschool het kerstfeest te kunnen vieren in de kerk. Maar nu zijn de maatregelen de afgelopen dagen verscherpt en moesten de scholen ook dicht. U zult begrijpen dat we onze plannen helaas moeten wijzigen. Daarom zal de kerstviering niet met de hele groep kunnen plaatsvinden. We willen de kerstviering wel door laten gaan op 2e kerstdag, maar dan met een veel kleinere groep kinderen. Alleen de kinderen van de groep die het kerstfeest organiseren zullen er bij zijn. De kinderen die thuis meeluisteren, krijgen hun boeken en verrassing thuis bezorgd.
We willen u hartelijk uitnodigen om het kerstfeest met ons mee te vieren en digitaal met ons mee te kijken en te luisteren. Er zullen kinderen voor u zingen, uit de Bijbel lezen en er zullen ook vertellingen te beluisteren zijn. De viering begint om 10 uur en u hebt het programma bij het kerkblad gekregen, zodat u thuis ook mee kunt lezen. Ook al is het anders dan anders, we hopen op en bidden om een mooi en gezegend kerstfeest en dat de Heere alle eer mag ontvangen!

17-12-2020
De tweede 'Beth-El praat' staat live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn).

16-12-2020
In verband met de nieuwe maatregelen is tot nader bericht de bibliotheek gesloten m.i.v. vrijdag 18 december.

05-12-2020
De eerste 'Beth-El praat' staat live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn).

28-11-2020
Geliefde gemeente, vanaf zondag 29 november zullen we weer samenkomen met 100 mensen in de dienst. Vanuit gezinnen krijgen we steeds meer te horen hoe moeilijk het is om thuis met elkaar te luisteren. Die nood onderkennen we en dat weegt ons zwaar. Daarom hebben we in goed overleg met de coronacommissie gezocht naar mogelijkheden om met meer mensen samen te komen. Hoewel onze regio nog steeds behoort tot de zeer ernstige regio waar veel mensen corona hebben of in quarantaine zitten, hebben we toch de vrijmoedigheid om elkaar weer meer rondom het Woord in de kerk te mogen ontmoeten. De gepubliceerde coronakaart voor de kerken (hoewel nog niet officieel vastgesteld) geeft ons ook zeker die ruimte.

Via de mail wordt u uitgenodigd. Dezelfde regels gelden nog steeds, ontsmetten, mondkapje dragen tot u zit, ook bij het verlaten van de kerk mondkapje op. Volg de aanwijzingen van de coronacommissie nauwkeurig op.

Vanaf zondag 29 november zal er ter ondersteuning van de organisten om de gemeentezang (thuis) beter te kunnen begeleiden door de mensen in de eerste bank en de aanwezige kerkenraadsleden gezongen worden. Dus de eerste rij rondom de preekstoel. Ook de kinderen onder de 12 jaar mogen in de hele kerk meezingen.

27-11-2020
Morgenavond (zaterdag 28 november 2020) om 20.00 wordt er een muzikale bemoediging uitgezonden. Luister mee via onze YouTube videostream (of via de kerktelefoon). Het programma voor deze avond: Programma

04-11-2020

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is de bibliotheek gesloten op 6, 7 en 13, 14 november.
Zonder tegenbericht zal de bibliotheek vanaf 20 november weer open zijn.

03-11-2020
Bij het binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw is het ’s zondags inmiddels de gewoonte dat we een mondmasker dragen. Deze afspraak geldt natuurlijk ook doordeweeks als we voor een bijeenkomst of activiteit het kerkgebouw, De Rank of De Uit-Stek binnenkomen of verlaten. Dus graag allemaal een mondmasker op zodra we ons verplaatsen in genoemde gebouwen. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

12-10-2020
De Hervormingsavond van 28-10-2020 zal niet doorgaan. Het is dus niet mogelijk om je hiervoor aan te melden.

08-10-2020
Vanaf heden is het tot nader order niet meer mogelijk om De Rank te reserveren voor verjaardagen, familiebijeenkomsten en dergelijke.
Hiertoe is besloten omdat het handhaven van de coronamaatregelen t.a.v. onderlinge afstand en vaste zitplaatsen niet goed mogelijk is.
De verantwoordelijkheid voor de handhaving ligt echter wel bij de eigenaar/beheerder van het gebouw.
We rekenen op uw begrip voor dit besluit.

06-10-2020
Geliefde gemeente,

Met pijn in het hart en na langdurig overleg heeft de kerkenraad besloten om vanaf komende zondag 11 oktober voorlopig maximaal 30 personen in de dienst toe te laten, exclusief predikant, drie kerkenraadsleden, koster, organist en mensen van de techniek. Vanaf komende zondag zal er in de diensten voorlopig ook niet meer worden gezongen. 

Dit besluit is genomen na zorgvuldige afweging van adviezen van verschillende instanties waaronder onze eigen coronacommissie, de burgemeester, het CGK en het CIO. Wij beseffen dat dit besluit de nodige gevoelens en vragen oproept. Net als in de maatschappij wordt ook binnen de gemeente verschillend gedacht over het nut en noodzaak van de benodigde maatregelen. Daarbinnen zullen we als gemeente wel een keuze moeten maken. Wij vragen u dan ook om begrip, maar vooral om uw voortdurend gebed voor elkaar en omzien naar elkaar.

De situatie in Nederland is vloeibaar. Daarom willen wij wel de kanttekening maken dat het besluit nog kan veranderen mocht daar aanleiding toe zijn deze week, wanneer de kerken en overheid weer met elkaar in gesprek gaan. U kunt dan wel dezelfde lijn verwachten, namelijk dat wij als kerkenraad het advies van onze overheden zullen opvolgen, ondanks dat vanwege de vrijheid van godsdienst de kerken hierin wettelijk wel de ruimte hebben voor een eigen koers. Wij zullen u uitleggen waarom.
 • De situatie in Nederland en de wereld is ernstig en onzeker. We zien de besmettingsgevallen toenemen, juist ook in de regio waar wij ons bevinden. Onze overheid en gezondheidszorg weten nog lang niet alles over het virus. Daarom past voorzichtigheid.
 • Wij hebben als gemeente een verantwoordelijkheid naar elkaar, maar ook de naar de omgeving waar we een plaats hebben gekregen. We zien de druk op de zorg toenemen, bedrijven hebben het moeilijk, banen staan op de tocht. Daarom past ons een houding van voorzichtigheid om elke uitbraak van het virus in te dammen en kwetsbare personen en groepen te beschermen.
 • We hebben dringende oproep van verschillende instanties gehad om de adviezen te volgen, niet in de laatste plaats van onze burgemeester richting de plaatselijke kerken. 
Naar onze overtuiging is de huidige praktijk al in lijn met de verantwoordelijkheid die we als gemeente hebben. Juist ook door de grote inzet van ons kostersechtpaar, de hulpkosters, BHV’ers, schoonmakers en alle vrijwilligers zijn we er in geslaagd om op een zeer verantwoorde wijze invulling te geven aan de geldende maatregelen. Dat verdient een compliment aan allen. Daarom zal de kerkenraad zich ook nadrukkelijk hard maken voor een ruimer beleid en maatwerk bij zowel kerkelijke instanties als gemeentelijke overheid. Hierover is met hen contact opgenomen.

Toch zien we in de media dat een zorgvuldige aanpak ongenuanceerd wordt aangevallen. Volgende week kan ‘zomaar’ onze gemeente in het nieuws zijn en kunt u als kerkganger geconfronteerd worden met journalisten. Feiten doen er dan niet meer toe, beeldvorming is dan een feit. Daar hebben we ook voorzichtig in te handelen, niet vanuit angst, maar vanuit verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar.

Wij beraden ons ook op het herstarten van de meditatieve momenten in de week, zoals u dat gewend was in het voorjaar. Juist nu de dagen korter en donkerder worden, maken we ons zorgen over het geestelijk welzijn van vooral degenen die veel alleen zijn. Wij doen bij deze dan ook weer een nadrukkelijke oproep om oog voor elkaar te hebben, niet alleen in het gebed, maar ook in praktische zin. 

Voor andere kerkelijke activiteiten verandert er niets in het beleid. Verenigingen kunnen samenkomen tot maximaal 30 personen.  

Houdt u de website de komende dagen in de gaten voor praktische invulling en mogelijk aangepast beleid. 

Ten slotte. Bovenstaand besluit grijpt diep in. Laat daarom het gebed en het verlangen door u en jou beoefend worden om met de dichter van Psalm 42 weer heen te mogen gaan naar Gods huis ‘met een stem van vreugdegezang en lof’.  Laten we echter ook dankbaar zijn voor wat we nog mogen hebben. Wekelijks wordt Gods Woord nog ongehinderd verkondigd en wij hebben de middelen om dit vanuit huis te volgen. Wij worden beperkt in een belangrijk en wezenlijk onderdeel van ons gemeente zijn, maar de band die we hebben als gemeente van Christus kan niet worden verbroken. Draag elkaar voortdurend op aan Gods genadetroon, die altijd toegankelijk is en waar we elkaar mogen treffen aan de voeten van de gekruisigde Zaligmaker en opgestane Heere. 

Uw kerkenraad

02-10-2020
Voor het kerkgebouw is een gebruikersplan opgesteld. Deze kunt u vinden onder het kopje Protocollen. In het gebruikersplan is uitgewerkt welke maatregelen gelden voor de Beth-El kerk. Indien nodig wordt dit gebruikersplan aangepast als zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. De veranderde tekst zal dan in het rood gedrukt staan. 

30-09-2020 (18:00 uur)
Naar aanleiding van nieuwe richtlijnen van het RIVM delen we u het volgende mede:De kerkdiensten kunnen/mogen vooralsnog doorgaan op de manier zoals we nu gewend zijn. Dit stemt ons tot dankbaarheid. 
Wel vragen we u dringend of u met de gezondheidsvragen kunt instemmen. Dit ter bescherming van 
uzelf, maar vooral ook van uw naaste.
Uiteraard is iedereen die uitgenodigd is welkom in de diensten, maar kom alleen wanneer u zich veilig voelt. Zo niet, dan is het beter dat u thuis meeluistert.
Wat betreft andere bijeenkomsten volgen we de RIVM-richtlijnen: voor groepen in binnenruimtes geldt een  maximum van 30 personen en voor buiten (als er geen continue doorstroming is) een maximum van 40 personen.
De zangvereniging repeteert in de kerkzaal. Hiervoor gelden weer andere regels en dit mag  volgens het RIVM gewoon doorgaan.

04-07-2020 (11.45 uur)
Beste gemeenteleden,

Vanavond zal er vanwege drukte geen uitzending zijn. Doordat de verzorgingshuizen weer helemaal open mogen en er geen beperkingen meer zijn voor bezoek thuis, worden de uitzendingen afgebouwd. We weten dat het de afgelopen tijd heel erg gewaardeerd is, dat is heel fijn! Volgende week willen we deze serie afsluiten met een samenvatting van wat we de afgelopen maanden hebben gezien.

Alvast een goede zondag en tot volgende week!

27-06-2020 (14:15 uur)
Vanavond weer een mooi bemoedigingsprogamma, met als thema Vertrouwen: Programma

19-06-2020 (22:00 uur)

De leden kunnen op vrijdag 26 juni persoonlijke bezittingen in de kerk ophalen (Bijbel en/of kussen).
Tijden hiervoor zijn vrijdagochtend tussen half 9 en half 11 en vrijdagavond tussen kwart voor 8 en half 9. 
Het is niet mogelijk dit op de zondag voor of na de dienst te doen.

19-06-2020 (18.30 uur)
Zondag is het vaderdag. De muzikale bemoediging op zaterdagavond heeft als thema Vaderdag. Als u mee wilt luisteren kunt u het programma nu inzien: Programma

19-06-2020 (16.30 uur)
De kerkenraad heeft besloten om, in lijn met de overheidsrichtlijnen, vanaf zondag 5 juli het bijwonen van de kerkdiensten open te stellen voor maximaal 100 personen.

Klik op de button 'Aanmelding bijwonen kerkdienst' bovenaan deze pagina of klik hier om naar het formulier te gaan waar u zich kunt inschrijven.

Per dienst zal er een lijst met personen worden opgesteld die de dienst bij zullen wonen. U krijgt op de dinsdag voorafgaand aan de zondag bericht wanneer u voor een ochtend- of avonddienst bent ingepland.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de brief van de kerkenraad: Bijwonen kerkdiensten

17-07-2020 (18.30 uur)
De bibliotheekcommissie heeft na goedkeuring van de kerkenraad besloten om de bibliotheek weer te openen. Iedereen is weer van harte welkom op de gebruikelijke openingstijden. Vrijdag van 19.30 uur tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 11.30 uur.
We zullen wel enkele regels toe moeten passen. Er mogen maximaal 4 mensen (inclusief kinderen) in de bibliotheek zijn. Dus kom zoveel mogelijk alleen zodat we meer bezoekers kunnen helpen. We houden 1.5 meter afstand als we moeten wachten op elkaar. De ingeleverde boeken worden pas na een week teruggezet in de kast.
Voor boeken die tot en met 11 juli worden ingeleverd wordt geen boete/leengeld verrekend.
Wij als commissie en vrijwilligers zien uit naar uw en jullie komst!

12-06-2020 (21.30 uur)
Gemeente van God is het thema van de muzikale uitzending morgenavond, die weer om 19.00 van start gaat. Het programma staat online: Programma

06-06-2020 (11.00 uur)
Opnieuw een avond met muziek en bemoediging: De hoopvolle toekomst. Luister en kijk mee. Het programma vindt u hier: Programma

29-05-2020 (10.00 uur)
Pinksteren, het thema van het muziekprogramma op zaterdagavond 19.00uur. Het staat weer klaar! We wensen u veel luister/kijkplezier.  Programma

25-05-2020 (19.20 uur)
In het laatste kerkblad stond per abuis een berichtje dat de bibliotheek weer open is. Dit is helaas nog niet het geval. Tot nader bericht is de bibliotheek nog steeds gesloten.

23-05-2020 (aangepast op 25-05-2020)
Ha jongens en meiden, 
Wat jammer hé, dat de kinderdag niet door kon gaan dit jaar. ‘s Morgens gaan we met de kinderdag altijd naar Noordeloos. Wat is het fijn om daar met elkaar te zingen, naar een Bijbelverhaal te luisteren, een lied te leren en een spel te doen. Dit jaar kunnen we niet naar Noordeloos, maar het LCJ regelt wel een online kinderappel. Kijk je mee? 

Verliezen = winnen
Door het coronavirus kunnen heel veel dingen niet doorgaan. Misschien ben jij wel jarig geweest, maar kon je geen feestje vieren met je vriendjes of vriendinnetjes. Het schoolkamp gaat niet door, je maakt geen cito-toets en je kunt niet naar opa en oma toe. Ook het kinderappel van dit jaar kon niet doorgaan, maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. Kijk jij ook mee met het online event over Verliezen is winnen?
Sprekers: Ds. R. de Jong, ds. D. Breure
Datum: D.V. zaterdag 30 mei 2020, 10:00 uur
Locatie: Livestream via www.lcj.nl/kinderevent en www.hervormdjeugdwerk.nl/kinderevent

Hartelijke groet van de meesters en jufs van de zondagsschool en clubs.

23-05-2020 (14.30uur)
En weer presenteren onze jongeren een muzikale bemoediging, vanavond om 19.00. Hier vindt u het programma om mee te zingen en/of te lezen en luisteren: Programma

21-05-2020 (19.00uur)
De Hemelvaart van Christus, Luistert en zingt u hier vanavond over mee tijdens de tweede van de twee uitzendingennamens de vrouwenvereniging Dorcas? Programma

20-05-2020 (19.00uur)
De Hemelvaart van Christus, Luistert en zingt u hier vanavond over mee tijdens de eerste van de twee uitzendingen namens de vrouwenvereniging Dorcas? Programma

15-05-2020 (18.00uur)
Hemelvaart en de hoop die dat ons geeft ! Luistert en zingt u hier vanavond over mee tijdens de uitzending die onze jongeren gemaakt hebben? Programma

14-05-2020 (22.00uur)
Beste gemeentelden, voor zaalreservering graag een mail richten aan onze Wim Schagen, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Zo kan ook in de agenda bekeken worden wanneer de kerkzaal gereserveerd is. Dank voor het begrip en de medewerking! (Voor contactgegevens kijkt u onder het kopje Ledeninformatie - Zaalreservering.)

09-05-2020 (08.30uur)
God is dichtbij! Luistert en zingt u hier vanavond over mee tijdens de uitzending die onze jongeren gemaakt hebben? Programma

07-05-2020 (21:15uur)
Onze zondagsschool hoopt komende zondag 10 mei weer een vertelling uit te zenden, vanaf 14.30uur te volgen via onze website!

02-05-2020 (15.30uur)
Bevrijding en vrede. Dat is het thema van de muzikale bijdrage door onze jongeren voor vanavond om 19.00 uur. Het programma kunt u er bij pakken, het staat weer online: ProgrammaLuister, kijk en zing mee!

26-04-2020 (17.30 uur)
Morgenmiddag (27-04-2020) om 14.30 uur worden er door de jongeren van onze gemeente liederen gezongen die te maken hebben met Koningsdag. Via de live stream op ons YouTube account kunt u weer meeluisteren/kijken!

25-05-2020 (22.00 uur)
Nakijken van de muzikale bemoedigingsavond van de jongeren kan hier: Bemoedigingsavond 5

Vorige muzikale bemoedigingen:25-04-2020 (09.00 uur)
Onze zondagschool hoopt zondagmiddag om half 3 weer een vertelling uit te zenden. Meekijken en luisteren kan via de live meeluisteren pagina.

25-04-2020 (07.00 uur)
God is licht, ook in de duisternis. Dat is het thema van de muzikale bijdrage door onze jongeren voor vanavond om 19.00 uur. Het programma kunt er bij pakken, het staat weer online: Programma
Luister, kijk en zing mee!

17-04-2020 (12.00 uur)
God regeert! Dat is het thema van de muzikale bijdrage door onze jongeren voor aankomende zaterdagavond om 19.00 uur. Het programma kunt er bij pakken, het staat weer online: Programma
Luister, kijk en zing mee!

14-04-2020 (11.30 uur)
U kunt deze hele week nog geven voor de collectes van de diensten van afgelopen dagen.
 • Goede Vrijdag: De vervolgde kerk. De opbrengst van de Goede Vrijdagcollecte is bestemd voor HVC (Hulp Vervolgde Christenen) en specifiek voor het project St. Michael Hostel. Meer informatie, zie https://www.stichtinghvc.nl/help-mee/sponsor-een-kind/st-michael-hostel/
 • 1ᵉ Paasdag: Evangelisatie Oost-Vlaanderen, Kerkblad en Theologische Universiteit
 • 2ᵉ Paasdag: Kerkelijke kassen
Geven kan op de live meeluisteren pagina (onderaan).

11-04-2020 (19.30 uur)
Beste jongelui,

Via deze weg willen we jullie hartelijk bedanken voor de enorme betrokkenheid voor het bezorgen van de tulpen bij onze oudere leden.Fijn dat jullie je tijd zo spontaan beschikbaar hebben gesteld op jullie vrije zaterdag. Ook Dick en Karin Brandwijk willen we oprecht bedanken voor het meedenken en de praktische ondersteuning! Fijn dat jullie dit in een korte termijn zo snel konden regelen. 

Ook Leonard van 't Wout willen we wederom bedanken voor zijn inzet van het sprekende ontwerp van de kaart.

We hopen zo met name onze ouderen een hart onder de riem te hebben gestoken. De Heere gedenken u en jullie allen en geve ons als gemeente gezegende Paasdagen. Het komt er immers op aan of wij ook mogen schuilen achter het dierbaar bloed van het Paaslam.

Hartelijke en gewaardeerde groeten van uw en jullie diaconie.

Hartelijke Groeten,
Edwin Huijzer

11-04-2020 (18.00 uur)
Het programma van de muzikale bijdrage door onze jongeren staat online:  Programma

10-04-2020 (12.30 uur)
Vanwege wat technische problemen waren er tijdens de uitzending van de zondagsschoolvertelling van vanmorgen achtergrondgeluiden hoorbaar. Inmiddels staat de correcte versie online. Deze kunt u hier terugkijken.

10-04-2020 (07.45 uur)
Beste gemeenteleden,

De laatste week hebben we  weer een super mooi aantal bestellingen binnen gekregen, waarvoor dank. Vanwege de Coronacrisis hebben wij besloten om alle planten die besteld zijn te gaan bezorgen. Wij leveren de planten op vrijdag 17 april of zaterdag 18 april bij uw voordeur af.

Bij de planten treft u een brief aan waar op staat wat het totaal bedrag is van uw bestelling en naar welke rekening het geld overgemaakt mag worden. Als u het bedrag alvast wilt overmaken kan dat naar het volgende rekeningnummer: NL89RABO0107130394 t.n.v. Braderiecommissie Beth-El Kerk.  Graag hierbij vermelden: plantenactie 2020.

Met vriendelijke groet,
De plantenactie commissie
Daniëlle, Jan, Tanja en Wim

09-04-2020 (21:15 uur)
Morgenochtend (Vrijdag 10-04) om 09:30 is er namens de zondagsschool een speciale uitzending voor onze kinderen. Deze duurt een half uurtje en zal in het licht staan van Goede vrijdag.

07-04-2020 (18.45 uur)
Vanwege de persconferentie van premier Rutte zal de uitzending van 19.00 uur om 20.00 worden herhaald.

04-04-2020 (18.30 uur)
De tijden van de diensten op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag worden anders. 
Goede Vrijdag       aanvang 19.30 (i.p.v. 18.30)
Tweede Paasdag  aanvang 09.30 (i.p.v. 09.00)

03-04-2020 (12.30 uur)
Afgelopen zondag deden we voorbede voor de evangelisatiepost in Gent. Via de nieuwsbrief laten Dick en Dick en Marlyse van Luttikhuizen van zich horen: Nieuwsbrief Rehoboth
Het zou mooi zijn als we hen bemoedigen met een kaart of andere berichtje: Evangelisch Centrum Rehoboth, Bij Sint Jozef 5, 9000 Gent BE. E-mail: info@ecrgent.be

03-04-2020 (09.00 uur)
De komende zaterdagavonden zullen wij als jongeren van de gemeente, opnieuw een muzikale bemoediging verzorgen, die we eerder al opgenomen hebben. Klik op de volgende link met het Programma

Dit kunt u printen als u het fijn vindt om mee te lezen. Voor de (nog-)niet-ouderen en jongeren onder ons: Weet je een ouder iemand in je omgeving (buurt/wijk) die geen computer en/of printer heeft, print het even voor diegene en gooi het door de bus! Luister u mee zaterdagavond vanaf 19:00? Gaat u daarvoor naar de pagina Live meeluisteren.

Tot morgenavond!

Namens de jongeren, Sanne de Jong

01-04-2020 (10:30 uur)
De plantenactie gaat wel door, klik hier voor meer informatie.

31-03-2020 (22.15 uur)
Beste gemeenteleden,

Inmiddels zijn we door de overheid geïnformeerd over het verlengen van de genomen maatregelen. Dat betekent veel voor ons als gemeente, met name voor de zieken, ouderen en kwetsbaren in de gemeente. Juist als christenen mogen we in deze tijd omzien naar elkaar door voor elkaar te bidden en waar mogelijk elkaar te ondersteunen. Daarbij is het belangrijk om ons niet alleen te richten op onze gemeenteleden, maar juist ook op de kwetsbare Sliedrechters in onze omgeving.

Als evangelisatiecommissie hebben we contact gehad met Stichting Welzijnswerk. Zij stimuleren en ondersteunen op een professionele manier de burenhulp in Sliedrecht. Graag willen we u als gemeenteleden oproepen om ook aan te sluiten bij deze burenhulp. Concreet gaat het dan om het doen van boodschappen, een telefonisch praatje maken, een maaltijd koken of het sturen van een kaart naar iemand die alleen is. Wat zou het mooi zijn als we ons op deze manier kunnen inzetten voor onze buurtbewoners. U kunt zich met meerdere mensen uit uw straat of persoonlijk melden via 06-12579883 (Stichting Welzijnswerk).

Als gemeente kunnen we ook wat betekenen voor de buurtbewoners van ons kerkgebouw. Concreet is aan ons gevraagd of we kaarten willen schrijven voor de mensen die begeleid wonen in de Gantelweg. Wie wil er meeschrijven? Graag even melden via info@gastinbethel.nl of door een berichtje te sturen naar 06-48785472.

Hartelijke groet,
Joan den Besten
evangelisatiecommissie

31-03-2020 (07.20 uur)
Ondanks de persconferentie van premier Rutte vanavond om 19.00 uur zal de uitzending vanuit de CGK Scheveningen als gepland doorgaan, maar de uitzending wordt ook om 20.00 uur nogmaals uitgezonden.

31-03-2020 (07.15 uur)
Gemeente,

U bent tijdens de laatste kerkdiensten gewezen op de collectemogelijkheid die er is op de website van de kerk. Van deze mogelijkheid wordt ook gebruik gemaakt. Inmiddels zijn er wat zaken aangepast op de website en kunt u iedere week voor de drie collectedoelen apart uw gaven geven. Dit kan gedurende de gehele week. De leden die geen gebruik (kunnen) maken van deze voorziening, willen we vragen om hun gaven via bankoverboeking te doen. Gelieve bij uw betaling het collectedoel te vermelden. Heeft u praktische vragen hierover, of bent u niet in de gelegenheid om van bovenstaande mogelijkheden gebruikt te maken, kunt u contact op nemen met diaken Samuel Kieviet: 06 294 388 41 of sjtkieviet@bethel-sliedrecht.nl.

Hartelijke groet, de diaconie

27-03-2020 (9.00 uur)
De komende zaterdagavonden zullen wij als jongeren van de gemeente, een muzikale bemoediging verzorgen. Klik op de volgende link met het Programma

Dit kunt u printen als u het fijn vindt om mee te lezen. Voor de (nog-)niet-ouderen en jongeren onder ons: Weet je een ouder iemand in je omgeving (buurt/wijk) die geen computer en/of printer heeft, print het even voor diegene en gooi het door de bus!

Luister u mee zaterdagavond vanaf 19:00? Gaat u daarvoor naar de pagina Live meeluisteren.

Tot morgenavond!

Namens de jongeren, Sanne de Jong

24-03-2020 (8.30 uur)
De geplande trouwdienst van Dirk-Jan de Boer en Esther Hak van komende donderdag gaat niet door en wordt verzet naar een andere datum D.V.!

22-03-2020 (17.15 uur)
Oproep van onze dominee aan alle jongeren:

Jonge vrienden,

Vanmiddag zocht de burgemeester contact namens de lokale overheid. Via via is bekend dat vanavond verschillende vriendengroepen bij elkaar komen. Hij verzoekt jullie met klem om dit niet te doen en verwijst daarvoor naar het NL-alert van vandaag. 
Namens de kerkenraad onderstreep ik zijn oproep. Zoek elkaar niet op! Blijf thuis! Zoek wel de Heere! Bij Hem kan en mag je schuilen. 
Ik verwacht dat we echt ernstige dingen gaan meemaken de komende weken. Sommigen van jullie ondervinden dat nu al. Ziekte, sterven, rouw, verlies van werk en inkomen, spanningen thuis en in families. Zorg daarom voor structuur in je stille tijd (Bijbellezen en gebed). Heb je het moeilijk of ben je bang, zoek contact met   ouderling Voorthuizen, een van de jeugdouderlingen of met mij.
We zijn door de Heere aan elkaar gegeven om elkaar te steunen, te troosten en te helpen. Dat kan ook op afstand zonder fysiek contact.

Lees dagelijks een keer Psalm 91.

Hartelijke groet,
CPdB

21-03-2020 (19.00 uur)
Hierbij een aantal mededelingen die van belang zijn voor de komende week. Wij worden door de situatie in de wereld wel sterk bepaald bij de woorden van Jakobus: indien de Heere wil, en wij leven zullen, zullen wij dit of dat doen. Dat geldt zeker ook van onderstaande voornemens. 

In lijn met oproepen van de burgemeester en de landelijke overheid zal de aanwezigheid in de kerkdiensten morgen nog verder worden teruggebracht. De dienst in het kerkgebouw zal slechts worden bijgewoond door een klein aantal kerkenraadsleden. Dat betekent dat de samenzang voor de luisteraars en kijkers thuis nauwelijks nog hoorbaar zal zijn. Voor diegenen die thuis willen meezingen zal de organist wel spelen alsof de kerk gevuld is en het karakter van de gezongen psalm tot uiting brengen. 

Vanaf komende week zal er (extra) op maandag t/m vrijdag een meditatieve dagsluiting worden verzorgd. Op maandag en vrijdag zullen predikanten en enkele ouderlingen uit onze eigen gemeente bij toerbeurt een meditatie houden en worden enkele psalmen gespeeld en wordt er gebeden. Deze dagsluitingen zijn zowel te beluisteren als te bekijken. Op de woensdag dat er geen bijbellezing is kon er altijd al geluisterd worden naar een meditatie. Dit zal ook zo blijven. Op de dinsdag en donderdag gaan we de dagsluiting uitzenden van de CGK Scheveningen, deze is alleen te beluisteren. Zij zullen op hun beurt onze uitzendingen op maandag en vrijdag gaan uitzenden. Een mooi samenwerking, waarbij we zo iedere avond kunnen uitzenden en u kunt meeluisteren!

Op zaterdagavond zullen een aantal jongeren een muzikaal programma verzorgen, hiernaar kunt u luisteren en kijken!

Al deze uitzendingen beginnen om 19.00 uur en zullen circa een half uur duren. Wij verzoeken u om met name gemeenteleden die aan huis gebonden zijn hierop te wijzen, maar de uitzendingen zijn natuurlijk voor alle gemeenteleden bedoeld.

De kerkenraad wenst u een gezegende zondag en hoopt dat ook de genoemde uitzendingen tot troost en onderwijs zullen zijn.

18-03-2020 (18:45 uur)
De creamorgen en avond van donderdag 19 maart is geannuleerd.

18-03-2020 (18:45 uur) 
Van de zondagsschool
Afgelopen zondag was een bijzondere zondag, ook voor de zondagsschool. ’s Morgens hadden we toch nog zo’n 26 kinderen in één groep bij elkaar en het was fijn om zo bij elkaar te zijn. De onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid was te voelen.

Zoals u en jullie inmiddels wel verwacht zullen hebben, kan de zondagsschool voorlopig ook niet doorgaan. Dan beseffen we pas goed wat een voorrecht het eigenlijk is wanneer we iedere zondag ‘gewoon’ bij elkaar kunnen komen. We kunnen nu ook nog niet overzien wanneer dat wel weer kan.

Het lijkt ons goed wanneer u zelf met uw kinderen op zondag(middag) een moment de tijd neemt om samen bezig te zijn rondom Gods Woord. Op de pagina van de zondagsschool staan wat praktische aanwijzingen en tips hoe u dit op een eenvoudige manier vorm kunt geven. 

Als meesters en jufs bidden we dat het, ondanks alles, een gezegende tijd mag zijn. Want de Heere kan en wil wonderen doen op het gebed. Dan begrijpen we niet alles, maar laten we blijven opzien tot de Heere, Die machtig is om te doen wat wij mensen niet kunnen doen. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn (Luk. 1:37).

17-03-2020 (15.00 uur)
Tot nader bericht zal de bibliotheek gesloten zijn.

16-03-2020 (18.30 uur)

Hieronder volgen een aantal recente besluiten van de kerkenraad en richtlijnen voor de gemeentelijke activiteiten. Deze zijn opgesteld in lijn met de richtlijnen van de overheid voor persoonlijke hygiëne, en de besluiten van de afgelopen dagen om onder andere de scholen te sluiten. Het komt er op neer dat het bijeenkomen in grote groepen zoveel mogelijk wordt vermeden. Wij geven ook aan hoe wij daar in de pastorale contacten invulling aan geven. 

Allereerst sluiten wij aan bij de algemene insteek dat wie verkoudheidsklachten heeft, er goed aan doet thuis te blijven. Ook zijn wij opgeroepen om het bezoek aan ouderen en mensen met verminderde weerstand te beperken en zijn ouderen en mensen met minder weerstand opgeroepen sociale contacten te vermijden. Tegelijk heeft ook de overheid opgeroepen om creatieve manieren te zoeken om eenzaamheid van ouderen en kwetsbaren te voorkomen. Persoonlijke contacten tussen niet-risicogroepen kunnen in lijn met deze richtlijnen wel doorgaan, al gelden daarvoor wel de persoonlijke hygiënerichtlijnen en de aanbeveling om 1,5 meter afstand in acht te nemen.

In lijn hiermee is besloten de catechisaties vanaf morgen niet door te laten gaan. Dat geldt alle groepen. De belijdeniscatechisatie wordt zo mogelijk later in het seizoen hervat, de geplande belijdenisdatum zal dan opnieuw worden bezien. 

Verenigingen en clubs, alsmede De Uitstek wordt afgeraden om in grote groepen bijeen te komen. We geven de leiding van de grotere verenigingen in overweging om bijeenkomsten te splitsen en met huiskamergroepen bijeen te komen. Commissies roepen we op om zoveel mogelijk digitaal af te handelen en bij noodzakelijk overleg de persoonlijke hygiënerichtlijnen strikt te volgen. De opkomst bij de kerkdiensten wordt nog verder beperkt, tot ambtsdragers met één gezinslid, hoewel het ambtsdragers ook vrij staat om bij hun gezin thuis te blijven. De Bijbellezing a.s. woensdag gaat op deze wijze wel door. 

Ook voor pastorale, diaconale en onderlinge bezoeken heeft dit gevolgen. Deze richtlijnen hanteren de predikant, pastoraal werker en kerkenraadsleden maar gelden ook voor bijvoorbeeld de onderlinge bezoeken in het kader van In Contact. Hiermee willen wij ook helderheid verschaffen wat u kunt verwachten.

Het contact met zieken doen we zoveel mogelijk telefonisch. Bij ernstige situaties, is er zeker de bereidheid om bezoek af te leggen met strikte inachtneming van de hygiënerichtlijnen. Het bezoek aan ziekenhuizen is echter strikt beperkt. Het afleggen van kraamvisites lijkt ons niet verstandig vanwege de kwetsbaarheid van moeder en kind. Bezoeken aan ouderen kunnen plaatsvinden in wederzijds overleg, maar bij voorkeur telefonisch. Andere vormen van bezoekwerk aan niet-risicogroepen kunnen doorgaan, maar dit wordt aan eigen inzicht overgelaten. Tenzij uiteraard één van de deelnemers klachten heeft, of om persoonlijke redenen liever sociale contacten mijdt. Daarom is het goed om kort voor een bezoek dat even af te stemmen.

Tenslotte
Deze richtlijnen suggereren dat het gemeenteleven grotendeels stil komt te liggen. Dat geldt inderdaad het zichtbare gedeelte ervan. Toch blijven er nog heel veel mogelijkheden over om met elkaar mee te leven en ook het onderzoek van Gods Woord te stimuleren. Graag geven we enkele concrete suggesties daarvoor.
 • Laat elke jongere één ouder gemeentelid in gedachten nemen. Bel die persoon om de paar dagen op om te informeren hoe het gaat.
 • Wissel eens een boek uit dat u heeft aangesproken.
 • Bak een taart, snijd die in vier stukken en breng die stukken rond. Praat gelijk even door over de preek van afgelopen zondag.
 • Maak een Bijbelstudie over een gedeelte dat verband houdt met de lijdenstijd.
 • Op http://abcvanhetgeloof.nl/hoop staan concrete leestips, liederen en verwerkingsvormen om in gezinsverband door te nemen.
 • Laat uw kinderen een mooie kaart maken en bij iemand in de buurt bezorgen.
16-03-2020 (09:00 uur)
Luther over de pest (via ds. C.P. de Boer)Sommigen weigeren om medicijnen in te nemen, en mijden geen plaats of persoon waar hun aanwezigheid niet is vereist. Zó gaat het niet goed lieve vrienden! Gebruik de medicijnen, neem en doe wat zou kunnen helpen, ontsmet je huis, tuin en straat. Mijd ook personen en plaatsen, waar je naaste je niet nodig heeft. En gedraag je als iemand die graag een grote stadsbrand wil helpen blussen. Want wat is de pest anders dan een vuur, dat geen hout en stro, maar lichaam en leven opvreet.

Ik zal God bidden dat Hij ons genadig wil bewaren en beschermen. Dan wil ik ook helpen met het uitroken (1*), de lucht in huis verversen, medicijnen geven en nemen, én plaats en persoon mijden waar men mij niet nodig heeft, opdat ik mijzelf niet zal verwaarlozen en bovendien ook anderen zou aansteken en besmetten, en dat ik zó door mijn nalatigheid de oorzaak van andermans dood zou zijn.

Wil God mij echter wegnemen, dan zal Hij mij wel weten te vinden. In dat geval heb ik toch gedaan wat Hij wilde dat ik zou doen, en ben ik niet schuldig aan mijn eigen dood of aan de dood van andere mensen. Waar echter mijn naaste mij nodig heeft, wil ik geen plaats of persoon mijden, maar onbezorgd gaan en helpen zo goed ik kan, zoals al eerder is gezegd. Kijk, dat is een echt godvrezend geloof, dat niet roekeloos of vermetel is, en God ook niet verzoekt.

Ob man vor dem sterben fliehen möge. 1527 (Drucke), vgl. WA 23, S. 365 ff 
1* Uitroken van huizen waarin iemand overleden was, waarbij ook kleding en huisraad en beddengoed werden verbrand.

15-03-2020 (15.30 uur)
We hebben de technische problemen kunnen oplossen. Vanavond hopen we de videostream gewoon te kunnen uitzenden. Iedereen een gezegende dienst gewenst.

15-03-2020 (11.00 uur)

Vanwege technische problemen met de camera is de videostream tijdens de ochtenddienst gestopt. We hopen bij de avonddienst een stabielere stream beschikbaar te hebben.

14-03-2020 (18.30 uur)
Met inzet van enthousiaste vrijwilligers en belangeloze professionele ondersteuning kunnen we morgen via Youtube een livestream uitzenden van onze kerkdiensten, bereikbaar via onze eigen website.

13-03-2020 (20.30 uur)
Alle gemeenteleden worden dringend verzocht de diensten thuis te luisteren. Komende zondag zullen kerkenraadsleden en hun gezinnen aanwezig zijn in de dienst. Voor de komende tijd wordt dat opnieuw bezien.

De zondagschool 's morgens in de kerk zal om 11.30uur starten in plaats van 11.15uur, zodat de ouders hun kinderen kunnen brengen na het thuis luisteren.

De zondagschool 's middag zal gewoon in de Calvijnschool zijn, op de gebruikelijk tijd van 14.15uur, omdat de PKN geen zondagschool houdt.

We gaan proberen om de dienst uit te zenden via Youtube. Nadere mededelingen volgen.

13-03-2020 (aangepast 13.45 uur)
Gemeente,

Naar alle waarschijnlijkheid heeft het bericht u bereikt dat de overheid recent maatregelen heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken.

Op donderdag 12 maart is de Nederlandse bevolking via een persconferentie sterk aangeraden om bijeenkomsten met meer dan 100 aanwezigen te voorkomen. Dit geldt vooralsnog tot het eind van deze maand. In navolging op dit advies heeft de burgerlijke gemeente Sliedrecht overleg gehad met alle kerken in Sliedrecht. Er is unaniem besloten om het advies ook daadwerkelijk op te volgen.

Via deze weg informeren we u over de betekenis van dit besluit voor de activiteiten in onze gemeente. 

Dekerkdiensten zullen doorgang vinden op de gebruikelijke tijden en volgens de gebruikelijke liturgie. Echter zullen tijdens deze diensten maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn. Om dit te bereiken vragen we udringend de diensten thuis mee te luisteren via de scanner of website. Uiteraard bent u vrij om dit op uw eigen manier in te vullen: alleen luisteren, als echtpaar of gezin – of samen met andere gemeenteleden. Dat laatste onderstreept de onderlinge gemeenschap, en daarom vragen wij om indien mogelijk anderen actief uit te nodigen. Via deze website zal er een collectemogelijkheid zijn.

Er zal geen kinderoppas zijn tijdens de diensten.

De zondagsschool zal vooralsnog doorgang vinden op de normale tijden. Er wordt nog nagegaan of een of meerdere groepen van de Joh. Calvijnschool verplaatst worden naar het kerkgebouw of De Rank. Informatie daarover wordt ook op deze pagina geplaatst.

Vooralsnog zullen alle andere activiteiten op zondagen en doordeweekse dagen doorgang vinden. Mochten hier de komende dagen zaken in wijzigen, zullen we dat op deze pagina melden.

Om dit bericht de gehele gemeente te doen bereiken, vragen we u om het te delen met gemeenteleden in uw omgeving (familieleden, straatgenoten, kerkbankburen) die geen toegang hebben tot internet of waarvan u vermoedt dat hen dit ontgaat. Op deze wijze hopen wij nu maar ook in de toekomst iedereen snel van actuele informatie te kunnen voorzien.  

Ook nu wijzen we ieder op zijn of haar verantwoordelijkheid: iedereen met verkoudheid moet thuisblijven en ouderen moeten dubbel voorzichtig zijn!

We beseffen terdege dat bovenstaande tijdelijke veranderingen grote gevolgen hebben op ons gemeenteleven. We kunnen ons afvragen: is dit allemaal wel echt nodig? De Heere Jezus waarschuwt toch tegen overbezorgdheid en zegt dat zelfs de haren van ons hoofd geteld zijn? Terechte vragen. Maar het geloof in Gods voorzienigheid en albestuur sluit onze verantwoordelijkheid niet uit. Die raakt niet alleen de zorg voor de eigen gezondheid maar ook die van anderen. En die verantwoordelijkheid voor de gemeente willen we niet uit de weg gaan.

We hopen dat en bidden of de Heere ons wil bewaren voor besmetting. Maar vooral dat we alles van Hem zullen verwachten: Hij weet wat we als gemeente nodig hebben. En Hij wil ons leren hoe we Hem kunnen dienen – ook in deze situatie.

Uw kerkenraad

12-03-2020
Vandaag zijn er door de overheid maatregelen aangekondigd om de verdere uitbraak van het Corona virus te voorkomen. Ook onze gemeente zal maatregelen moeten treffen. Blijf deze pagina daarom goed in de gaten houden!