Kinderevangelisatieclub Rugzak

Wie zijn wij en wat doen wij?
Rugzak is een club voor kinderen t/m 12 jaar en heeft als doel kinderen bekend te maken met het Evangelie, hen te vertellen wat de Bijbel is en wat er in staat. Tijdens de clubmorgens is er een ruime inloop, kinderen hebben dan alle gelegenheid om met elkaar en met de leiding spelletjes te doen.
Binnen de kerk is vaak heel veel club- en verenigingswerk. Een groep mensen uit de twee Christelijke Gereformeerde Kerken in Sliedrecht heeft het initiatief genomen om één keer per 14 dagen op zaterdagmorgen een club voor buitenkerkelijke kinderen te organiseren. Tijdens de clubochtenden vertelt één van de jufs of meesters een verhaal uit de Bijbel. Daarna is het tijd om te knutselen, meestal naar aanleiding van het Bijbelverhaal, we leren een tekst aan en zingen met elkaar.

Waarom zetten wij ons hiervoor in?
Iedereen die meewerkt, doet dat omdat hij of zij ervan overtuigd is dat het voor iedereen goed is om de Heere Jezus te leren kennen. We zijn als mensen niet zomaar op deze aarde. De schepping heeft als doel dat ieder schepsel de Heere God, de Schepper, zou dienen. Door de zonde, het kwaad dat in de mensen zit, is dat niet zo. Wie de Bijbel gaat lezen en onderzoeken, ontdekt dat er ondanks alle zorgen en moeite in deze wereld, toch een mogelijkheid is om daarvan verlost te worden en voor eeuwig gelukkig te zijn. Op die Weg, Jezus Christus, willen we de kinderen wijzen en hen daarover vertellen.

Onze website: www.rugzaksliedrecht.nl