Centraal Verband

Het Centraal Verband houdt zich bezig met de onderlinge afstemming van data binnen onze kerkelijke gemeente met raakvlakken naar buiten.

Volgens het reglement van het Centraal Verband dienen alle data met betrekking tot (vereni-gings)activiteiten binnen en buiten onze kerk- en Rankmuren te worden afgestemd met het Centraal Verband. Secretaris i.v.m. afstemming data is Wim Schagen. Het Centraal Verband zorgt dat de betreffende gegevens binnen een week bij de koster en beheerder terecht komen. In een later stadium kan (indien van toepassing) met betrekking tot huishoudelijke zaken contact worden opgenomen met de koster of beheerder.

Voor data op korte termijn (binnen een week) dienen zowel het Centraal Verband, als de koster en/of beheerder te worden geraadpleegd. Deze manier van afstemmen geldt voor alle clubs, commissies, verenigingen e.a. van de Chr. Geref. Kerk Beth-El.

Alle overige secretariaatswerkzaamheden gaan via (vacature).

Agenda

Geen agendapunten bekend

Bestuursleden

Voorzitter Pieter Dammers
Secretaris Wim Schagen
0184-422643