Jeugdvereniging Bid en Werk

Voor wie? 
Sinds april 2014 zijn de jeugdverenigingen ‘Bid en Werk’ en ‘Zoekt uw Schepper’ samen gegaan onder de naam ‘Bid en Werk’. Wij zijn een leerzame, samenbindende en actieve jeugdvereniging voor jongeren van 16-23 jaar. 

Wanneer en waar?
Eén keer in de twee/drie weken komen we op zondagmiddag vanaf 14.00 uur bij elkaar in de bovenzaal van de kerk. 
Vanwege de nieuwbouw van onze kerk komen we tijdelijk samen na de middagdienst in de Rank. Hier eten we wat met elkaar en aansluitend hebben we een Bijbelstudie of andere invulling. 

Wat doen we op een verenigingsmiddag?
Tijdens deze middag/avond behandelen we een Bijbelstudie of een (actueel) onderwerp dat voorbereidt is door één of meerdere leden.  Zeer leerzaam voor zowel degene die de inleiding houdt als de overige aanwezigen! De pauze wordt vooral gebruikt om gezellig met elkaar bij te kletsen.

Met elkaar bespreken we deze middag opgeworpen vragen of stellingen in groepjes. Hierin heeft iedereen de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in het thema, vragen te stellen bij onduidelijkheden en zijn/haar mening te geven over het thema.

De ervaring leert dat jongeren het erg prettig vinden om met andere jongeren in gesprek te zijn over belangrijke zaken in het leven. Zaken die je thuis misschien wat lastig vindt om te bespreken met je ouders. Door met elkaar antwoorden te zoeken in Gods woord op vragen die we kunnen hebben, laten we ons leiden door het gezag van de Bijbel. Gods woord geeft de richting aan hoe we ons als van de Vader afgevallen mensen uit genade kunnen bekeren tot de levende God door Jezus Christus.

Andere activiteiten?
Als jeugdvereniging organiseren we regelmatig activiteiten met elkaar en met andere jeugdverenigingen. We organiseren een muziekmiddag, een aantal preekbesprekingen, de jeugddienst en komen samen met de jeugdverenigingen van andere gemeenten. Een hoogtepunt vormt het jaarlijkse Hemelvaartsweekend. 


Meer weten? 
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ook iets proeven van de geweldige sfeer? Kom gerust eens langs! 

Bestuursleden

Voorzitter William Schagen
Voorzitter Henriëtte Hoekwater
Voorzitter Wilbert van der Linden
06-29311531
Bestuurslid Anne-Linde Suijker