Corona - Informatie

Gemeente (en bezoeker),

Op deze pagina vind u alle updates en maatregelen die we als gemeente rondom de situatie van het Coronavirus treffen. 
Houd deze pagina dan dus ook in de gaten. Zodra er weer nieuwe updates zijn, komen deze hier te staan. Ook wordt de laatste update altijd weergegegeven in de kolom 'Actueel'. 
Door daar op de link te klikken komt u ook hier uit.

Uw kerkenraad

24-05-2022 Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Inmiddels mogen we als gemeente alweer een aantal maanden opkomen naar Gods huis. Het is echt een wonder dat de HEERE dit weer gegeven en tot nu toe ook zo gelaten heeft!
In de achterliggende periode is een deel van de zitplaatsen (vanaf de kansel gezien het linkerdeel beneden) in gebruik als 1,5 meter-vak. Met ingang van zondag 5 juni zal dit gaan veranderen en zal ook in dit deel van de kerkzaal de 1,5 meter-norm niet meer gelden. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat ook in de maatschappij alle zogenaamde coronamaatregelen op dit moment afgeschaft zijn en dat ook deze ruimte nodig is (in het bijzonder bij bijzondere diensten) om iedereen een plaats te kunnen geven.
Als u op dit moment in dit vak zit, kunt u hier 'gewoon' blijven zitten, maar zal er dus geen afstand meer gehouden worden. Mocht u toch vast willen houden aan de 1,5 meter afstand, dan zal er in overleg gekeken worden of er achter in de kerk(zaal) hiervoor ruimte is.

23-02-2022 Corona-update

Geliefde gemeente,

We zijn bijzonder dankbaar dat het coronavirus op zijn retour lijkt. Maar er zijn nog steeds gemeenteleden die besmet zijn, dus voorbij is het nog niet. Toch willen we aanstaande zondag iedereen via het uitnodigingssysteem wat we hebben voor beide diensten allemaal uitnodigen.
Dit dus in tegenstelling tot het vorige bericht, waar we dit pas vanaf 6 maart dachten te gaan doen.

Onze argumenten daarvoor zijn:
 • Vanaf 25 februari worden bijna alle coronaregels in Nederland opgeheven.
 • Bijna 2 jaar konden we niet met z’n allen samenkomen, het lijkt ons nu het moment om het niet langer uit te stellen.
 • Andere gemeenten in ons dorp gaan ook over tot de verruiming.
 • Het door ons eerder genoemd ‘weegmoment’ van 14 maart zal geen verdere verruiming geven die voor ons nog van belang zijn.
 • Het is ook fijn dat aanstaande zondag onze eigen dominee er dan is. Het is juist goed als in deze diensten we als eigen predikant en gemeente weer samen mogen zijn onder het Woord.
 • Komende zondag zijn er wellicht gezinnen op vakantie, dan is er meer ruimte om te kunnen spreiden.
Vanaf zondag 27 februari geldt het volgende:
 • Iedereen is hartelijk welkom.
 • Het is niet meer verplicht een mond-neusmasker te dragen.
 • U hoeft uw handen niet te ontsmetten.
 • U mag binnen de 1,5 meter zitten, de ‘tussenbank’ vervalt.
 • De kerkenraad geeft weer handen aan de predikant.
 • Jassen e.d. mogen weer aan de kapstok.
 • U komt bij voorkeur lopend of met de fiets.
 • Parkeren zoveel mogelijk bij De Basis.
We houden rekening met elkaar, er blijven mensen met een kwetsbare gezondheid die graag nog wat afstand willen houden. De basismaatregelen blijven we in acht nemen: handen wassen, niezen in de elleboog en bij corona gerelateerde klachten blijft u thuis.

Wilt u op 1,5, meter afstand zitten geef dit bij de koster of de helpers aan en u krijgt een plaats op 1,5 meter afstand aangewezen. Zij zijn van deze regel op de hoogte.

Vanaf zondag 6 maart wordt u niet meer via de mail uitgenodigd, maar bent u allen en ook gasten zoals vanouds ‘gewoon’ van harte welkom.
We zijn bijzonder dankbaar dat het zover is en dat de Heere het ons geeft om weer met elkaar onder het woord te mogen komen. De Heere zegene ons tot Zijn eer.

Uw kerkenraad


18-02-2022 Corona update

Geliefde gemeente,

Nu landelijk de vele maatregelen rondom corona vervallen, willen we ook vanaf zondag 27 februari meer gemeenteleden in de dienst ontvangen. De komende zondagen zal het zo zijn dat u in elk geval 1 x per zondag naar de kerk kunt. In elk geval tot en met 13 maart want 14 maart is er een volgend weegmoment om te zien of we weer allemaal elke dienst kunnen komen.

Vanaf zondag 27 februari geldt het volgende:
 • Het is niet meer verplicht een mond- neusmasker te dragen.
 • U hoeft uw handen niet te ontsmetten.
 • U mag binnen de 1,5 meter zitten, de ‘tussenbank’ blijft nog even gehandhaafd.
 • De kerkenraad geeft weer handen aan de predikant.
We houden rekening met elkaar, er blijven mensen met een kwetsbare gezondheid die graag nog wat afstand willen houden. De basismaatregelen blijven we in acht nemen: handen wassen, niezen in de elleboog enz.
Wilt u op 1,5 meter afstand zitten geef dit bij de koster of de helpers aan en u krijgt een plaats op 1,5 meter afstand aangewezen. Zij zijn van deze regel op de hoogte.

Alle gemeentelijke activiteiten die nog niet opgestart waren kunnen vanaf volgende week opgestart worden.

Vanaf zondag 6 maart zullen de kerktijden weer 11.30 en 18.30 uur zijn. De Ger.Gem. zal dan ook weer terug gaan naar 2 diensten.

We zijn erg blij en dankbaar dat het zover is dat het gemeentelijk leven weer in normaler vaarwater mag komen. We hopen en bidden dat dit alles tot dankbaarheid zal leiden en dat de Heere al het werk in de gemeente wil zegenen tot eer van Hem.

Uw kerkenraad


07-02-2022 Corona- update

Gemeente

Door de versoepeling van de achterliggen weken is het inmiddels ook weer mogelijk dat verenigingen en commissies fysiek bij elkaar kunnen. Uiteraard wel met in achtneming van de bekende basismaatregelen. Ook het zangkoor zal weer beginnen met oefenen.


De kerkenraad


22-01-2022 Corona-update

Geliefde gemeente,

In de afgelopen dagen heeft de overheid voor verschillende sectoren versoepelingen doorgevoerd. Hoewel er dagelijks nog vele besmettingen zijn (en dat gaat ook onze gemeente niet voorbij), daalt het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis nog dagelijks. Laat die ontwikkeling ons als gemeente ook klein maken en houden ten opzichte van de Heere: we hebben inmiddels deze gunstige ontwikkeling niet verdiend. Als samenleving niet, als gemeente niet en als we op onze plaats zijn zeker persoonlijk niet! De HEERE is onzer gedachtig!
Laten we ook blijven bidden of deze gunstige ontwikkeling zich voort mag blijven zetten. Ook met het oog op de voortgang van het gemeentelijke leven.

Concreet met betrekking tot onze gemeente kunnen we het volgende melden:
 • Het kinder -en jeugdwerk (clubs en jv’s) kan weer fysiek plaats gaan vinden. Hiermee kan gestart worden in de week van 24 januari. Zie hiervoor de website van het LCJ: https://www.lcj.nl/nieuws/update-coronamaatregelen-14januari2022
 • De rest van het verenigingsleven kan nog niet fysiek opgestart worden. Rond 1 februari zal hiervoor opnieuw een afweging gemaakt worden.
 • De bibliotheek is op zaterdagmorgen geopend.
 • De Bijbellezingen zullen weer hervat worden op woensdagavond 2 februari.
 • Het aantal aanwezigen in de erediensten zal de komende weken (voorzichtig) verder worden opgeschaald.
Uiteraard kunnen bovenstaande activiteiten en bijeenkomsten alleen plaats vinden als de basismaatregelen gehandhaafd kunnen worden.


Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de ouderlingen Aarnoudse of Van den Bergh


07-01-2022 Corona update

Geliefde gemeente,

De komende tijd.

Op de eerste dag van het pas begonnen jaar klonk het woord vanuit Jesaja 26; wat verwachten we van Hem? Laat die vraag ons leven stempelen ook als er allerlei omstandigheden zijn waarop wij geen grip hebben. Zeker wat betreft ziekte en gezondheid. We wensen elkaar veel heil en zegen toe.
 • De scholen van basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gaan weer open, dat betekent dat ook onze zondagsschool weer mag starten op zondag 16 januari en de catechisaties ook in die week. Voor de overige clubs en zangvereniging wachten we nog even op het nadere advies van onze overheid.
 • Als u in de zorg werkt of in ploegendienst wilt u dan uw dienstrooster doorgeven aan de koster zodat hij er rekening mee kan houden wanneer u uitgenodigd wordt voor een dienst.
 • Bent u verhindert voor een dienst of wilt u op dit moment liever niet uitgenodigd worden geef het door, zodat anderen uw plaats kunnen innemen.
We hopen op de Heere!

Augustinus bad ooit:

"Op U hoop ik, Heere
Mag ‘k U meer en meer leren kennen, Heere
U, Die mij kent en weet wie ik ben.
Mag ik U leren kennen, zoals ik ook gekend ben.
Mag mij ziel zich er welgemoed op richten
Om zich voor U haar Heer klaar te maken,
Opdat U haar mag hebben en bezitten,
Zonder vlek en zonder rimpel.
Dit is mijn hoop, daarom spreek ik tot U,
In die hoop verblijd ik mij;
Deze blijdschap is ware blijdschap.
Andere dingen moet men minder betreuren,
Juist wanneer men er meer verdriet van heeft."

Uw kerkenraad

22-12-2021 Corona update

Informatie over de kerkdiensten.

Opnieuw zijn we geconfronteerd met een (preventie)lockdown.
Onze overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen: scholen en niet-essentiële winkels zijn gesloten.. Wat een gevolgen voor onze jongeren en ondernemers. Het is moeilijk om daar mee om te gaan. We willen hartelijk met hen meeleven. We denken aan onze gezinnen en de ouderen onder ons die niet of nauwelijks buiten de deur komen. Laten we elkaar niet vergeten in het gebed. Dat geldt ook voor hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg: opnieuw wordt er van hen veel gevraagd!

Voor de komende kerstdagen zullen er wat minder mensen uitgenodigd worden voor de dienst als tot nu toe. De commissie doet er alles aan om het veilig te laten verlopen. Daarom schalen we niet af naar 50 leden in zo’n nieuw, groot en goed geventileerd gebouw. We hebben ook geïnformeerd bij aanverwante kerken hoe zij er mee omgaan. Voor gezinnen en alleenstaanden is het bijzonder van belang dat we samen op kunnen trekken.

Neem ALLE voorzorgsmaatregelen nauwkeurig in acht. Onder elke uitnodiging staan ze vermeld.

De kerkdiensten en het gemeenschappelijke daarin zijn voor ons van zeer groot belang. Mocht u persoonlijk het niet zien zitten om naar de kerk te komen, dan hebben we daar alle begrip voor. Meld u wel af bij de koster. Laten we elkaar ook niet veroordelen om de keuzes die gemaakt worden.

De Oudejaarsdienst zal ’s middags om 14.30 uur zijn. Voor deze dienst zullen voornamelijk worden uitgenodigd de nabestaanden van de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Alle andere kerkelijke activiteiten vinden geen doorgang tot nadere berichtgeving. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn en de cijfers lopen erg op dan zullen we ons opnieuw beraden.

Gelukkig mogen we nog steeds als gemeente samenkomen, zij het in wat afgeslankte vorm. Op de landelijke site van onze kerk stond het volgende: Opnieuw is het een verstild kerstfeest, maar laat die verstilling bij ons bewerken dat wij al onze vrede en vreugde ontvangen in Jezus Christus. Ook zonder massaal samenkomen en samen zingen mag die boodschap ons hart in deze dagen versterken en moed geven te midden van zoveel moedeloosheid. Hij, die de Alpha en de Omega is, heeft ook ‘omikron’ en al die andere varianten van het coronavirus - die geweest zijn of die nog komen - overwonnen.

Voor opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met de ouderlingen Aarnoudse of Van den Bergh.

Uw kerkenraad.

04-12-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

We willen er graag voor zorgen dat er zoveel mogelijk gemeenteleden naar de kerk kunnen komen. We begrijpen dat dit niet voor iedereen haalbaar is.
Onze overheid verzoekt om de kerkdiensten voor 17.00 uur te doen eindigen. We zouden daar graag aan tegemoet willen komen, maar we zijn te gast in de Boazkerk en daar is het met 5 diensten niet te organiseren dat we voor 17.00 allemaal weer thuis zijn.
Daarom zijn de diensten vooralsnog op onze gewone tijden 11.30 en 16.30 uur.
Mocht er op een zondag media-aandacht zijn, ga dan niet in discussie maar verwijs hen naar onze perswoordvoerder broeder L. Voorthuijzen, die hiervoor door de kerkenraad is aangesteld.
Van harte hopen we dat alle aandacht die naar Corona dreigt uit te gaan ons niet in de weg zal staan om de Heere te zoeken en te vinden. En Hij laat Zich ontmoeten onder de verkondiging van Zijn Woord, maar ook in ons persoonlijk Bijbellezen en gebed. Lees nog eens de adventsverwachting van de Spreukendichter in Spreuken 8: 22-36.

Uw kerkenraad.

27-11-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

Weer worden we ernstig geconfronteerd met vele besmettingen vanwege Covid. Sommigen hebben lichte klachten, anderen worden er ernstig door getroffen en dragen langdurige gevolgen; long-covid. Maar ook velen hebben te maken met quarantaine. Laten we in deze ernstige tijd elkaar niet vergeten en we vragen ook aan een ieder om nauw betrokken en ook nauw mee te leven met de gemeente. Laat geen dienst, hetzij live of digitaal voorbij gaan. Het kan zo gemakkelijk worden om minder te gaan luisteren. Laten we niet vergeten dat de HEERE nog steeds spreekt door de prediking van Zijn woord.
We hebben ook weer een aantal extra maatregelen moeten treffen:
 • We zingen tijdens de kerkdiensten van elke Psalm maar 1 vers
 • De organisten is verzocht om wat zachter te spelen, zodat de gemeente niet 'opgewekt' wordt om luider te gaan zingen.
 • Al het verenigingswerk, clubs en de Uitstek mogen tot 5 januari niet samenkomen.
 • De catechisaties gaan wel door, hier maken we de uitzondering die de overheid ook maakt om de scholen open te houden. Met in achtneming van 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes bij binnenkomst en weggaan.
 • Zondagsschool en kinderkoor kunnen doorgaan. Hierbij is ook de overweging dat de scholen open blijven en in die lijn zien we dit.
 • Helaas kan ook de zang Sursum Corda niet meer samenkomen om te zingen. Het gebruik van de coronacheck binnen de gemeente moet nog verder doordacht worden. Vooralsnog willen we er niet mee werken.

Dit alles om zoveel mogelijk contactmomenten terug te brengen. De basisregels die we met elkaar hebben afgesproken blijven onverkort van kracht en iedereen wordt verzocht om zich daar naar te voegen. Er wordt verschillend gedacht over maatregelen, dat is heel begrijpelijk, maar laten we geen discussies in de kerk daarover voeren. Wees ootmoedig en voeg u naar de regels.
Van harte hopen we met u dat het allemaal niet lang meer zal duren, we merken dat we er allemaal erg moe van worden. Ondanks dat vergeet niet dat het Woord doorgang mag vinden en dat de Heere daardoor wil werken en het tot zegen wil stellen onder ons.

Uw kerkenraad.

13-11-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

De ontwikkelingen met betrekking tot de corona zijn in de achterliggende week snel verslechterd. Dit heeft ertoe geleid dat we ook voor onze gemeente een aantal (bestaande maatregelen) weer hebben moeten aanscherpen. We willen hierbij de volgende concrete punten noemen:
 • Herinvoering van het mondkapje en de 1,5 meter afstand.
 • De jassen worden meegenomen in de kerkzaal.
 • Het ontsmetten-desinfecteren van de handen is weer verplicht.
 • Het (blijven) opvolgen van de aanwijzingen van de coördinatoren.
 • Achternamen beginnend met A t/K nemen de hoofdingang en L t/m Z de ingang aan de wijkzijde.
Bovenstaande (zakelijke) opsomming kan er op lijken dat we het daarvan verwachten of het daarmee wel zullen redden. Dat is zeker niet het geval! Echter we hebben wel onze verantwoordelijkheid te nemen: ten opzichte van elkaar en naar de samenleving toe.

Echt veilig zijn we alleen als we net als Elia bij de HEERE mogen schuilen, zoals we afgelopen woensdag mochten horen. Gemeente, verwacht het daarom alleen van Hem! De God van Elia leeft nog!

Laat er daarnaast ook gebed zijn -zoals dat woensdagavond ook aangehaald werd- voor onze overheid, voor ons als gemeente en voor ons persoonlijk of de HEERE onze regering en ons wil laten weten wat Zijn weg ook in deze omstandigheden is.


Uw kerkenraad

06-11-2021 Corona update

Verantwoordelijkheid nemen voor elkaar.

De Coronabesmettingen zijn nog altijd hoog te noemen, ook in ons dorp. Daarom neem verantwoordelijkheid voor elkaar. Neem de basisregels goed in acht.
Bij het verplaatsen binnen de kerk neem de 1,5 meter in acht. Ook bij het komen naar de kerk en bij het uitgaan van de kerk. Wie zich veiliger voelt als je een mondkapje draagt, mag dat gewoon doen.
Als u een uitnodiging hebt ontvangen en u kunt niet komen, meldt u dan af bij de koster.
Er zijn verschillende meningen, ook in onze gemeente, er zijn gevaccineerden en ongevaccineerden en we moeten verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Er zijn onder ons ook mensen met een kwetsbare gezondheid die heel graag ook veilig naar de kerk willen komen.
Voor aanstaande zondag, 7 november, geldt dat er iets minder mensen per dienst worden uitgenodigd dan tot nu toe het geval is, zodat we de 1,5 meter zoveel mogelijk kunnen waarborgen.
De Heere geve dat we niet alleen maar denken aan maatregelen of anderszins, maar dat we door het woord ’gevangen worden’ , er door ‘in beslag worden genomen’. Want daarom komen we zo veilig mogelijk samen. De Heere zegene ons rijkelijk. Onze hoop is op Hem gevestigd.

Uw kerkenraad

01-11-2021 Corona update

Vanuit de coronacommissie,

We willen iedereen vragen om tijdens de kerkdiensten geen jassen op de kapstok te hangen. Mede gezien de zorgelijke situatie willen we proberen de 1,5 meter afstand in de kerk te bewaren. Dit kan alleen als alles gestroomlijnd plaats vindt, ook met het in- en uitgaan van de kerkdiensten.
Tip: de bank voor u in de kerk is leeg, leg uw jas daarop.

Alvast bedankt voor uw medewerking

30-10-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

We zijn er allen getuige van dat de coronabesmettingen ook in onze woonplaats weer aan het oplopen zijn. Zoals aangegeven richting de gemeente zouden we eind deze maand de huidige gang van zaken evalueren en ook kijken of we verder op kunnen schalen. Dat laatste lijkt ons nu geen haalbare -en verantwoorde optie. We gaan dus niet verder verruimen op dit moment!
We laten het dus zoals het nu is. De ene helft van de gemeente wordt 's morgens uitgenodigd en de andere helft ’s middags, zodat we de afstand onderling kunnen handhaven. Aan het eind van de maand november zullen we opnieuw de huidige gang van zaken bekijken.

Daarbij willen we nogmaals benadrukken om de voorzorgsmaatregelen weer beter in acht te nemen.
Dat houdt in:
 • thuisblijven als u niet fit bent of ziek
 • handhaven van de 1,5 meter afstand
 • zo mogelijk de handen weer ontsmetten
 • gebruikmaken van de juiste ingang
We blijven de berichtgeving vanuit de overheid volgen en als het nodig is zullen we u weer informeren.

Uw kerkenraad

01-10-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

De komende weken zullen we nog niet overgaan tot het opheffen van alle maatregelen. Zo zal er bijvoorbeeld na iedere bank een bank vrij blijven. Daarnaast heeft u nog de mogelijkheid om uw handen te ontsmetten, maar het is geen verplichting meer. In de banken zelf zal niet meer strikt de 1,5 meter afstand nageleefd worden. Als u of jij echter wel een ‘aangepaste’ plaats waarbij afstand gehouden wordt, wilt hebben, neem dan contact op met onze koster.

Iedereen zal de komende weken één keer per zondag uitgenodigd worden om een dienst bij te wonen. In de 2e helft van oktober zullen we dit evalueren en willen we bezien of het aantal mensen per dienst verder omhoog kan gaan. Over een aantal weken zal ook de kindercrèche weer opgestart worden. Voor de morgendienst zullen dan zoveel mogelijk gezinnen met jonge kinderen worden uitgenodigd. Op de site staat inmiddels ook een nieuw gebruiksplan. Ook zijn gasten in ons midden weer hartelijk welkom, ze moeten dit wel vooraf melden aan de koster.

Bovenstaande laat zien dat er door de versoepelingen ook in de gemeente weer ‘meer’ mogelijk is. Ons past daarvoor dankbaarheid ten opzichte van de HEERE. Hij is ons -onverdiend- nog gedachtig geweest!


Uw kerkenraad.

25-09-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

Nu onze overheid de anderhalvemetermaatregel los heeft gelaten, is het voor de kerkelijke gemeente ook mogelijk om met meer leden samen te komen. We willen dat voorzichtig aan opbouwen. Aanstaande zondag wordt iedereen uitgenodigd voor 1 kerkdienst. We gaan wat indikken in de gereserveerde banken. Wel blijft aanstaande zondag de ruimte tussen de banken gehandhaafd. Maandagavond 27 september zullen we dat evalueren en bezien hoe we verder zullen gaan. Ook wordt dan meegenomen of we kunnen besluiten om de crèche weer te openen tijdens de diensten. De kerkenraad gaat ook weer over tot de handdruk onder aan de preekstoel.
Heeft u opmerkingen/vragen of suggesties laat het weten aan ouderling Aarnoudse of Van den Bergh

Uw kerkenraad.

11-09-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

Het gemeentelijk leven is weer opgestart na de opening van het verenigingsseizoen. Kerkdiensten mogen er elke zondag zijn, catechisaties en verenigingen gaan weer beginnen. Zonder Gods zegen en Zijn nabijheid en het werk van de Heilige Geest zal het niet gaan. We bidden om Zijn zegen. Bidt u mee?

Bij de kerkdiensten worden zoveel mogelijk mensen uitgenodigd. In de praktijk betekent het dat u een op de drie diensten kunt bijwonen. Als u een uitnodiging ontvangt (kijk ook bij de ongewenste emails/spam) en u kunt niet aanwezig zijn, laat de koster het weten, dan kan hij nog anderen uitnodigen zodat we met zoveel mogelijk aanwezig zijn.

Het gebruiksplan van de kerk wordt spoedig aangepast. Verder zijn alle protocollen van de verenigingen verwijderd. Het gaat nog steeds om de algemeen geldende maatregelen die bij iedereen bekend zijn.

Heeft u vragen over het coronabeleid dan kunt u die stellen aan de koster of aan ouderling Aarnoudse of Van den Bergh.

We hopen en bidden dat er weer een mogelijkheid zal komen dat we met de gehele gemeente mogen samenkomen.

Uw kerkenraad

10-08-2021 Corona update

Weer een nieuwe Beth-El Praat! Hierin het mini-hemelvaartsweekend, het plaatsen van de zend-antenne in de Middeldiepstraat en beelden van de sloop van de kerk en de Uit-Stek. Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn). 

Mocht u nog andere goede ideeën hebben voor ons dan kunt u die doorgeven aan Mark Brandwijk of Wilbert van der Linden, of mailen naar bethelpraat@bethel-sliedrecht.nl.

22-07-2021 Corona update

De twaalfde 'Beth-El praat' staat live! Bekijk hem hier (u moet hiervoor ingelogd zijn). 

Met het slopen van de kerk hebben we weer wat leuke beelden voor de Beth-El praat! Heb je zelf ook videobeelden in de komende periode van de sloop die je wilt delen? Stuur ze naar: erik-janoudenes@hotmail.com. Extra leuk is als je er wat bij verteld wat er precies gebeurd!

Mocht u nog andere goede ideeën hebben voor ons dan kunt u die doorgeven aan Mark Brandwijk of Wilbert van der Linden, of mailen naar bethelpraat@bethel-sliedrecht.nl.

25-06-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

We zijn erg blij dat we meer mensen in de diensten mogen ontvangen. Het samen opgaan naar Gods huis is een grote zaak. De overheid heeft ook verdergaande verruimingen mogelijk gemaakt. We hopen dat binnenkort ook de 1,5 metermaatregel mag worden afgeschaft.
Vanaf aanstaande zondag is het niet meer nodig om in de kerk een mondkapje te dragen. De 1,5 metermaatregel blijft wel gehandhaafd.
Vanaf zondag 4 juli zullen we weer meer mensen uitnodigen voor de kerkdiensten.
Vanaf zondag 11 juli wanneer de diensten in de Boazkerk gehouden zullen worden, worden de aantallen aangepast aan de normen van de Boazkerk.

Wilt u als de komende weken via de mail een uitnodiging ontvangt voor een kerkdienst, direct even terugmailen naar de koster en doorgeven welke zondagen in juli en/of augustus u afwezig bent in verband met een (eventuele) vakantie? Dan krijgt u namelijk voor die zondag(en) geen uitnodiging.

Uw kerkenraad

18-06-2021 Corona Update m.b.t. het Heilig Avondmaal

Beste gemeente, aankomende zondagen vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. In deze video wordt hier een korte toelichting op gegeven.


16-06-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

Nu er landelijk nieuwe versoepelingen genomen zullen worden, zullen er met betrekking tot de eredienst ook verdere versoepelingen doorgevoerd worden. Dit betekent dat met ingang van heden weer alle psalmen tijdens de dienst (ingetogen) gezongen mogen worden. Ook zullen we de dagsluitingen op maandag- en vrijdagavond per 5 juli stopzetten. Dus vrijdagavond 2 juli is de laatste dagsluiting die door de kerkenraad verzorgd wordt.

Uw kerkenraad

15-06-2021 Corona update

De bezinningsavond in de Boaz kerk kunt hier u meeluisteren/bekijken: https://kerkdienstgemist.nl/stations/982-Boazkerk---Gereformeerde-Gemeente-Sliedrecht

12-06-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

Voor de avondmaalsdiensten op zondag 20 en zondag 27 juni hoeft u en jij zich niet op te geven bij de koster. Alle gemeenteleden (en gasten) die zich opgegeven hebben om de 'gewone' zondagse diensten bij te wonen, zullen ook voor één van deze diensten uitgenodigd worden. Gemeenteleden die zich niet opgegeven hebben voor de 'gewone' diensten en wel in een avondmaalsdienst aanwezig willen zijn, dienen wel contact op te nemen met de koster.

Uw kerkenraad

05-06-2021 Corona Update

Op 15 juni 2021 D.V. zal er een bezinningsavond gehouden worden door vijf plaatselijke gemeenten in Sliedrecht: Protestantse Kerk in Nederland (wijk 3 en 4), Hersteld Hervormde Kerk (Hardinxveld-Giessendam/Sliedrecht), Christelijke Gereformeerde Kerk Beth-El, Christelijke Gereformeerde Kerk Eben-Haëzer en Gereformeerde Gemeenten.

De avond wordt gehouden in de Boazkerk, Rondo 325 in Sliedrecht en begint om 19.45u.

De sprekers zijn ds. C.P. de Boer (CGK-B), ds. A.T. Huijzer (GG), ds. H. Peet (CGK-EH), ds. P.D. Teeuw (PKN) en ds. B. D. Bouman (HHK).

Via dit formulier kunt u zich opgeven om de avond bij te wonen.

04-06-2021 Corona update

Geliefde gemeente,

Nu het Coronavirus in ons land op zijn retour lijkt, komen er ook voor ons als gemeente versoepelingen in zicht. De afgelopen periode zijn er in onze gemeente heel wat leden getroffen door het virus. Sommigen lijden er nog aan. Daar waar mogelijk wordt met elkaar hartelijk meegeleefd. Niet van iedereen is bekend hoe ernstig het was/is.
Maar gelet op de voorstellen die er in ons land gedaan worden om weer terug te keren naar het gewone (laten we dat als een voorrecht beleven), menen ook wij dat we met meer gemeenteleden op een veilige manier kunnen samenkomen. Vanaf zondag 6 juni zullen we daarom met 180 leden (exclusief de kinderen <12) samenkomen. We gaan dan ook voorzichtig starten met het zingen van psalmen. In de diensten van zondag 6 juni mag de hele gemeente met de eerste en de laatste psalm meezingen. Bij de doopdiensten ook de psalm na de doopplechtigheid.

Uw kerkenraad