Beth-El helpt Oekraïne

Informatieavond voor werving nieuwe gastgezinnen
De werkgroep zoekt nieuwe gastgezinnen. Daarnaast is er behoefte aan buddy's voor de zomervakantie die voor de gasten aanspreekpunt kunnen zijn als het gastgezin op vakantie is.
En ook kunnen we bij het organiseren van activiteiten altijd extra hulp gebruiken.
Geïnteresseerd? Kom dan naar de info-avond.
Waar? verenigingsgebouw De Hoeksteen, Middeldiepstraat 31, Sliedrecht.
Wanneer? D.V. maandag 13 juni 2022. Inloop vanaf 19.45, starten om 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.sliedrechtvooroekraine.nl

Gasten
We hebben als werkgroep nu totaal 69 gasten ondergebracht in 18 gezinnen. 
De meeste gasten verblijven in Sliedrecht, 11 gasten verblijven in 3 gezinnen in Hardinxveld-Giessendam.
We zijn ontzettend dankbaar voor de hulp die wordt aangeboden.

Algemeen
De werkzaamheden nemen toe en we kunnen goed ondersteuning gebruiken. Als u mogelijkheden heeft om gastgezin te zijn of om hand- en spandiensten te verrichten, dan houden we ons aanbevolen.
We hebben hiervoor een website opgezet, waar u informatie kunt vinden. Op deze website kunt u ons werk volgen en ook aanmelden voor allerlei diensten.
Het adres van de website is www.sliedrechtvooroekraine.nl 

Financieel
Naast dat de overheid gelden ter beschikking stelt, verwachten we dat we ook andere specifieke financiële middelen nodig hebben. We willen deze financiële middelen inzetten voor dat werk dat de overheid niet vergoed.
Wilt u een financiële bijdrage doen, dan kan dat via de diaconie van de kerk:
Diaconie Beth-El kerk
Rabobank NL71RABO 0399306455
t.n.v. de Chr. Geref. Kerk Beth-El Sliedrecht (ANBI)
Onder vermelding van: Sliedrecht voor Oekraïne

WIE ZIJN WIJ?
De contacten met Oekraïne zijn ontstaan tijdens koortournees (2005 en 2007) van jongerenkoor Victorie uit Zjitomir.
Er is nog steeds contact met diverse koorleden. We voelen ons gedrongen om waar we kunnen onze hulp te bieden.
Wilt u, op welke manier dan ook, uw steentje bijdragen? Neem dan contact op met een van ons.

Dick en Karin Brandwijk (06-29432663)
Ben en Marjolein Heijstek (06-14704887)
Laura Blokland (06-14704883)
Marjan Ottevanger (06-19978902)
Marjoke Heijstek (06-81950313)